Konkursy

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Warunki Konkursu Ofert: Warunki Konkursu Ofert-5-19

Znak sprawy: OP-4240-5/19

Data publikacji: 6 marca 2019 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygnięcie 5-19

Data publikacji: 19 marca 2019 r.

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

Znak sprawy: OP-4240-30/18

Warunki Konkursu Ofert:  WKO 30-18

Data publikacji 10 grudnia 2018 r.

Informacje o rozstrzygnięciu: rozstrzygnięcie.30-18pdfrozstrzygnięcie_30-18-1

Data publikacji: 27 grudnia 2018 r.

 

 

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia “na świadczenia zdrowotne” udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii w poradni zdrowia psychicznego na rzecz pensjonariuszy domów pomocy społecznej”

Znak sprawy: OP-4240-29/18

Warunki Konkursu Ofert: Warunki Konkurus Ofert 29-18

Data publikacji: o4 grudnia 2018 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzgnięcie29-18

Data Publikacji 17 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na  udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w oddziałach stacjonarnych (na tzw. stronie A lub stronie B)przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii

Znak sprawy: OP-4240-28/18

Warunki Konkursu ofert Warunki_Konkursu_Ofert 28 18

Data publikacji: 27 listopada 2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert: rozstrzygnięcie 28-18

Data publikacji: o5 grudnia 2018 r.

Ogłoszenia o konkursie ofert “Świadczenie usług medycznych w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii”

Znak sprawy: OP-4240-27/18

Warunki Konkursu ofert Warunki Konkursu Ofert-27-18

Data publikacji: 19 listopada 2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu rozstrzygnięcie.27-18 pdf

Daya Publikacji 28 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Znak sprawy:  OP-4240-25/18

Warunki Konkursu ofert Warunki Konkursu Ofert-25-18

Data publikacji: 14 listopada 2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Data publikacji: 27 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenie usług medycznych
w zakresie psychiatrii udzielane
przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii, w wymiarze średnio 24 godzin tygodniowo.

Znak sprawy: OP-4240-22/18

Warunki Konkursu Ofert Warunki Konkursu Ofert-22-18

Data publikacji 24 października 2018 r.

Rozstrzygnięcie rozstrzygnięcie 22 18

Data publikacxji 2 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Znak sprawy: OP-4240-17/18

Warunki Konkursu Ofert: Warunki Konkursu Ofert 17_18

Data publikacji; 06 wrzesnia 2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu: ogłoszenie

Data publikacji 17 wrzesnia 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i psychiatrii.

Znak sprawy :OP-4240-13/18

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert

Data ogłoszenia : 02 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu: rozstrzgnięcie13-18

Data ogłoszenia: 16 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych i geriatrii.

Znak sprawy :OP-4240-12/18

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert

Data ogłoszenia : 02 lipca 2018 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygnięcie 12-18

Data ogłoszenia: 13 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Znak sprawy :OP-4240-11/18

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert-2

Data ogłoszenia : 30 maja 2018 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu Ofert: rozstrzygnięcie 11-18

Data ogłoszenia:20 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Znak sprawy:  OP-4240-10/18

Ogłoszenie o Konkursie i dokumentacja: Warunki_Konkursu_Ofert 10-18

Data ogłoszenia; 9 maja 2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert unieważnienie-1 10-18

Data ogłoszenia 29 maja 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego”

znak sprawy: Op-4240-8/18

Warunki Konkursu Ofert Warunki Konkursu Ofert-5

Data publikacji 13 kwietnia 2018 r.

Unieważnienie: 2018-04-26

data publikacji 26 kwietnbia 2018 r.

Ogłoszenie o  konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przejęć przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii lub lekarza  z I stopniem specjalizacji w dziedzinie psychiatrii.

Znak sprawy:4240-1/18

Warunki Konkursu Ofert Warunki_Konkursu_Ofert-1-18

Data publikacji: 11 stycznia 2018 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygniecie-4240-1-18.pdf

Data publikacji: 24 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia
zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przejęć –
znak sprawy: OP-4240-25/17

Warunki Konkursu Ofert do pobrania

Data publikacji: 14.12.2017 r.

