Apteka

???????????????????????????????                                               ???????????????????????????????

 

APTEKA SZPITALNA

Kontakt:

Kierownik  tel/fax:  12 6524 340

e-mail: rzepkad@babinski .pl

Informacja o leku 12 6524 341

 

Apteka Szpitalna funkcjonuje od początku swego istnienia w strukturach Szpitala Specjalistycznego im dr J Babińskiego w Krakowie. Wcześniej, przed II wojną światową wraz z laboratorium stanowiła integralna cześć Krajowego Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie.

Apteka zajmuje parter budynku XIII, zwanego tradycyjnie Apteką i znajdującego się w centrum Szpitala.

Swoje usługi farmaceutyczne świadczy dla około 900 pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym i w trybie dziennym, w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne.

W zakresie zadań Apteki jest nie tylko zaopatrywanie oddziałów Szpitala w leki, opatrunki, środki do dezynfekcji, płyny infuzyjne czy drobny sprzęt medyczny, rękawice diagnostyczne i tlen medyczny, a również sporządzanie leków recepturowych, oraz udzielanie informacji o produktach leczniczych  i wyrobach medycznych. Apteka ustala procedury związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w Szpitalu, bierze udział     w racjonalizacji farmakoterapii poprzez współtworzenie Receptariusza Szpitalnego, sprawuje nadzór nad apteczkami oddziałowymi, a także nadzoruje system wstrzymania i wycofania z obrotu produktów leczniczych   i wyrobów medycznych. Prowadzi także ewidencję produktów leczniczych uzyskanych w formie darów i próbek lekarskich.

Corocznie w Aptece odbywają się wakacyjne praktyki dla studentów farmacji.

 

Profesjonalny zespół tworzą:

Kierownik  Apteki – mgr Dorota Rzepka

mgr Halina Skołyszewska, st.tech Ewa Kurek, tech.  Sara Szymańska oraz tech. Dominika Węgielewska.