Październik to ostatni mięsięc w którym skorzystać można z porad w ramach 6 edycji programu profilaktyki depresji „Wyprzedzić Smutek”

PROFILAKTYKA DEPRESJI – 2017 r.

KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU – „WYPRZEDŹ SMUTEK”

 

Ostatnia szansa by skorzystać z bezpłatnej konsultacji

 Po raz szósty Województwo Małopolskie finansuje program profilaktyki depresji umożliwiając mieszkańcom bezpłatne konsultacje w ramach programu „Wyprzedzić smutek”, który prowadzi, podobnie jak w poprzednich latach Szpital Specjalistyczny. dr. Józefa Babińskiego w  Krakowie.   

 Trwa 6 edycja programu profilaktyki depresji „Wyprzedzić Smutek”. Od maja do końca października mieszkańcy Małopolski, którzy odczuwają smutek i obniżony nastrój, który nie chce samoistnie przeminąć  mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji u specjalistów.

W 12 punktach konsultacyjnych w całym Województwie Małopolski zlokalizowanych w Tarnowie, Brzesku, Nowym Sączu, Muszynie, Limanowej Rabce, Wadowicach, Andrychowie, Chełmku, Skawinie Miechowie i w Krakowie można telefonicznie umówić się na konsultacje.

Program adresowany jest do osób zdrowych co oznacza, że aby skorzystać z konsultacji, wcale nie trzeba mieć potwierdzonej depresji. Wystarczy sama chęć sprawdzenia swojego stanu psychicznego.

W trakcie specjaliści rozmawiają o różnych obszarach naszego życia i funkcjonowania, poszukując przyczyn nieustępującego smutku. Konsultanci  wykluczą chorobę lub określają stopień zagrożenia depresją i proponują środki zaradcze. W przypadku potwierdzenia choroby osoba dotknięta depresją może otrzymać skierowanie do specjalistycznej placówki – poradni zdrowia psychicznego lub ewentualnie do szpitala na leczenie.

Dotykające nas problemy życiowe, tempo w jaki żyjemy, stres w jaki często funkcjonujemy stanowią wyzwanie dla naszej odporności psychicznej. Chociaż trzeba pamiętać, że smutek w wielu sytuacjach jest naturalną reakcja naszej psychiki, może go wywołać np. utrata osoby bliskiej, utrata pracy czy kłopoty finansowe zazwyczaj towarzyszy mu przygnębienie, poczucie bezradności czy braku wartości naszych działań.  Wprawdzie przechodząc przez trudne okresy w naszym życiu, jesteśmy w stanie nadal angażować się w codzienne aktywności, jednak utrzymujący się dłużej stan przygnębienia, poczucie bezsiły, beznadziejności może zwiastować zagrożenie depresją.

Osoby zagrożone dotyka utrzymujące się poczucie beznadziejności i bezradności, niekiedy także poczucie winy lub niska ocena własnej osoby lub własnych działań. Tworzenie czarnych wizji przyszłości pogłębia jeszcze i tak obniżony nastrój. Może wówczas pojawić się lęk , natłok myśli negatywnych, którego trudno się pozbyć, a niekiedy także myśli o śmierci lub nawet myśli samobójcze. Towarzyszą temu  trudności z koncentracją, zapominanie o na rzeczach ważnych, trudności w nauce zaburzenia snu, apetytu i relacji społecznych. Izolujemy się od bliskich czy znajomych. Zasklepiając się w swoim smutku  często nawet nie myślimy o poszukiwaniu pomocy. A dzięki Programowi „Wyprzedzić smutek” jest on naprawdę blisko. Warto wówczas zapisać się na wizytę u konsultanta.

Dlatego lekarze zachęcają, do korzystania z konsultacji profilaktycznych w ramach programu „Wyprzedzić smutek”, które pomogą określić, jakie kroki należy podjąć, aby zapobiec zachorowaniu.

Porada profilaktyczna jest osobistą rozmową z konsultantem, trwa około godziny. Konsultacja kończy się przekazaniem kilku (dwóch, trzech) rad, co i jak zmienić w  swoim życiu, jak przemodelować swoje nawyki  i przyzwyczajenia, w jaki sposób postarać się naprawić czy zmienić swoje relacje z bliskimi.   Konsultanci – psychologowie i psychoterapeuci z certyfikatem – dostępni będą w punktach konsultacyjnych we wszystkich subregionach województwa w następujących ośrodkach:

w Krakowie w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5 (rejestracja tel. 12 412 09 76 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00), Osoba do kontaktu: Pani Beata Dyrdał lub Elżbieta Synowiec (nr. Infolinii lub rejestracji)

w Skawinie w Centrum Wspierania Rodziny, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17, rejestracja tel. 12 276 34 10 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00), Osoba do kontaktu: Pani Maria Żyła (nr rejestracji)

w Muszynie w Uzdrowisku Muszyna nad Popradem, ul. Mściwujewskiego 1, (rejestracja tel. 18 471 42 05 wew. 100, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00), Osoba do kontaktu: Pani Magdalena Kozak (tel. 606-644-032)

w Andrychowie w Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, (rejestracja tel. 539 631 052 od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00), Osoba do kontaktu: Pani Renata Pióro (tel.: 692-260-444)

w Chełmku w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1, tel. 797-300-433 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 13.00

