Ogłoszenia o sprzedaży aktywów

2019

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywa wchodzącego w skład mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w postaci  maszyny poligraficznej Romayor,

Znak sprawy: OP-235-3/19

Treść ogłoszenia: OP_235_3_19

Data Publikacji 19 lutego 2019 r.

Unieważnienie przetargu: unieważnienie przetargu

Data publikacji: 4 marca 2019 r.

 

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywa wchodzącego w skład mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w postaci samochód ciężarowy Hyundai H1, maszyna poligraficzna Romayor,

Znak sprawy: OP-235-2/19

Treść ogłoszenia: Zaproszenie OP_235_2_19

Data publikacji: 24 stycznia 2019 r.

Zapytanie i odpowiedź pytanie przetarg

Data publikacji: 5 lutego 2019 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygnięcie 2-19

Data publikacji: 8 lutego 2019 r.

 

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywa wchodzącego w skład mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w postaci samochód ciężarowy Hyundai H1, maszyna poligraficzna Romayor,

Znak sprawy: OP-235-1/19

Załaczniki:

Ogłoszenie o przetargu: op_235_1_18 ,    Formularz oferty:  zal_ogłoszenie_IP_samochod,

Data Publikacji: 09 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania unieważnienie235-1-19

DSata Publikacji: 24 stycznia 2019 r.

2018

 

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywa wchodzącego w skład mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w postaci Spirometru Lungtest 500 z drukarką

Znak Sprawy: OP-235-18/18 – IV

Ogłoszenie o przetargu:ogłoszenie_235_18_18 spirometr IV przetarg

Data publikacji: 21 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o y=uniewaznieniu postepowania Uniewżznienie OP_235_18

Data publikacji: 06 grudnia 2018 r.

 

 

Zaproszenie do przetargu (trzecie) na sprzedaż aktywa wchodzącego w skład mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w postaci Spirometru Lungtest 500 z drukarką

Znak sprawy: OP-235-14/18

Zaproszenie  do przetargu: OP_235_14_OP

Data ogłoszenia: 10 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Zaproszenie do przetargu (drugie) na sprzedaż aktywa wchodzącego w skład mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w postaci Spirometru Lungtest 500 z drukarką

Znak sprawy: OP-235-13/18

Zaproszenie do przetargu: OP_235_13_18

Data ogłoszenia: 23 lipca 2018 r.

Unieważnienie:  unieważnienie_OP_235_13_18

Data publikacji: 8 sierpnia 2018 r.

 

 

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywa wchodzącego w skład mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w postaci Spirometru Lungtest 500 z drukarką

Znak sprawy OP-235-12/18

Zaproszenie do przetargu OP_235_12_18

Data Ogłoszenia 3 lipca 2018 r.

Rozstrzygnięcie

Data publikacji: 19.07.2018 r.

 

 

2017

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywa wchodzącego w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie: postępowanie pod nr OP-235-28/17

Data publikacji 24 sierpnia 2017

rozstrzygnięcie_235_28_17 opublikowano 13 września 2017 r.


Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywa wchodzącego w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Ogłoszenie: postępowanie pod nr OP-235-23/17  ogloszenie_235_23_17

Data Publikacji 1 sierpnia 2017 r. 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu opublikowano 22.08.2017


Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywów wchodzących w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie: postępowanie pod nr OP-235-22/17_samochody  ogloszenie_OP_235_22_17

Data publikacji:  13 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygmnięciu pierwszego przetargu na sprzedaż aktywów wchodzacych w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ogłoszenie o rozstrzygnięciu pierwszego przetargu

Data publikacji 28 lipca 2017 r. 


Ogłoszenie o sprzedaży w trybie bezprzetargowym zbędnych aktywów majątkowych wchodzących w skład majątku własnego.

Ogłoszenie OP-235-8/17 ogloszenie_OP_235_8_17

Data publikacjj 30 marca 2017 r.

Rozstrzygniecie rozstrzygniecie_OP_235_8_17

Data publikacji 19 kwietnia 2017 r.


Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywów wchodzacych w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Ogłoszenie OP_235_1_17

Znak sprawy: OP-235/1/17

Data publikacji 25 stycznia 2017 roku

Unieważnienie: unieważnienie_OP_235_1_17

Data publikacji 13 lutego 2017 r.


2016

Zaproszenie do Przetargu na sprzedaż

aktywów wchodzacych w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Zaproszenie ogloszenie_OP_235_26_16

Załacznik formularz oferty

Znak sprawy OP-235-26/16 

Data ogłoszenia 23 grudnia 2016 r.

 Unieważnienie Przetargu uniewaznOP_235_26_16

Data ogłoszenia 9 stycznia 2017 r.