Unieważnienie Konkursu unieważnienie-1

Data publikacji 22 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia
zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez
lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii (dwa pakiety) – znak
sprawy: OP-4240-24/17

Warunki Konkursu Ofert do pobrania

Data publikacji: 11.12.2017 r.

Rozstrzygnięcie rozstrzygnięcie 24-17

Data publikacji 21 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia
zdrowotne w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza specjalistę w
dziedzinie psychiatrii – znak sprawy: OP-4240-22/17

Warunki Konkursu Ofert do pobrania

Data publikacji: 05 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu rozstrzygnięcie 22-17

Data puiblikacji 18 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego udzielane przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Warunki Konkursu Ofert Warunki Konkursu Ofert 20-17

Znak sprawy: OP-4240-20/17

Data publikacji: 29 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Data publikacji: 11.12.2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza specjalistę psychiatrę

Warunki Konkursu Ofert WKO-1

Znak sprawy:OP-4240-19/17

Data publikacji: 23 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert

Data publikacji: 07.12.2017 r.

“Ogłoszenia o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego”

Warunki Konkursu Ofert”Ogłoszenia o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego”.

Warunmi Konkursu Ofert:  Warunki Konkursu Ofert-4

Znak sprawy: OP-4240-18/17

Data publikacji:20 listopada 2017 r.

Rozstrzygnięcie: OP-4240-18/17

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne
w zakresie psychiatrii udzielane
przez lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii.

Warunki Konkursu Ofert Warunki Konkursu Ofert-3

Znak sprawy:  OP-4240-17/17

Data publikacji: 9 listopada 2017 r.

Rozstrzygnięcie: rozstrzygnięcie 17 17

Data publikacji: 27 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego udzielane przez lekarza specjalistę psychiatrę.

Warunki Konkursu Ofert Warunki Konkursu Ofert-2

Znak sprawy: OP-4240-16/17

Data publikacji: 19 października 2017 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu : rozstrzygnięcie

Data publikacji 30 października 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie transportu sanitarnego.

Warunki Konkurus Ofert

Załacznik do WKO nr 3 – Umowa Zalacznik_nr_3_do_WKO_umowa

Znak sprawy:  OP-4240-12/17

Data publikacji: 9 października 2017 r.

“Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do ww. postępowania” do Konkursu o transporcie sanitarnym (znak sprawy: OP-4240-12/17) pytanie_WKO

Data publikacji: 12 października 2017 r.

Zmiana Warunków Konkursu Ofert WKO_zmiana

Opublikowano: 13 października 2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu nr OP-4240-12/17

rozstrzygniecie-4

Data publikacji 23 października 2017 r.

Ogłoszenie konkursu otwartego na nabór Partnera/ów do wspólnej realizacji projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, Poddziałanie 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT.

Znak sprawy: OEBR-0700-1/17

Data ogłoszenia: 17 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu kompleksowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Miechów w Miechowie Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie. 

Znak: OP-4240-11/17

Warunki Konkursu ofert :Warunki_Konkursu_Ofert_11_17

Załaczniki do warunków konkursu ofert Zalaczniki-do-Warunkow-Konkursu-Ofert-11_17

Data publikacji: 17 lipca 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: Załącznik, data ogłoszenia rozstrzygnięcia: 21.07.2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze II (dwa pakiety). OP-4240-10/17.

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_swiadczenia_pielegniarskie_ZLS-Podgorze-II-1

Data publikacji: 8 czerwca 2017 r.

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygniecie_OP_4240_10_17

Data ogłoszenia: 28 czerwca 2917 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta (dwa pakiety). OP-4240-9/17

Warunki Konkursu Ofert: Warunki_Konkursu_Ofert_swiadczenia_pielegniarskie_ZLS-Nowa Huta-1

Data publikacji: 8 czerwca 2017 r.

Rozstrzynięcie: Rozstrzygniecie_OP_4240_9_17

Data ogłoszenia: 28 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć przez jednego lekarza specjalistę psychiatrę lub lekarza z I stopniem specjalizacji w zakresie psychiatrii. OP-4240-8/17

Warunki Konkursu Ofert Warunki_Konkursu_Ofert_dyzury_lekarskie_Izba_Przyjec_OP-4240-8_17

Załcznik do Warunków Konkursu Ofert Kopia Załącznik-nr-1-do-WKO_OP-4240-8_17

Data ogłoszenia: 31 maja 2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-8_17

Data ogłoszenia: 16 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Leczenia Środowiskowego Miechów. OP-4240-7/17

Warunki Konkursu Warunki-Konkursu-Ofert_OP-4240-7_17

Data ogłoszenia: 29 maja 2017 r.