w Miechowie w Zespole Leczenia Środowiskowego, ul. Szpitalna 3, (rejestracja tel. 512 319 845 od poniedziałku do piątku od 15.00 do 17.00), Osoba do kontaktu: Pani Anna Wojtas (tel. Do rejestracji)

w Brzesku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 68 (rejestracja tel. 14 662 13 92 w poniedziałki od 8.00 do 14.30, we wtorki, środy i czwartki od 8.00 do 16.30 i w piątki od 8.00 do 13.00), Osoba do kontaktu: Pani Ewa Dobranowska (tel. 691-559-935)

w Limanowej w Szpitalu Powiatowym, ul. J. Piłsudskiego 61, (rejestracja tel. 18 330 17 80 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.30), Osoba do kontaktu: Pani Ewa Zborowska (18 33-01-780)

w Nowym Sączu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Waryńskiego 1,   (rejestracja tel. 533 72 03 03 od pon. do piątku w godz. 10.00 do 16:00), Osoba do kontaktu: Pani Joanna Tokarz (tel. 18 442-02-87)

w Tarnowie w Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza, ul. Lwowska 178a, (rejestracja tel. 14 631 58 59 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.00), Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Roszkowicz (tel. Do rejestracji)

w Rabce-Zdrój w Szpitalu Miejskim, ul. Słoneczna 3, (rejestracja tel. : 18 26 85-784, Osoba do kontaktu: pani Marta Stuczko (tel. 723 698 482)

w Wadowicach w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Sienkiewicza 40, osoba do kontaktu: pani Elżbieta Zagórska (tel.: 724 487 876)

Wizyty umawiać można również pod specjalnym numerem infolinii: 668 862 680.

Projekt realizowany jest przez Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie we współpracy z ośrodkami z całej Małopolski i finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

 

ZAKOŃCZYŁA SIĘ REALIZACJA CZĘŚCI SZKOLENIOWEJ PROJEKTU „KONTAKT W LECZENIU” PRZESZKOLONO 2519 OSÓB Z MAŁOPOLSKI I Z PODKARPACIA  

ZAKOŃCZYŁA SIĘ REALIZACJA CZĘŚCI SZKOLENIOWEJ PROJEKTU

„KONTAKT W LECZENIU”

PRZESZKOLONO 2519 OSÓB Z MAŁOPOLSKI I Z PODKARPACIA  

 

Od września 2017 roku w Szpitalu Babińskiego trwały przygotowania, a od stycznia 2018 r. realizacja projektu szkoleniowego „KONTAKT W LECZENIU”. Były to szkolenia dla personelu medycznego i niemedycznego z dziedziny komunikacji interpersonalnej. Projekt finansowany był ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach programu „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa”. Ostatnie z cyklu szkoleń odbyło się 8 grudnia 2018 r. Łącznie wzięło w nich udział 2519 uczestników, a zajęcia odbywały się w większych miejscowościach Podkarpacia i Małopolski.

Szkolenia adresowane do osób mających kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim lekarzy (w tym  lekarzy pierwszego kontaktu), pielęgniarek (także głównie POZ), rejestratorek medycznych i farmaceutów, stał się bardzo szybko hitem także wśród przedstawicieli innych zawodów medycznych i niemedycznych, którzy w swojej  codziennej pracy mają do czynienia z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz z ich rodzinami i mnie rzadko mieli problem z tym, w jaki sposób komunikować się z nimi .

W 2017 r. opracowany został autorski projekt w zakresie realizacji szkoleń z dziedziny komunikacji interpersonalnej, których celem między innymi udzielenie pomocy personelowi w zrozumieniu najważniejszych zasad związanych z komunikacją z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. Szkolący starali się również,  aby uczestnicy dokonali  analizy swoich własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze. Był to punkt wyjścia dla rozwinięcia informacji o charakterystyce stanu psychicznego osoby w chorobie,  poznania skutecznych i pozytywnych metod komunikacji, rozwinięcia kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych uczestników, zwiększenia poziomu ich aktywności i inicjatywy oraz rozwinięcia umiejętności komunikacji asertywnej personelu, opartej na zrozumieniu  i wzajemnym szacunku.

W projekcie chodziło więc również o to, by ograniczyć zakres wykluczenia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, zwłaszcza w sytuacjach kiedy muszą one korzystać z profesjonalnego wsparcia.  W wyniku szkoleń pracownicy poznali  ich potrzeby i nauczyli się odpowiednio z nimi komunikować.  Projekt spotkał się z bardzo pozytywną reakcją, odpowiadał bowiem, jak można się domyślać na skrywane często potrzeby, Świadczą o tym wyniki ewaluacji, a także dziesiątki podziękowań.

Oprócz wymiaru edukacyjnego, w szczególny sposób zjednoczył on pracowników medycznych oraz niemedycznych z Małopolski i Podkarpacia oraz wiele organizacji i instytucji z tych okolic. Mamy nadzieję, że organizowane przez Szpital Babińskiego szkolenia w 2018r. przełożą się nie tylko na zwiększenie się kompetencji komunikacyjnych uczestników szkoleń, ale także na zmniejszenie się  liczby skarg pacjentów, zwłaszcza dotyczących komunikacji z pacjentem/klientem w kryzysie, pod wpływem silnego stresu. W ich wyniku zmniejszą się tez istniejące bariery w komunikowaniu się personelu medycznego i niemedycznego z osobami  cierpiącym na zaburzenia psychiczne, na co istotny wpływ ma np. tzw. „pierwsze wrażenie” podczas rozmowy pacjenta/klienta z personelem medycznym/niemedycznym.

