Elektroniczna Rejestracja

Zarejestruj się do

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

PESEL (wymagane)

Adres (wymagane)

Numer telefonu do kontaktu (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Jednostka kierująca

Rozpoznanie

Temat
Proszę o rejestrację

Dodatkowa wiadomość do osoby rejestrującej

Treść zgody: Wyrażam zgodę na wprowadzenie moich danych osobowych do bazy danych Szpitala Specjalistycznego im.dr Józefa Babińskiego w Krakowie i przetwarzanie ich dla potrzeb statutowych Szpitala, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). (wymagane)
WYRAŻAM ZGODĘ