Zmiana warunków Konkursu Ofert Zmiana_Warunkow_Konkursu_Ofert_OP-4240-7_17

Data ogłoszenia: 30 maja 2017 r.

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu: Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_OP-4240-7_17

Data ogłoszenia: 13 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnienia całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie OP-4240-6/17.

Warunki Konkursu ofert Warunki_Konkursu_Ofert_6_17

Załączniki do konkursu ofert Zalaczniki-do-Warunkow-Konkursu-Ofert-6_17

Data ogłoszenia: 9 maja 2017 r.

Rozstrzygmnięcie Rozstrzygniecie OP_4240_6_17

Data ogłoszenia: 25 maja 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie  ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza specjalistę psychiatrę.

Znak sprawy OP-4240-4/17

Ogłoszenie o Konkursie: Warunki-Konkursu-Ofert_OP-4240-4_17

Data ogłoszenia; 8 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_OP-4240-4-17

Data publikacji 21 marca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza.

Znak sprawy OP-4240-3/17

Ogłoszenie o konkursie: Warunki-Konkursu-Ofert_OP-4240-3-17

Data ogłoszenia: 16 marca 2017 r.

Rozstrzygnięcie: Rozstrzygniecie konkursu OP-4240-3-17

Data ogłoszenia; 28 marca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie  ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza.

Znak sprawy: OP-4240-2/17

Ogłoszenie o Konkursie Warunki Konkurus Ofert_OP-4240-2-17

Data ogłoszenia:  19 stycznia 2017r.

 Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Szpitala Odpowiedzi na pytania_27012017_OP-4240-2_17

Data ogłoszenia: 30 stycznia 2017 r.

 Rozstrzygniecie Konkursu Ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert_OP-4240-2_17

Data ogłoszenia: 14 lutego 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert  na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

Warunki Konkursu Ofert Warunki_Konkursu_Ofert_dyzury_lekarskie_Izba_Przyjec_OP-4240-1_17

Załączniki:

Kopia Załącznik-nr-1-do-WKO Zalacznik-nr-2-do-WKO 1-17

Zalacznik-nr-2-do-WKO 1-17

Zalacznik-nr-3-do-WKO 1-17

Zalacznik-nr-4-do-WKO 1-17

Zalacznik-nr-5-do-WKO_projekt-umowy 1-17

Znak Sprawy: OP-4240-1/17

Data publikacji: 12 stycznia 2017 r.

Rozstrzygnięcie Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-1_17

Data ogłoszenia: 24 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Warunki Konkursu Warunkow-Konkursu-Ofert-32_16-1

Załaczniki do Warunków Konkursu Ofert Zalaczniki-do-Warunkow-Konkursu-Ofert-32_16

Znak Sprawy: OP-4240-32/16

Data ogłoszenia: 9 grudnia 2016 r.

Rozsztrzygnięcie Rozstrzygniecie OP-4240-32-16

Data ogłoszenia: 20 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza specjalistę psychiatrę w ZLŚ Kraków – Nowa Huta.

Warunki Konkursu Ofert (ogłoszenie):

Warunki-Konkurus-Ofert_OP-4240-31_16

Znak sprawy: OP-4240-31/16

Data ogłoszenia: 7 grudnia 2016 r.

 Pytania i odpowiedzi zapytania i odpowiedzi 31 16

 Data ogłoszenia 14 grudnia 2016 r.

 Rozstrzygniecie: rozstrz.OP_4240_31_16

Data Ogłoszenia 22 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza specjalistę psychiatrę.

Ogłoszenie: Warunki-Konkurus-Ofert_OP-4240-30_16

Znak sprawy: OP-4240-30/16

Data ogłoszenia: 7 grudnia 2016 r.

 Rozsztrygniecie: rozstrz.OP_4240_30_16

Data ogłoszenia 22 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przejęć przez jednego lekarza specjalistę psychiatrę.