Wyposażyliśmy także  uczestników w większą wiedzę o możliwych ścieżkach postępowania z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi – w tym zmniejszenie barier pomiędzy obszarem pomocy społecznej a jednostkami służby zdrowia.

Cennym efektem projektu jest również strona www.kontaktwleczeniu.pl, na której można znaleźć wiele ciekawych materiałów dydaktycznych, w tym filmy edukacyjne.

Jak stwierdził kierownik Projektu dr n. med. Łukasz Cichocki „Jesteśmy przekonani, że udało się przyłożyć cegiełkę do budowania świata, w którym jest trochę więcej zrozumienia i życzliwości dla drugiego człowieka” .

               

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

TRWA ROK JUBILAUSZU STULECIA – W JESIENI 1917 ROKU ZAKŁAD DLA UMYSŁOWO I NERWOWO CHORYCH W KOBIERZYNIE, DZISIAJ  SZPITAL SPECJALISTRYCZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO PRZYJĄŁ PIERWSZYCH PACJENTÓW

 

zdjęca_stare_nowe_Szpital

 Spacer Aksjologiczny po zabytkowy zespole szpitalno-parkowym w Kobierzyenie 29 lipca 2017 r. godz. 17.00

czytaj więcej 

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTÓW

leczonych w Poradni Neurologicznej Szpitala Babińskiego w Krakowie

Czytaj więcej 

_DSC9894

 NABÓR NA: 4-letni Kurs Psychoterapii edycja 2017/2018

czytaj więcej 

DSCN0817

 Zapraszamy do udziału w „Zerówce” Kursu Psychoterapii.

Kurs rusza już od września. czytaj więcej 

DSC_1098

Startuje 6 edycja programu profilaktyki depresji „Wyprzedzić Smutek”

czytaj więcej 

depresja

Zmiany w opłatach za udostępnianie dokumentacji medycznej

(od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.) czytaj wiecej

DSC02448 (1)

Nowe zasady i godziny odwiedzin Pacjentów

oddziałów stacjonarnych Szpitala czytaj więcej

slide2

 

Wzór Skierowania do szpitala

WZÓR-skierowanie-do-szpitala-psychiatrycznego (3)

Letni spacer z cyklu „Kobierzyn Cztery Pory Roku”

24 czerwca 2017 r. godz. 15.00 czytaj wiecej

KOBIERZYN cztery pory roku LOGO

 

Festiwal Sztuki “Sami z Siebie” i  75. Rocznica Eksterminacji Pacjentów

Zakładu w Kobierzynie czytaj więcej 

 festiwalsztuki

ARTETERAPIA W SZPITALU BABIŃSKIEGO

ARTETERAPIA W SZPITALU BABIŃSKIEGO

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie był jednym z pierwszych, który przed 50 laty wprowadził  arteterapię jako standardową metodę w leczeniu i rehabilitacji. Działania twórcze malarstwo i rysunek, a następnie również inne formy terapii przez sztukę, takie jak działania w grupach teatralnych, ruchowych i muzycznych  (taniec) czy literackich wspomagały i wspomagają.

Jako pierwsza tego rodzaju aktywności wprowadziła dr Noemi Madejska w końcu lat 60-tych XX wieku. Umożliwiała ona niekiedy znanym i cenionym  twórcom profesjonalnym kontynuowanie twórczej aktywności przerwanej chorobą, jeszcze w czasie hospitalizacji, co pozwalało im na odzyskiwanie wiary we własne siły i możliwości twórcze. Stopniowo działania plastyczne – możliwość rysowania czy malowania stała się dostępna także dla tych pacjentów, którzy wcześniej nie mieli kontaktów ze sztuką, dając im możliwość samorealizacji w tym nowym dla nich obszarze.

Od początku lat 70-tych w kolejnych oddziałach zaczęły powstawać pracowanie terapii zajęciowej. I chociaż obecnie możliwość uczestnictwa w zajęciach jest standardem w procesie leczenia, a zwłaszcza rehabilitacji, to wówczas ich znaczenie dla powodzenia i przyspieszenia procesu terapeutycznego z trudem przebijało się do świadomości decydentów. Tym większym osiągnięciem było utworzenie 1979 roku funkcjonującego poza Szpitalem dziennego oddziału rehabilitacyjnego, który mieścił się w centrum Krakowa, przy ul. Limanowskiego. Obejmował on opieką osoby opuszczające Szpital, znajdujące się nierzadko w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, która nie pozwalała na kontynuowanie i rozwijanie rozbudzonych pasji twórczych. Obok wsparcia lekarskiego i pielęgniarskiego, dawał możliwość kontynuowania działań na polu sztuki, stając się jednocześnie dla wielu miejscem „oswojonym i bezpiecznym”, pozwalającym na utrzymywanie społecznych relacji, co jest niezmiernie ważne dla osób dotkniętych chorobą zwłaszcza w okresie remisji. Było to miejsce, gdzie zawsze byli mile widziani, ale też skłaniani do aktywności. Funkcjonowanie oddziału w środowisku miejskim, w oddalenie od Szpitala i bez związanego z nim stygmatu, w czasach, gdy nie istniały takie instytucje pomocy społecznej jak np. środowiskowe domy samopomocy, było niezwykle istotne w procesie ich readaptacji społecznej. Jako członkowie założonego tam Klubu Twórców Nieprofesjonalnych mogli uczestniczyć w zajęciach, będąc w pierwszym rzędzie twórcami, a nie pacjentami, a pozostająca do ich dyspozycji  opieka medyczna sprzyjała utrzymywaniu dłuższych okresów remisji choroby. Wielu z nich uczestniczyło także w zajęciach plastycznych prowadzonych w  miejskich domach kultury, gdzie przychodzili już nie jako osoby naznaczone chorobą, ale jako zwyczajni, chociaż niezwykli, artyści amatorzy. Odzyskanie budynku przez prawnych właścicieli spowodowało, że oddział i zmuszony był przenieść się do pomieszczeń na terenie Szpitala.

