O nas

Szpital Kliniczny  im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej  

Adres:

ul. Józefa Babińskiego 29
30-393 Kraków

strona internetowa www.babinski.pl

Status prawny:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Nr Krajowego Rejestru Sądowego: 0000005002
Nr Regon: 000298554
Nr NIP: 676-20-96-303

Konto:

Bank Pekao S.A. nr 35 1240 4722 1111 0000 4852 3589