Dokumenty Konkursowe:

Warunki_Konkursu_Ofert_dyzury_lekarskie_Izba_Przyjec

Załącznik-nr 1-do-WKO

Zalacznik-nr-2-do-WKO

Zalacznik-nr-2-do-projektu-umowy

Zalacznik-nr-3-do-WKO

Zalacznik-nr-4-do-WKO

Zalacznik-nr-5-do-projektu-umowy

Zalacznik-nr-5-do-WKO_projekt-umowy

Zalacznik-nr-6-do-WKO

Znak Sprawy: OP-4240-29/16

Data ogłoszenia: 7 grudnia 2016 r.

Rozstrzygniecie rozstrz.OP_4240_29_16

Unieważnienie Konkrusru w zakresie dwóch pakietów unieważnienie pakiet I_II

Data Ogłoszenia 22 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na zapewnieniu całodobowej opieki ratowników medycznych dla pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Warunki Konkursu Ofert Waunki Konkursu Ofert 25-16

Załączniki:

Zalacznik-nr-1-do-WKO25-16

Zalacznik-nr-2-do-WKO 25-16

Zalacznik-nr-3-do-WKO-1 25-16

Zalacznik-nr-4-do-WKO-projekt-umowy-1 25-16

Zalacznik-nr-5-do-WKO 25-16

Zalacznik_nr_6_do_WKO 25-16

Znak: OP-4240-25/16

Data ogłoszenia 1 grudnia 2016 r.

UWAGA. Zmiana terminu składania ofert ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT I ODPOWIEDZI NA PYTANIA_OP-4240-25_16

Data ogłoszenia 7 grudnia 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rozstrzygniecie OP-4240-25-16

Data ogłoszenia: 20 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Ogłoszenie (Warunki Konkusru Ofert) Warunki_Konkursu_Ofert_28_16

Załączniki Zalaczniki-do-Warunkow-Konkursu-Ofert-28_16

Znak: OP-4240-28/16

Data zamieszczenia: 24 listopada 2016 r.

Rozstrzygnięcie Rozstrzygniecie-28-16 podp

Unieważanienie uniewaznienie28-16

Data zamieszczenia 9 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza specjalistę psychiatrę.

Ogłoszenie Warunki-Konkurus-Ofert_OP-4240-27_16

Znak: OP-4240-27/16

Data zamieszczenia:23 listopada 2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu Rozstrzygniecie konkursu ofert

Data zamieszczenia 9 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

Warunki Konkursu Ofert Warunki_Konkursu_Ofert_TRANSPORT SANITARNY

Załacznik nr 3 do WKO Zalacznik_nr_3_do_WKO_umowa 26-16

Zapytania i odpowiedzi Odpowiedzi na pytania_OP-4240-26_16 Data zamieszczenia 24 listopada 2016r.

Zapytania i odpowiedzi Odpowiedz na pytanie_29.11.2016_OP-4240-26_16 Data zamieszczenia 30 listopada 2016 r.

Znak: OP-240-26/16

Data zamieszczenia 22 listopada 2016 r.

Rozstrzygniecie Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_OP-4240-26_16

 Data ogłoszenia: 15 grudnia 2016r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza specjalistę psychiatrę w ZLŚ Wieliczka

Warunki-Konkursu-Ofert_OP-4240-24_16  (data zamieszczenia 15 listopada 2016 r.)

Zapytania i odpowiedzi: 4240_24_16_pytanie (data zamieszczenia 18 listopada 2016 r.)

Znak: OP-4240-24/16

Rozstrzygniecie Konkursu  konkurs

Data ogłoszenia 28 listopada 2016 r.

 Ogłoszenie o konkursie ofer  na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia udzielanych przez lekarza w warunkach ambulatoryjnych.

Warunki_Konkursu_Ofert_OP-4240-23_16

Rozstrzygnięcie Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_OP-4240-23_16 (data zamieszczenia 24 listopada 2016 r.)

Data zamieszczenia 4 listopada 2016 r.

Znak: OP-4240-23/16

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie pełnienia dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć.