Lata 90-te XX wieku i początek obecnego stulecia to znaczący rozwój arteterapii w Szpitalu związany między innymi ze współpraca międzynarodową. Dzięki wsparciu partnerów z Holandii udało się wyposażyć pracowanie ceramiczna w specjalny piec do wypalania prac pacjentów. W latach 2002-2003 Szpital uczestniczył w międzynarodowym projekcie Psychiatra i Sztuka. Przestrzenie życia  finansowanym z europejskiego programu Kultura 2000. Każdy z sześciu partnerów (odpowiednio z Niemiec, Belgii, Katalonii i Austrii oraz Italii)  realizował równego rodzaju działania artystyczne z udziałem pacjentów. Podsumowanie i wspólne wystawy oraz konferencje odbyły się w Krakowie. Ze środków projektu sfinansowano plener malarski i uruchomiono pracownie komputerową dla pacjentów. Zaowocował on również powołaniem Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka, które organizuje między innymi konferencje naukowo-szkoleniowe i wystawy.

Te międzynarodowe doświadczenia pozwoliły na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku uruchomić program wsparcia szkoleniowego dla lwowskiego Szpitala w Kulparkowie, a także organizować szkolenia z zakresu arteterapii  finansowane z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace pacjentów szpitala eksponowane były także zagranicą miedzy innymi w Niemczech, a ostatnio w Luksemburgu.

Ostatnim ważnym wydarzeniem było uruchomienie w wyremontowanym pawilonie XIV (danej siedzibie Dyrekcji Szpitala) dostępnych dla pacjentów wszystkich oddziałów pracowni terapeutycznych nastawionych na działania artystyczne oraz pomieszczenie w nim biblioteki szpitalnej.  Użytkowany obecnie przez Stowarzyszenie Teatralne Hothaus teatr pozwala na udział pacjentów w zajęciach teatralnych prowadzonych przez profesjonalistów.

Gromadzone od 50 lat prace pacjentów są obecnie inwentaryzowane. Ta wyjątkowa kolekcja obrazów, rysunków, rzeźb, ceramiki i rękodzieła będzie prezentowana na wystawach stałych i czasowych.

Obecnie w szpitalu działa 6 pracowni plastycznych, grupy teatralne, muzykoterapeutyczne i klub poetycki.

Opr. Maciej Bóbr

Depresji można zapobiec ! Zapraszamy na bezpłatne porady

                                                                              Serdecznie zapraszamy na

PD BEZPŁATNE PORADY PROFILAKTYCZNE

w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych
w Obszarze Zdrowia Psychicznego

                                                                              “Wyprzedzić smutek”

Od połowy maja – po raz czwarty z rzędu – startuje program “Wyprzedzić smutek” czyli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji, przez  mieszkańców Małopolski, którzy podejrzewają u siebie depresję. Program realizowany jest przez Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Program “Wyprzedzić smutek” jest jednym z sześciu programów profilaktycznych realizowanych w Małopolsce i finansowanych przez samorząd województwa.

Wystarczy podejrzenie

Żeby skorzystać z konsultacji, wcale nie trzeba mieć potwierdzonej depresji. Wystarczy chęć sprawdzenia swojego stanu psychicznego – podczas takiej wizyty specjaliści wykluczą chorobę lub określą stopień zagrożenia depresją i doradzą środki zaradcze a w przypadku potwierdzenia choroby pacjent może otrzymać skierowanie na leczenie. Trudne wydarzenia życiowe, szybkie tempo życia i wysoki poziom stresu wystawiają naszą odporność psychiczną na próbę Zazwyczaj spowodowane powyższymi czynnikami przygnębienie mija po jakimś czasie, szczególnie gdy zmieni się sytuacja, która je wywołała, np. utrata osoby bliskiej, utrata pracy czy kłopoty finansowe. Przeważnie takiemu przygnębieniu nie towarzyszy poczucie bezradności czy braku wartości tego, co robimy. Zazwyczaj przechodząc przez trudny okres, jesteśmy w stanie nadal angażować się w codzienne aktywności. Jednak utrzymujący się dłużej stan przygnębienia, smutku, poczucie bezsiły, beznadziejności może zwiastować zagrożenie depresją.

