Zamówienia do 30 000 euro

Realizator – Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku szpitalnego nr 1 (1, 1A, 1B)”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, 12 Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Data publikacji ogłoszenia: 18-02-2019
Termin składania ofert: 27-02-2019
Numer ogłoszenia: 1167567
Status ogłoszenia: Nieaktualne

Informacje o ogłoszeniu

Załącznik nr 1  Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 Oświadczenie

Załącznik nr 3 Umowa wzór

Protokół postępowania o udzieleniu zamówienia opublikowane 01.03.2019


Realizator – Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i rozbudowy budynku nr 40

Data publikacji ogłoszenia: 28-12-2018
Termin składania ofert: 10-01-2019
Numer ogłoszenia: 1157770
Status ogłoszenia: Nieaktualne 

Informacje o ogłoszeniu

Załącznik nr. 1 Formularz ofertowy

Załącznik nr. 2 Oświadczenie

Załącznik nr. 3 Umowa wzór

Rozstrzygnięcie : Protokół postępowania o udzieleniu zamówienia opublikowane 20.02.2019

 


 Realizator – Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

na świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy i rozbudowy budynku nr 40.

 

Znak sprawy: II-21-7-2/17

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie Oferenta

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Data publikacji: 24 sierpnia 2018 r.

 


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

na składanie ofert na świadczenie usług cateringowych w Krakowie na potrzeby spotkań szkoleniowych organizowanych w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

Znak sprawy: OEBR-0700-3-46/17

Zapytanie Ofertowe: OEBR-0700-3-46/17

Data publikacji: 20 lipca 2018 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie. 46-17

Data publikacji: 26 lipca 2018 r.


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

na składanie ofert na świadczenie w roku 2018 usług trenerskich przez psychologa lub psychoterapeutę podczas szkolenia w Tarnobrzegu w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Znak sprawy:OEBR-0700–3-28/17

Zapytanie Ofertowe: POSTEPOWANIE PSYCHOLOG 3

Załącznik: ZAL1_wykladowca_psycholog3

Data puiblikacji: 12 kwietnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie: img403

Data publikacji: 18 kwietnia 2018 r.

 


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

na zapytanie ofertowe dotyczące odegrania roli symulowanego pacjenta podczas szkoleń w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Znak sprawy: OBER-0700-3-26/17

Zapytanie ofertowe postępowanie_0EBR_0700_3_26

Data publikacji: 10 kwietnia 2018 r.

Odpowiedź na zapytanie do postepowania OBER-0700-3-26/17 zapytanie 0700-3-26 17pdf

Data publikacji: 13 kwietnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie_OEBR_0700_3_26_17

Data publikacji: 30 kwietnia 2018 r.


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

na składanie ofert na świadczenie usługi organizacji spotkań szkoleniowych w Przemyślu  w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Znak sprawy: OEBR-0700-3-24/17

Zapytanie ofertowe: OEBR_0700_3_24_przemysl

Załącznik (Formularz Oferty): zal1_Przemysl

Data publikacji: 20 marca 2018r

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie_Przemysl

Data publikacji rozstrzygnięcia: 30 marca 2018

 


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

na składanie ofert na świadczenie usługi organizacji spotkań szkoleniowych w Dębicy organizowanych w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Znak sprawy:  OEBR-0700-3-22/17

Zapytanie ofertowe: postępowanie_OEBR_0700_3_22_17

Załacznik (Formularz Oferty): zal.1_Dębica

Data publikacji: 19 marca 2018 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie_Dębica

Daya Publikacji 27 marca 2018 r.

 


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

na składanie ofert na świadczenie usługi organizacji spotkań szkoleniowych w Sanoku organizowanych w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Znak sprawy:  OEBR-0700-3-21/17

Zapytanie ofertowe: OEBR_0700_3_21_17

Formularz oferty: zal1__sanok sala_catering_ostat

Data publikacji: 12 marca 2018 r.

Rozstrzygniecie: rozstrzygniecie_Sanok_21_17

Data publikacji: 20 marca 2018 r.


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

na składanie ofert na świadczenie usługi organizacji spotkań szkoleniowych w Nowym Targu organizowanych w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Znak sprawy: OBER-0700-3-20/17

Zapytanie ofertowe: OEBR_0700_3_20_17-1

Formularz oferty: Formularz oferty 20-17

Data publikacji: 7 marca 2017 r.

Informacja o unieważnieniu postepowania: rozstrzygniecie0700_3_20

Data publikacji: 15 marca 2018 r.


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

na świadczenie usług cateringowych w Krakowie na potrzeby spotkań szkoleniowych organizowanych w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego  pn.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Znak sprawy: OEBR-0700-3-19/17

Formularz Ofertowy: OEBR_0700_3_19_17

Data publikacji: 6 marca 2018 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie catering Kraków

Data publikacji: 14 marca 2018 r.


 Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

na świadczenie w roku 2018 usług trenerskich przez psychologa/psychoterapeutę podczas spotkań szkoleniowych organizowanych na terenie województwa małopolskiego oraz województwa podkarpackiego w ramach realizacji:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Znak sprawy: OEBR-0700-3-17/17

Data publikacji: 26 lutego 2018 r,

Rozstrzynięcie postępowania: rozstrzygniecie psycholog0700_3_17

Data publikacji 15 marca 2018 r.

 

 

 


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego

na świadczenie kompleksowej usługi organizacji spotkań szkoleniowych w Tarnobrzegu organizowanych w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego: Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Znak sprawy: OEBR-0700-3-16/17

Formularz ofertowy do zamówienia

Data publikacji: 23 lutego 2018 r.

Unieważnienie postepowania:  OEBR_0700_3_19_17 uniewaznienie.Tarnobrzeg

Data publikacji 6 marca 2018 r.


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

na świadczenie kompleksowej usługi organizacji spotkań szkoleniowych w Tarnowie w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego dla realizacji projektu pn.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Znak sprawy: OEBR-0700-3-15/17

Zapytanie ofertowe: OEBR_0700_3_15_17

Formularz ofertowy do zamówienia: zal1_Tarnow

Data publikacji: 19 lutego 2018 r.

Modyfikacja: zal1_Tarnow

Zmodyfikowany formularz ofertowy: za1_modyfikacja

Data publikacji:  20 lutego 2018 r.

Odpowiedź na pytanie: odpowiedż na pytanie 1-1

Modyfikacja 2: 2Modyfikacja_Tarnów

Zmodyfikowany formularz ofertowy: zał1_modyf2

Data publikacji: 20 lutego 2018 r.

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygnięcie Tarnów 15 17

Data publikacji: 26 lutego 2018 r.


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

na świadczenie kompleksowej usługi organizacji spotkań szkoleniowych w Krośnie w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego dla realizacji projektu pn.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Znak sprawy:  OEBR-0700-3-14/17

Zapytanie ofertowe: OEBR_0700_3_14_17

Formularz ofertowy do zamówienia: zal1_Krosno

Data publikacji: 02 lutego 2018 r.

Rozstrzygnięcie Postepowania  OEBR_0700_3_14_17 rostrzygniecie

Data publikacji 14 lutego 2018 r.


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:
na świadczenie w roku 2018 usług trenerskich przez psychologa/psychoterapeutę podczas spotkań szkoleniowych organizowanych na terenie województwa małopolskiego oraz województwa podkarpackiego w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego dla realizacji projektu pn.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Zapytanie ofertowe OEBR_0700_3_13_17

Znak sprawy OEBR-0700-3-13/17

Formularz ofertowy do zamówienia zal_wykladowca psycholog

Data publikacji: 01 lutego 2018 r.

Modyfikacja zapytamnia ofertowego modyfikacja_wykładowcy

Zmodyfikowany formularz ofertowy za1_modyfikacja formularz ofertowy

Data publikacji: 02 lutego 2018 r.

Modyfikacja zapytania ofetrowego z dnia 5 lutego 2018 r.  mod_OEBR_0700_3_13_17

Modyfikacja załacznika do zapytania ofertowego za1_modyfikacja2

Data publikacji: 05 lutego 2018 r.

Rozstrzygnięcie postepowania rozstrzygniecie_0700_3_13_17

Data publikacji 14 lutego 2018 r.


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:
na świadczenie kompleksowej usługi organizacji spotkań szkoleniowych w Rzeszowie w ramach realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego dla realizacji projektu pn.: „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług organizacji spotkań szkoleniowych (wynajem sali wraz z cateringiem) w Rzeszowie – zapytanie ofertowe

Znak sprawy OEBR-0700-3-12/17

Formularz ofertowy do zamówienia

Data publikacji: 30 stycznia 2017

Rozstrzynięcie rozstrzygniecie-3-12-17

Data publikacji: 12 lutego 2018 r.

 


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych w Krakowie
przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:
Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego
pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”
realizowanego na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych w Krakowie – zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy do zamówienia

Znak Sprawy OEBR-0700-2-11/17

Data publikacji  24 stycznia 2018

Rozstrzygnięcie rozstrzygniecie_0700_3_11_17

Data publikacji 31 stycznia 2017 r.

 


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych w Miechowie

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:
Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego
pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

realizowanego na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych w Miechowie zapytanie_0700_3_9_17

Załacznik zal1_cateringMiechow

Znak sprawy OBER-0700-3-9/17

Data publikacji:  3 stycznia 2018 r.

– odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1: odpowiedz na pytanie_0700_3_9_17

Data publikacji: 8 stycznia 2018 r.