 

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywów wchodzacych w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

nr  OP-235-23/16 (wywoływarki RTG- II przetarg)

Zaproszenie  OP_235_23_16-1

Załacznik zal_1_235_23_16

Data ogłoszenia:  17 listopada 2016 r.

Unieważnienie unieważnienie_235_23_16

Data ogłoszenia: 5 grudnia 2016 r.

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży aktywów – Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywów wchodzących w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

nr P-235-15/16 (wywoływarki RTG)

Zaproszenie do przetargu OP_235_15_16

Załacznik nr 1 Formularz oferty zal1_formularz oferty

Data ogłoszenia 6 października 2016 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania unieważnienie postepowania

 

 

 

Ogłoszenie o sprzedaży aktywów w trybie bezprzetargowym – ogloszenie_OP_235_11_16-1

nr OP-235-11/16 (RESPIRATOR)

Data ogłoszenia 30 sierpnia 2016 r.

rozstrz_OP_235_11_16

Ogłoszenie o sprzedazy aktywów w trybie bezprzetargowym.

ogłoszenie_o zbyciu środków trwałych 2016-04-11

Znak sprawy OP-235-4/16

Rozstrygnięcie rozstrz_wirówka rozstrz_mikroskop,

 

2015

Zaproszenie do II przetargu  na sprzedaż zbędnych  składników  majątkowych  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej znak przetargu: OP-235-44/15

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywów – .pdf

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywów – .doc

unieważnienie OP_235_44_15


Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywów wchodzących w skład mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

znak sprawy  Znak: OP-235-43/15

Zaproszenie w formacie pdf. ogłoszenie_235_43_15

Zaproszenie w formacie doc. ogłoszenie_IP_235_43_15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana ogłoszenia_235_43

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu unieważnienie_43_15

 


 

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż ruchomych aktywów wchodzących w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

znak sprawy  Znak: OP-235-28/15

Zaprosznie w formacie pdf ogłoszenie_V przetarg_lam ogloszenie_28_15 oraz z formacie doc ogłoszenie_V przetarg_lam

Informacja na temat rozstrzygniecia ogloszenie rozstrz_235_28_15

 

Zaproszenie do przetaru na sprzedaż rychomych aktywów wchodzacych w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakłdu Opieki Zdrowotnej 

znak sprawy OP-235-20/15

ogloszenie lampy_OP_235_20_15-1

ogłoszenie-7

unieważnienie_20

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątkowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

znak sprawy OP-235-19/15

ogłoszenie_IIIprzetargmagazyn

ogloszenie_OP_235_19_15

unieważnienie_19

 

 

 Zaproszenie do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ruchomych aktywów”

znak sprawy: OP-235-17/15

 ogloszenie 235-17-15

 uniewaznienie 17-15

 

 „Zaproszenie do drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnych składników majątkowych” – znak sprawy: OP-235-16/15

ogłoszenie przetarg 16-15

 uniewaznienie przetargu 16-15

 

Zaproszenie do drugiego przetargu  na sprzedaż ruchomych aktywów wchodzących w skład mienia  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   – lampy bakteriobójcze

Znak przetargu: OP-235-13/15

II przetarg_OP_235_13_15

ogłoszenie-6

unieważnienie_235_13_15

Zaproszenie do przetargu  na sprzedaż ruchomego aktywa trwałego wchodzacego w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Znak przetargu:     OP-235-12/15

ogłoszenie-5 przetarg

 rozstrzygniecie-3

 

Zaproszenie do przetargu  na sprzedaż zbędnych  składników  majątkowych  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

znak przetargu:     OP-235-11/15

ogloszenie_OP_235_11_15

ogłoszenie-4

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu  uniewaznienie

 

 Zaproszenie do przetargu  na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych wchodzących w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

OP-235-8/15

przetarg_OP_235_8_15-1

ogłoszenie-1

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu zawiadomienie_OP_235_8_15

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ RUCHOMYCH AKTYWÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

OP-235-7/15    

ogloszenie_OP_235_7_15

ogłoszenie-2

unieważnienie przetargu  ogl_unieważnienie_OP_235_7_15

 

Zawiadomienie o wyniku postepowania „Trzeci pisemny przetarg na sprzedaz rucjomych aktywów trwałych wchodzacych w skład mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej „

zawiadomienie (1)

OP-235-44-14

2014

Przetargi:

OP-235-44-14

Zaproszenie do przetargu  na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych wchodzących w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 44-14

przetarg 44_14

 

OP-235-43/14

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych wchodzących w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 43-14

zawiadomienie

 

OP-235-38/14

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych wchodzących w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

zawiadomienie o wyniku postepowania

zawiadomienie o wyniku postepowania_oferty dadatkowe (2)