Wyprzedzić smutek

Osoby zagrożone może trapić utrzymujące się poczucie beznadziejności i bezradność, poczucie winy lub bezwartościowości. Negatywnie oceniają one efekty swoich działań i zdarza się, że zamartwiają się czarnymi wizjami swojej przyszłości. Mogą odczuwać lęk, natłok negatywnych myśli, które trudno im zatrzymać. Mogą także pojawiać się myśli o śmierci lub samobójstwie. Łatwo zapomina się wówczas o różnych rzeczach, pojawiają się trudności z przyswajaniem nowego materiału, skupieniem uwagi, jest za to poczucie przeciążenia koniecznością podejmowania decyzji. Zdarzają się zaburzenia snu, np. trudności z zasypianiem, budzenie się za wcześnie albo też spanie nadmiernie długo. Innymi objawami mogącymi zwiastować depresję są zaburzenia apetytu, np. jest on nadmierny lub przeciwnie – zmniejszony. Znamienne jest izolowanie się od znajomych i przyjaciół.

Osoby z objawami depresji czasem długo szukają pomocy. Dlatego lekarze zachęcają, by korzystać z konsultacji profilaktycznych w ramach programu “Wyprzedzić smutek”, które pomogą określić, jakie kroki należy podjąć, aby przeciwdziałać zachorowaniu. Porada profilaktyczna jest osobistą rozmową z konsultantem, trwa około godziny.

Z bezpłatnych konsultacji będzie można skorzystać od połowy maja do końca października 2015 r. W tym okresie przewidziano w ramach programu 600 konsultacji. Konsultanci – psychologowie i psychoterapeuci z certyfikatem – dostępni będą w punktach konsultacyjnych we wszystkich subregionach województwa w następujących ośrodkach:

  • Krakowie w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5
    (rejestracja tel. 12 412 09 76 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00)

Skawinie w Centrum Wspierania Rodziny, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17

(rejestracja tel. 12 276 34 10 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00)

– Muszynie w Uzdrowisku Muszyna nad Popradem, ul. Mściwujewskiego 1

(rejestracja tel. 18 471 42 05 wew. 100, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00)

 – Wysowej Zdroju w Uzdrowisku Wysowa nad Parkiem, Wysowa Zdrój 95

(rejestracja tel. 018 353 23 36, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)

– Andrychowie w Poradni Zdrowia Psychicznego, ul. J. Dąbrowskiego 19

( rejestracja tel. 608 186 436 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00)

Miechowie w Zespole Leczenia Środowiskowego, ul. Szpitalna 3

(rejestracja tel. 512 319 845 od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00)

Brzesku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 68 (rejestracja tel. 14 662 13 92 w poniedziałki od 8.00 do 14.30, we wtorki, środy i czwartki od 8.00 do 16.30 i w piątki od 8.00 do 13.00)

Suchej Beskidzkiej w Zespole Opieki Zdrowotnej (Poradnia Psychologii Klinicznej), ul. Szpitalna 22

(rejestracja tel. 512 870 544 w poniedziałki od 14.30.00 do 16.30 i w czwartki od 15.00 do 17.00 oraz 512 902 136 w środy od 16.00 do 18.00 i w piątki od 15.00 do 17.00)

Limanowej w Szpitalu Powiatowym, ul. J. Piłsudskiego 61

(rejestracja tel. 18 330 17 80 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.30)

Nowym Sączu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Waryńskiego 1

(rejestracja tel. 694 793 170 – od 1 lipca 2015 r.)

Tarnowie w Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza, ul. Lwowska 178a

(rejestracja tel. 14 631 58 59 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.00)

Wizyty umawiać można również pod specjalnym numerem infolinii: 668 862 680.

 

Porady udzielane są przez odpowiednio przeszkolonych konsultantów Programu posiadających wykształcenie i doświadczenie w psychologii, psychoterapii: psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, terapeuci, oraz doświadczone pielegniarki psychiatryczne.

 

Więcej o programie na stronach:

www.profilaktykawmalopolsce.pl

www.profilaktykadepresji.malopolska.pl

 

Program realizowany jest przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie na zlecenia Województwa Małopolskiego.

    WOJ-MALOPOL LOGO KWADRAT cmyk               Program zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa  Małopolskiego

GRUPA WSPARCIA RODZIN OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE ZAPRASZA

GRUPA WSPARCIA RODZIN

OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE

ZAPRASZA

Już od trzech lat w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego działa grupa wsparcia rodzin osób chorujących psychicznie. Ma ona charakter ambulatoryjny. Uczestnicy mogą uzyskać informacje pomagajace w radzeniu sobie z chorobą osoby bliskiej,  pomoc psychologiczną, a także informacje o mechanizmach chorowania. Uczestnicy dzielą się także własnymi doświadczeniami z radzenia sobie w relacjach z bliską osoba, która przeżwya kryzys lub kryzysy psychiczne.

Spotkania grupy odbywaja się w każdą  pierwszą i trzecią środe miesiaca w budynku Oddziału 6A między godziną 16.00 a 18.00.

Telefon  kontaktowy 12 65 24 283 czynny jest dni powszednie między 9.00 a 15.00 .

