GRUPA WSPARCIA RODZIN OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE

GRUPA WSPARCIA RODZIN

OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE

ZAPRASZA

Już od trzech lat w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego działa grupa wsparcia rodzin osób chorujących psychicznie. Ma ona charakter ambulatoryjny. Uczestnicy mogą uzyskać informacje pomagajace w radzeniu sobie z chorobą osoby bliskiej,  pomoc psychologiczną, a także informacje o mechanizmach chorowania. Uczestnicy dzielą się także własnymi doświadczeniami z radzenia sobie w relacjach z bliską osoba, która przeżwya kryzys lub kryzysy psychiczne.

Spotkania grupy odbywaja się w każdą  pierwszą i trzecią środe miesiaca w budynku Oddziału 6A między godziną 16.00 a 18.00.

Telefon  kontaktowy 12 65 24 283 czynny jest dni powszednie między 9.00 a 15.00 .