WOTUW

Na terenie Szpitala działa Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia tworzą go:

  • Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
  • Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu – całodobowy, 
  •  Dzienny Oddział  Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
  •  Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi,
  • Biuro WOTUW,
  • Małopolski Ośrodek Szkolenia Tarapeutów Uzależnień,

 

Celem działania wszystkich tych placówek jest pomoc osobom po kryzysach psychicznych w ich stopniowym przystosowaniu się do życia społecznego, rodzinnego i zawodowego. 

Więcej