Warunki_Konkursu_Ofert_dyzury_lekarskie_Izba_Przyjec

Zalacznik-nr-1-do-WKO

Zalacznik-nr-2-do-projektu-umowy

Zalacznik-nr-2-do-WKO

Zalacznik-nr-3-do-WKO

Zalacznik-nr-4-do-WKO

Zalacznik-nr-5-do-projektu-umowy

Zalacznik-nr-5-do-WKO_projekt-umowy

Zalacznik-nr-6_do-projektu-umowy

Zalacznik-nr-6-do-WKO

Zapytania i Odpowiedzikonkurs na dyżury odpowiedzi na zapytania (zamieszczono w dniu 14 listopada 2016 r.)

Data zamieszczenia 3 listopada 2016 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu Rozstrzygniecie konkursu

Data zamieszczenia 22 listopada 2016 r.

Znak: OP-4240-22/16

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Ogłoszenie o Konkursie ofert Warunki_Konkursu_Ofert_diagnostyka_laboratoryjna

Załacznik nr 1 Wykaz badań Kopia Zalacznik_nr_1_do WKO_wykaz_badan

Załacznik nr 2  Badania Cito Kopia Zalacznik_nr_2_do_WKO_badania_cito

Załacznik nr 3 do WKO Wykaz komórek organizacyjnych znajdujacych sie w siedzibie udzielajacego zamówienia Zalacznik_nr_3_do_WKO

Załacznik nr 4 do WKO Wykaz komórek organizacyjnych znajdujacych sie poza siedzibą dzielajacego zamówienia Zalacznik_nr_4_do_WKO

Załącznik nr 5 do WKO Formularz oferty Zalacznik_nr_5_do_WKO_formularz_oferty

Załacznik nr 6 do WKO Oświadczenie oferenta Zalacznik_nr_6_do_WKO_oswiadczenie_oferenta

Załacznik nr 7 do WKO  Umowa Zalacznik_nr_7_do_WKO_umowa

Załącznik nr 8 do WKO Wykaz Pracowników Zalacznik_nr_8_do_WKO_wykaz pracownikow

Załacznik nr 9 do WKO wykaz podwykonawców Zalacznik_nr_9_do_WKO_wykaz_podwykonawcow

Znak: OP-4240-14/16 Data zamieszczenia 5 października 2016 r.

Informacja o zmianie załacznika nr 4 Zmiana WKO-1

Zmieniony załacznik nr 4 –  Wykaz komórek organizacyjnych znajdujacych sie poza siedzibą dzielajacego zamówienia Zmieniony_Zalacznik_nr_4_do_WKO-1

Data wprowadzenia informacji o zmianie 7 października 2016 r.

Informacja  o rozstrzygnięciu Ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert OP_4240_14_16

Ogłoszenie o otwartym Konnkursie na wybór partnerów, podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych do realizacji projektu polegającego na przetestowaniu i wdrożeniu modelu wypracowanego w ramach projektu „Bliżej Ciebie- model zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi’’.

Ogłoszenie OgłoszenieKonkursPartner_EtapII_2 (5)

Regulamin Regulamin Konkursu na partnerów projektu Bliżej Ciebie _IIEtap

Data ogłoszenia 7 września 2016 r. 

Rozstrzygnięcie rozstrzygnięcie POWER

Data ogłoszenia: 29 września 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta

Znak: OP-4240-13/16

Warunki_Konkursu_Ofert_OP-4240-13_16

Informacja o rozsytrzygmięciu konkursu Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_OP-4240-13_16-2

Ogłoszenie o konkursie ofetrt na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych  i psychiatrii,

Znak; OP-4240-12/16

Warunki Konkursu Ofert-12-16

Zapytanie i odpowiedź do oferty OP_4240_12_16_pytanie

Informacja o rozstrzygmięciu Konkursu ofert Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_OP-4240-12_16

Ogłoszenie o konkursie ofetrt na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez jednego lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych  i geriatrii.

Znak OP-4240-11/16

Warunki Konkursu Ofert 11-16

Rozstrzygnięcie ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu 11-16

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez psychologa specjalistę psychologii klinicznej w Zespole Leczenia Środowiskowego Kraków – Śródmieście.

Znak OP-4240-9/16

Warunki Konkursu Ofert_OP-4240-9-16

Rozstrzygniecie Konkursu Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-9_16

Ogłoszenie o konkursie ofert na  świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez pielęgniarkę/pielęgniarza.

