Projekty

Realizując swoją misję, Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie, podejmuje aktywne działania mające na celu stałe podnoszenie jakości świadczonych usług w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej oraz  poprawy i dostosowania do standardów europejskich stanu posiadanej bazy  leczniczej.  Uznajemy, że zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie pozwoli na efektywną pomoc pacjentom w godnych warunkach oraz ich powrót do aktywności społecznej i zawodowej.

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie czyni starania prowadzące do pozyskania środków na realizację projektów infrastrukturalnych, szkoleniowych, naukowo – badawczych. Dotychczas zrealizowano kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków administracji terenowej, centralnej,  jak i środków unijnych.

Położenie  Szpitala  na  terenie  zabytkowego  zespołu  szpitalno – parkowego  zaliczanego na początku XX wieku do najpiękniejszych, najnowocześniejszych i najbardziej funkcjonalnych placówek tego typu w Europie dodatkowo motywuje nas do działań rewitalizacyjnych tego wyjątkowego obszaru.

Projekty realizowane w latach 2014-2015