 

12 STYCZNIA 2018 R. RUSZYŁY SZKOLENIA DLA LEKARZY PIELĘGNIAREK I PIELĘGNIARZY, REJESTRATÓW I REJESTRATOREK ORAZ FARMACEUTÓW W RAMACH PROJEKTU “KONTAKT W LECZENIU – KOMINUKACJA Z PACJENTEM, CIERPIĄCYM NA ZABURZENIA PSYCHICZNE I JEGO RODZINĄ”

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa  Babińskiego SPZOZ w Krakowie rozpoczął realizację projektu szkoleniowego adresowanego do przedstawicieli personelu  medycznego i niemedycznego z Małopolski i Podkarpacia. Szkolenia dotyczą „Kontaktu z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne i jego rodziną.”  To zadanie publiczne finansowane jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Zadanie publiczne Nr NPZ.CO3-2017: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIE ZE SPOTEM PROMOCYJNYM 

Zadanie adresowane jest do zatrudnionych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych i aptekach to jest  lekarzy, pielęgniarkek i pielęgniarzy,  pracowników rejestracji, sekretarek medycznych oraz farmaceutów mających kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami tych pacjentów z  województw małopolskiego oraz  podkarpackiego.

Projekt zakłada przeszkolenie w roku 2018 ok. 2520 osób (180 szkoleń, w grupach liczących od 10 do 14 osób).

Serdecznie zapraszamy pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia do wzięcia udziału w szkoleniach.

Rekrutacja do Projektu ruszyła już w listopadzie 2017r. obecnie sa jeszcze wolne miejsca

Szczegóły znajdują się na dedykowanej stronie Projektu www.kontaktwleczeniu.pl. Infolinia Projektu 504-947-744.

 

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

WZÓR SKIEROWANIA DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO – KOMUNIKAT DLA LEKARZY KIERUJĄCYCH OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

SKIEROWANIE DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

KOMUNIKAT DLA LEKARZY

KIERUJĄCYCH OSOBY Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO

Szanowni Państwo.

Informujemy, że przyjęcie do Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa  Babińskiego w Krakowie odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13. lipca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U. 2012, poz. 854). Przyjęcie do szpitala psychiatrycznego dokonywane jest na podstawie skierowania, którego wzór stanowi załącznik do wskazanego wyżej rozporządzenia.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego wydaje lekarz po osobistym zbadaniu osoby z zaburzeniami psychicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem jej stanu psychicznego i zachowania. Skierowanie jest ważne 14 (czternaście) dni od daty wystawienia. Wskazany okres ważności skierowania ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, pod warunkiem wpisania na listę oczekujących na udzielenie świadczenia, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w terminie 14 dni od dnia wystawienia skierowania.

Dyrekcja zwraca się z prośbą do Państwa lekarzy kierujących pacjentów do Szpitala Babińskiego o bezwzględne stosowanie przepisów wskazanego wyżej rozporządzenia oraz wzoru skierowania do szpitala psychiatrycznego.

WZÓR – skierowanie do szpitala psychiatrycznego

 

KOŃCZY SIĘ ROK JUBILEUSZU STULECIA KOBIERZYŃSKIEGO SZPITALA – KOLEJNY ROK POZYTYWNYCH ZMIAN I ROZWOJU

KOŃCZY SIĘ ROK JUBILEUSZU STULECIA

KOBIERZYŃSKIEGO SZPITALA

– KOLEJNY ROK POZYTYWNYCH ZMIAN I ROZWOJU

 

Sto lat temu – jesienią 1917 roku do zbudowanego w latach 1907-1914 Krajowego Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w podkrakowskim wówczas Kobierzynie przyjęto pierwszych pacjentów. Wybuch I wojny światowej opóźnił wprawdzie początek działalności leczniczej, niemniej pomimo „poślizgu” otwarty w listopadzie 1917 roku Zakład był wtedy nadal jedną z najpiękniejszych i najnowocześniejszych placówek tego rodzaju w Europie. Pokazanie, że powrót do tego, by znów był on najpiękniejszą i najnowocześniejszą, choć w zmienionych realiach XXI wieku instytucją leczenia chorób psychicznych jest możliwe, stał się jednym z celów Jubileuszu.

Przygotowania do obchodów trwały już od stycznia. Powołany został Komitet Organizacyjny, który zadecydował, że Jubileusz stulecia nie powinien ograniczyć się jedynie do okolicznościowego spotkania, nawet najbardziej uroczystego. Uznano, że jest on doskonałą okazją, by pokazać zarówno przeszłość, dzień dzisiejszy jak i perspektywy rozwoju kobierzyńskiego Szpitala. Jest on przecież miejscem gdzie zgromadzona została narastająca przez sto lat suma doświadczeń w leczeniu i wspomaganiu Pacjentów w wychodzeniu z choroby. Jubileusz stał się też sposobnością, by zaprezentować budowaną konsekwentnie od kilku lat pozycję jednego z wiodących w Polsce ośrodków opieki psychiatrycznej, wreszcie wskazać najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed Szpitalem w perspektywie bliższej i odleglejszej przyszłości.

