Grupa wsparcia dla pacjentów po kryzysach psychotycznych pozostajacych w opiece Poradni Zdrowia Psychicznego

Grupa wsparcia dla pacjentów po kryzysach psychotycznych

pozostajacych w opiece Poradni Zdrowia Psychicznego

Jak odnaleźć się w codziennym życiu po hospitalizacji spowodowanej kryzysem psychotycznym? Jak utrzymywać stabilną formę psychiczną? Jak radzić sobie z chorobą tak, aby nie pojawiały się  jej nawroty? To tylko niektóre cele działającej w Szpitalu Babińskiego grupy wsparcia dla osób po kryzysach psychotycznych. Uczestnictwo w grupie stanowi ważne uzupełnienie dla regularnych wizyt w poradniach zdrowa psychicznego, gdzie w trakcie konsultacji u lekarza specjalisty, osoby te otrzymują między innymi porady oraz  recepty na leki dostosowane do aktualnego stanu zdrowia. 

 

 Zachęcamy osoby po kryzysach psychotycznych do udziału – kwalifikacje odbywają się we wtorki o godz. 13.30 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Terapii Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (bud. Nr 14).

Prowadzona przez lekarza i psychologa klinicznego grupa wsparcia umożliwia utrzymanie poczucia stabilności, kontakt z innymi osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji, dzielenie się swoimi doświadczeniami, naukę dialogu czy możliwość udzielania pomocy innym dzięki własnym doświadczeniom. Dodatkowo uczestnictwo w grupie to nierzdako jedno z nielicznych miejsc gdzie osoby po kryzysach mogą liczyć na akceptację i zrozumienie. Ułatwia to w znacznym stopniu proces utrzymywania remisji choroby oraz zdrowienia i powrót do pełnienia ról społecznych. Uczestnicy mogą tutaj opowiedzieć o swoich kłopotach,  ale też o sukcesach.

Regularność i systematyczność spotkań  – każdy wtorek o godz. 14.00 – pozwala na nadanie rytmu wyznaczanie sobie kolejnych celów działania.

Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się w Poradni Zdrowia psychicznego znajdującej się w Szpitalu Babińskiego w pawilonie 7B (tel. 12 65 24 570). Rejestracja w tej poradni nie koliduje ze stałym leczeniem ambulatoryjnym, z którego korzystają osoby uczestniczące w spotkaniach grupy wsparcia w innych poradniach zdrowia psychicznego prowadzonych przez Szpital  (w Krakowie Krowodrzy – ul. Mehoffera 10, w Nowej Hucie – Os. Centrum B 11A, w Skawinie – ul. Ks. J. Popiełuszki 17 czy w  Myślenicach – ul. Drogowców 5). Grupa Wsparcia otwarta jest także dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej, w których opiekę ambulatoryjną prowadzą lekarze specjaliści Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie.

Spotkania odbywają się we wtorki o godz. 14.00 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Terapii

(budynek nr 14 – na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie -Kobierzynie)