Znak  OP-4240-8/16

Konkurs 8-16

Zminana Warunków Konkursu Ofert zmiana_wko. 8-16 pdf

Rozstrzygniecie Konursu rozstrzygniecie-8-16

Ogłoszenie ogłoszenia o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć przez lekarza specjalistę psychiatrę.

Znak sprawy OP-4240-7/16

Warunki Konkursu Ofert-7-16

rozstrzygniecie-7-16

Ogłoszenie o Konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego udzielane przez lekarza specjalistę psychiatrę.

Znak sprawy OP-4240-6/16

Warunki_Konkursu_Ofert 6-16

Rozstrzygniecie Konkursu Ogloszenie _o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-6_16

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przejęć przez lekarza specjalistę psychiatrę.

Znak sprawy OP-4240-5/16

Warunki Konkursu Ofert OP-4240-5-16

rozstrzygnięcie 5-16

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego.

Znak sprawy OP-4240-4/16

Warunki Konkursu Ofert

rozstrzygniecie

Ogłoszenie o konkursie  ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza.

Znak sprawy OP-4240-3/16

Warunki Konkurus Ofert_OP-4240-3_16

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_OP-4240-3_16

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza.

Znak sprawy OP 4240-2/16

Warunki-Konkurus-Ofert_OP-4240-2_16_ZLŚ_Krowodrza

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-2_16

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza.

Znak sprawy OP-4240–1/16

Warunki Konkurus Ofert_OP-4240-1_16

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_OP-4240-1_16

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę psychiatrę w poradni zdrowia psychicznego na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej.  Znak sprawy: OP-4240-41/15

Warunki Konkursu Ofert

Rozstrzygnięcie 41 – 15

Data ogłoszenia 11 grudnia 2015 r.


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta. Znak sprawy: OP-4240-38/15

Warunki Konkursu Ofert

rozstrzygniecie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta. Znak sprawy OP-4240-37/15

Warunki_Konkursu_Ofert.doc-1

Zmiana warunków Konkursu

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-37_15

Data ogłoszenia 02 grudnia 2015 r.


Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Oddziale  Psychiatrycznym Rehabilitacyjny I Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie. 

Ogłoszenie o Konkursie ukazało się w Gazecie Wyborczej – gazecie w Krakowie w dniu 12 listopada 2015 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko pielegniarki oddziałowej w Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym I

Data ogłoszenia: 16 listopada 2015 r.


Ogłoszenie o otwartym konkursie na wybór partnerów, podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach

konkursu  nr POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15 na projekty w Programie Wiedza Edukacja Rozwój  w ramach Działania 4.1 Innowacje Społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”

Ogłoszenie o Konkursie

Regulamin Konkursu

Data ogłoszenia: 9 listopada 2015 r. 

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego POWR.04.01.00-IŻ.00-00-002/15


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia środowiskowego (domowego) udzielanego przez lekarza specjalistę psychiatrę. (Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka)

Znak sprawy  OP-4240-35/15

Warunki Konkurus Ofert_OP-4240-35_15

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-35_15


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia środowiskowego (domowego) udzielanego przez lekarza specjalistę psychiatrę.(Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków -Śródmieście)

Znak sprawy OP-42-40-34/15

Warunki Konkurus Ofert_OP-4240-34_15

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-34_15

Ogłoszenie o konkursie ofert są świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarza specjalistę psychiatrę w poradni zdrowia psychicznego na rzecz mieszkańców domów pomocy społecznej.

Znak sprawy OP-42-40-33/15

Warunki Konkurus Ofert_OP-4240-33_15

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_OP-4240-33_15

Ogłoszenie  o konkursie pn. Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć

Znak sprawy OP-4240-32/15

Warunki_Konkursu_Ofert_OP-4240-32_15

Zalacznik nr 1 do WKO

Zalacznik nr 2 do WKO

Zalacznik nr 3 do WKO

Zalacznik nr 4 do WKO

Zalacznik nr 5 do WKO

Zalacznik nr 6 do WKO

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-32_15-2

Ogłoszenie o Konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego.

