Zamówienia Publiczne

Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2018

Plan Postepowań o udzielenie zamówień na  2018 rok

Plan Postepowań str. 1 zamowienia_2018 1 

Plan postepowań str. 2 zamowienia 2018 _2

Data ogłoszenia 4 stycznia 2018 r.

Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2017

zamówienia

Data ogłoszenia: 2 stycznia 2017 r.

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych znajdują się na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej

Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

www.bip.babinski.pl