 Rozstrzygnięcie postępowania rozstrzygnięcie_0700_3_9_17

Data publikacji 10 stycznia 2018 r. 


 

Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

na świadczenie usług cateringowych

 przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:
Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego
pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

realizowanego na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych zapytanie ofertowe 0700_3_8_17

Załacznik catering_zal1

Znak sprawy OBER-0700-3-8/17

Data publikacji 2 stycznia 2018 r.

– unieważnienie postępowania z dnia 09.01.2018r.  Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

Data publikacji 9 stycznia 2018 r.


Realizator – Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie
zaprasza do składania ofert

na wykonanie usługi drukowania materiałów szkoleniowych

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:
Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego
pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

realizowanego na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia.

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi drukowania materiałów szkoleniowych Zapytanie ofertowe

Znak sprawy: OEBR-0700-3-7/17

Data publikacji 14 grudnia 2017

Modyfikacja treści zapytania ofertowego modyfikacja_0700_3_7_17

 

załącznik nr 1 załącznik nr 1 700-2-7-17

Data publikacji 18 grudnia 2017 r.

Modyfikacja treści zapytania ofertowego na wykonanie usługi drukowania materiałów szkoleniowych – 0700_3_7_17

Data modyfikacji 19 grudnia 2017

Rozstrzygniecie rozstrzygnięcie_powielenie mat

Data publikacji 21 grudnia 2017 r.

 

 

 


Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na

realizację filmu edukacyjnego/zwiastuna-spotu reklamowego

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

 

Zapytanie ofertowe na realizację filmu edukacujnego /zwiastuna -spotu reklamowego zapytanie ofertowe_filmy 2

Załaczniki: załącznik nr 1załącznik nr 2

Znak sprawy: OEBR-0700-3-6/17

Data publikacji: 20 listopada 2017 r.

Odpowiedź na zapytania, które napłynęły droga e-mail w dniu 20 listopada 2017 r. odpowiedz_filmy1

Modyfikacja treści modyfikacja treści_filmy-1

Data publikacji 22 listopada 2017 r.

Rozstrzygnięcie rozstrzygniecie_film2

Data publikacji: 27 listopada 2017 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na

dostawę książki edukacyjnej 

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

 

Zapytanie ofertpowe na dostawe książki edukacyjnej  postepowanie_ksiązkaOEBR_0700_3_5_17

Znak sprawy: OEBR -0700-3-5/17

Data publikacji: 15 listopada 2017 r.

 Rozstrzygnięcie rozstrzygnięcie_książka

Data publikacji: 23 listopada 2017 r.

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na

produkcje filmów edukacyjnych oraz spotu reklamowego

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

 

Zapytanie ofertowe na produkcje filmów edukacyjnych oraz spotu reklamowego OEBR_0700_3_3_17

Znak sprawy: OEBR -0700-3-3/17

Data publikacji: 8 listopada 2017 r.

 Zapytanie i odpowiedź na pytania, które napłynęły w dniu 8 listopada 2017 r. : odp_pyt1_film

Data publikacji: 10 listopada 2017 r.

 Zapytania i odpowiedzi, które napłynęły w dniu 10 listopada 2017 r. : NPZ

Data publikacji: 14 listopada 2017 r.

Modyfikacja treści zapytania ofertowego modyfikacja treści zapytania

Data publikacji: 14 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ogloszenie o unieważnieniu_filmy

Data publikacji: 17 listopada 2017 r.

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na

dostawe materiałów biurowych i pamięci do przechowywania danych

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Zapytanie ofertowe na dostawe materiałów biurowych i pamięci do przechowywania danych OEBR_3_4_17

Znak sprawy: OEBR-0700-3-4/17

Data publikacji: 8 listopada 2017 r.

 Rozstrzynięcie rozstrzygniecie_OEBR_0700_3_4

Data publikacji: 17 listopada 2017 r.

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

zaprasza do składania ofert na wykonanie

działań promocyjnych/kampanii medialnej

przy realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego:

Nr NPZ.CO3_2017_Szkolenia_dla_personelu_medycznego_oraz_niemedycznego
pt. „Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego – kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Zapytanie ofertowe ogłoszenie_promocja

Znak sprawy OEBR-0700-3-2/17

Data publikacji 25 października 2017 r.

Odpowiedź na pytania , które wpłynęły 27 października 2017 r. odpowiedz na pytania_promocja.20-17-1027

Modyfikac ja tresci zapytania ofertowego modyfikacja treści _promocja2017-10-27

Data ogłoszenia 27 października 2017 r.

Odpowiedź na pytanie, które wpłynęło droga e-mail w dniu 27 października 2017 r. odp. na pyt. 2  

Data ogłoszenia 27 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygnięcie_promocja-1

Data ogłoszenia 2 listopada 2017 r.