Jubileusz stworzył także kolejną możliwość otwarcia Szpitala i zmiany opinii wielu osób, które wciąż myślą o nim jako o miejscu niedostępnym i groźnym. Była to więc okazja by pokazać Szpital i zabytkowy urbanistyczny zespół szpitalno-parkowy zainteresowanym mieszkańcom bliższego i dalszego otoczenia – Krakowa, Małopolski i Polski, jako najwyższej klasy zabytek i zrobić kolejny krok w kierunku uwolnienia psychiatrii i chorób psychicznych od piętna negatywnych stereotypów i zdjąć z Kobierzyna, ciążące na nim wciąż odium miejsca strasznego i opresyjnego. Dlatego program obchodów Jubileuszu, znaczyły konferencje i nietypowe spotkania. Rozpoczęliśmy 19 maja 2107 roku konferencją „Dziedzictwo Kobierzyna” prezentując je poprzez przedstawienie działań wybitnych postaci związanych z Zakładem, a później Szpitalem w Kobierzynie – pierwszego dyrektora Zakładu Jana Mazurkiewicza, Władysława Stryjeńskiego i jego ucznia prof. Antoniego Kępińskiego, Hanny Chrzanowskiej pielęgniarki, która już wkrótce wyniesiona zostanie na ołtarze, jako Błogosławiona i dr Andrzeja Kowala Dyrektora Szpitala im. dr Józefa Babińskiego w latach 1991 – 2003, który podjął wielkie stojące przed Szpitalem wyzwania w nowej po zmianach Polsce. Następnego dnia 20 maja odbył się otwarty dla wszystkich piknik rodzinny – rzecz raczej niespotykana w szpitalach psychiatrycznych – w którym uczestniczyli nie tylko pracownicy z rodzinami, ale także gościli mieszkańcy Krakowa i Małopolski. Przy tej okazji odbyła się promocja wydanej z okazji jubileuszu stulecia przez WAM książki pani Krystyny Rożnowskiej „Można oszaleć. Osobliwy świat szpitala psychiatrycznego” oraz prezentacja filmu „Sto lat Szpitala im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie” zrealizowanego przez panów Adriana Reca i Piotra Kupca w ramach programu Filmoteka Małopolska. Były też oprowadzania, występy artystyczne – między innymi Małych Słowianek i śpiewającego w programie „Idol” Wojciecha Korzeniowskiego – lekarza naszego Szpitala, warsztaty i gry terenowe dla dzieci i dorosłych oraz kilka tur oprowadzania po zabytkowym zespole szpitalno-parkowym, a także wystawy plenerowe pokazujące dokonania arteterapii, stare fotografie szpitala oraz postać dr. Władysława Stryjeńskiego.

W ramach obchodów odbyły się konferencje naukowe w tym doroczne Sympozjum Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, organizowana od kilku lat konferencja Oddziału Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem I Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria i Duchowość” zorganizowana wspólnie z Katedrą i Kliniką Psychiatrii Collegium Medicum UJ, Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II oraz Akademia „Ingatianum” oraz VIII konferencja z cyklu „Psychiatria i Sztuka” zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i ze Stowarzyszeniem Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala. Na wiosnę przyszłego roku  zaplanowane zostało zakończenie obchodów Roku Jubileuszu Stulecia w formie konferencji na temat przyszłości Kobierzyna.

Niezależnie od obchodów Roku Jubileuszu Stulecia trwała konsekwentna realizacja celów wskazanych w strategii Szpitala.

I tak, w zakresie dążenia, by leczyć najlepiej Szpital otwarł nowe jednostki – Zespoły Leczenia Środowiskowego, Oddziały Dzienne oraz Poradnie Zdrowia Psychicznego w Myślenicach i Skawinie. Poprawiło to znacząco dostępność świadczeń i stanowi kolejny krok w realizacji modelu kompleksowej opieki psychiatrycznej na terenie Małopolski, w tym szczególnie w zakresie opieki domowej. Ogółem ze świadczeń w zakresie hospitalizacji skorzystało w Szpitalu w 2017 roku około 8.500 osób, a w zakresie świadczeń ambulatoryjnych pracownicy udzielili 100.000, konsultacji w poradniach zdrowia psychicznego, wizyt domowych lekarzy, terapeutów i pielęgniarek oraz okresowych wizyt lekarzy w Domach Pomocy Społecznej. Dzięki dotacji ze środków Województwa Małopolskiego zrealizowano kolejną edycję programu profilaktyki depresji „Wyprzedzić smutek” udzielając porad profilaktycznych 758 dorosłym mieszkańcom Małopolski. Skrócono średni czas pobytu na ogólnych, przyjęciowych oddziałach psychiatrycznych do 20 dni, (najkrótszy w Polsce). Dzięki rozwijaniu domowej opieki środowiskowej i rozwijaniu opieki ambulatoryjnej znacząco zmniejszyła się długość hospitalizacji, a nawet wogóle konieczność hospitalizacji osób chorujących psychicznie. Tak zwany koordynowany system opieki sprawia, że znacznie rzadsze są ostre nawroty choroby, co z kolei stwarza osobom chorującym szansę na podjęcie zatrudnienia czy powroty do nauki lub pracy, nie mówiąc już o możliwości stałego wsparcia bliskich. Za sukces należy uznać opuszczenie Oddziału tak zwanych podwójnych diagnoz pierwszych „absolwentów”. Po rocznej terapii osoby te –  uzależnione i jednocześnie chorujące psychicznie – pokonały swoje uzależnienie oraz utrzymują dobry stan zdrowia psychicznego dzięki opiece i odpowiedniemu doborowi leków. Wielu udało się powrócić do pełnienia ról społecznych, to jest  – pracy i życia rodzinnego.

Realizacja drugiego priorytetu – tworzenia najlepszych warunków pobytu – to przede wszystkim remonty kolejnych budynków szpitalnych. W mijającym roku oddano do użytku po remoncie budynek 6B mieszczący oddział psychiatryczny dla kobiet z rejonu Nowej Huty i okolicznych miejscowości a także dokończono remont elewacji budynku 4A. Wyremontowano także budynek kuchni szpitalnej, wydobywając spod przebudówek oryginalny zabytkowy detal architektoniczny. W Interdyscyplinarnym Centrum Terapii uruchomiono również pracownie ceramiczną tworząc kolejną możliwość podjęcia aktywności bardzo pomocnej w procesie zdrowienia. Realizacja obu powyższych priorytetów znajduje swój wyraz w prowadzonych dwa razy do roku badaniach satysfakcji czyli ocenach, jakie pacjenci wystawiają Szpitalowi i oferowanej przezeń opiece.

Dobre zarządzanie to kolejny priorytet w strategii Szpitala. Przeprowadzony we wrześniu zewnętrzny audyt stale uzupełnianego systemu zarządzania jakością ISO 9001 uzyskał pozytywna ocenę. Utworzenie wspomnianych już nowych jednostek także wymagało wysiłku organizacyjnego. Podwyżki płac zakończyły też trwający spór zbiorowy z  działającymi w Szpitalu związkami zawodowymi.

Czwarty priorytet w strategii Szpitala to uczenie się i dzielenie swoją wiedzą. Aby lepiej go realizować w mijającym roku rozpoczął intensywną działalność utworzony w Szpitalu Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju. Wśród projektów edukacyjnych wymienić należy duży projekt „Kontakt w leczeniu – szkolenia dla personelu medycznego i niemedycznego (lekarze, pielęgniarki, rejestratorzy/rejestratorki oraz farmaceuci) w zakresie kontaktu z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne i jego rodziną”. Projekt przewiduje przeszkolenie w 2018 roku 2.500 osób z Małopolski i Podkarpacia, wśród projektów badawczych – oparte na metodologii wypracowanej w Niemczech badanie odczuć pacjentów oddziałów przyjęciowych z pierwszych dni hospitalizacji, a wśród działań prorozwojowych opracowanie modelu Lokalnego Centrum Środowiskowej Opieki Psychiatrycznej, który z niewielkimi zmianami wprowadzany będzie w przyszłym roku przez Ministerstwo Zdrowia w ramach tak zwanego pilotażu zreformowanej opieki psychiatrycznej.  Odbywały się także spotkania osób prowadzących własne badania naukowe, między innymi na temat przeciwdziałania agresji wobec personelu.

Piąty cel, jaki postawił sobie Szpital w strategii to troska o dziedzictwo. Wspomniane już remonty konserwatorskie – modelowy, dzięki wydobyciu, ukrytych przez kolejne „modernizacje” elementów zabytkowych remont budynku Kuchni szpitalnej, czy remont konserwatorski i modernizacja budynku oddziału 6B, przybliżają przywrócenie zespołowi pierwotnej architektonicznej świetności. Jubileusz stulecia z kolei stał się z kolei – dzięki badaniom archiwalnym i źródłowym – okazją do przypomnienia zapomnianych momentów z dziejów Zakładu, a później Szpitala w Kobierzynie. W mijającym roku przypadła także 75-ta rocznica dokonanej przez Niemców eksterminacji pacjentów zakłady w 1942 roku. Obchody wzbogacone zostały przez wydarzenia towarzyszące – tak zwane „Spacery aksjologiczne” do miejsc na terenie zespołu związanych z eksterminacją oraz dyskusję na temat wartości ludzkiego życia także osób dotkniętych chorobą i niepełnosprawnością.

Ostatni priorytet to destygmatyzacja miejsca, jakim jest Kobierzyński Szpital. Mijający rok także za sprawą Jubileuszu stulecia pozwolił przekonać jeszcze więcej osób niż w latach poprzednich, że jest to miejsce piękne, bezpieczne i warte odwiedzenia. Służyły temu spacery-oprowadzania organizowane w ramach cyklu „Kobierzyn cztery pory roku”, a także dostępna od lutego 2016 r. wystawa „Uważaj na głowę” pokazująca chorowanie, leczenie i zdrowienie oczami osób po kryzysach psychicznych z ich punktu widzenia (od momentu otwarcia odwiedziło ją już około 3.000 osób, w tym grupy studentów pielęgniarstwa, socjologii-pracy socjalnej, fizjoterapii, a nawet prawa czy stosunków międzynarodowych). Wiele dla destygmatyzacji miejsca zrobił film nakręcony z okazji stulecia oraz książka pani Krystyny Rożnowskiej „Można oszaleć”. Media zainteresowały się szczególnie piknikiem rodzinnym zorganizowanym w ramach inauguracji obchodów jubileuszu w maju 2017 r. .

 

Konferencja “Z dbałością o dobrostan – terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu i nie tylko…” Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie 18 maja 2019 r.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu

we współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego

i Krakowską Akademią im. Frycza Modrzewskiego

      

  zapraszają wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału

w IX Konferencji Naukowej pod tytułem

Z dbałością o dobrostan terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniu

i nie tylko…

Więcej informacji dotyczące konferencji są dostępne na stronie ptpsr.pl