Znak sprawy OP-4240-31/15

Warunki Konkursu Ofert_OP-4240-31_15

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-31_15

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza.

Znak sprawy OP-4240-25/15

Warunki Konkurus Ofert_OP-4240-25_15

Informacja o rozstrzygnieciu konkursu Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_PO-4240-25_15

Ogłoszenie  o “Konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich”.

Znak sprawy: OP-4240-21/15

Warunki_Konkursu_Ofert 21-15

Zalaczniki do Warunkow Konkursu Ofert 21-15

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-21_15

Ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne – realizowane w warunkach ambulatoryjnych w zakresie leczenia uzależnień – udzielane przez lekarza

Znak sprawy: OP-4240-20/15

Warunki Konkursu Ofert

20150909_rozstrzygnięcie_konkursu


Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza

Znak sprawy: OP-4240-19/15

Warunki Konkursu Ofert

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


Konkurs ofert  na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć”

Znak sprawy: OP-4240-18/15

Warunki_Konkursu_Ofert

Zalacznik nr 1 do WKO

Zalacznik nr 2 do WKO

Zalacznik nr 3 do WKO

Zalacznik nr 4 do WKO

Zalacznik nr 5 do WKO

Zalacznik nr 6 do WKO

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu


Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych

Znak sprawy  OP-4240-17/15

Warunki_Konkursu_Ofert_OP-4240-17_15

Zalacznik nr 1 do WKO

Zalacznik nr 2 do WKO

Zalacznik nr 3 do WKO

Zalacznik nr 4 do WKO

Zalacznik nr 5 do WKO

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_OP-4240-17_15

Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć

Znak sprawy: OP-4240-16/15

Warunki_Konkursu_Ofert_dyzury_lekarskie_Izba_Przyjec_OP-4240-16_15

Zalacznik nr 1 do WKO

Zalacznik nr 2 do WKO

Zalacznik nr 3 do WKO

Zalacznik nr 4 do WKO

Zalacznik nr 5 do WKO_projekt umowy-1

Zalacznik nr 1 do projektu umowy

Zalacznik nr 2 do projektu umowy

Zalacznik nr 5 do projektu umowy

Zalacznik nr 6_do projektu umowy

Zalacznik nr 6 do WKO

Ogloszenie o uniewaznieniu konkursu_OP-4240-16_15

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez psychologa.

Znak sprawy: OP-4240-15/15

Warunki Konkursu Ofert WKO 15-15

Rozstrzygnięcie KonkursuOP-4240-15/15  rozstrzygniecie-2

Konkurs na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez pielęgniarkę/pielęgniarza w Zespole Leczenia Środowiskowego Kraków Podgórze II (dwa pakiety)

Znak sprawy: OP-4240-14/15

Warunki_Konkursu_Ofert_swiadczenia_pielegniarskie_ZLS Podgorze II

Zalacznik nr 1 do WKO

Zalacznik nr 2 do WKO

Zalacznik nr 3 do WKO-1

Zalacznik nr 4 do WKO

Zalacznik nr 5 do WKO

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-14_15

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w oddziałach stacjonarnych

Znak sprawy: OP-4240-13/15

WKO (Warunki Konkursu Ofert)

załącznik nr 1 do WKO

załącznik nr 1A do WKO

załącznik nr 2 do WKO

załącznik nr 3 do WKO

załącznik nr 4 do WKO

załącznik nr 5 do WKO

załącznik nr 6 do WKO

Ogloszenie o uniewaznieniu konkursu ofert_OP-4240-13_15

Konkurs ofert na udzielnie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane oddziałach stacjonarnych

(Znak: OP-4240-11/15)

Warunki konkursu ofert

załącznik nr 1 do WKO
załącznik nr 1A do WKO
załącznik nr 2 do WKO
załącznik nr 3 do WKO
załącznik nr 4 do WKO
załącznik nr 5 do WKO
załącznik nr 6 do WKO

unieważnienie konkursu 11-15


Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne polegające na pełnieniu dyżurów medycznych w Izbie Przyjęć (Znak: OP-4240-12/15)

Warunki Konkursu Ofert dyżury lekarskie Izba Przyjęć

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 1 do WKO

Załącznik nr 2 do projektu umowy

Załącznik nr 2 do WKO

Załącznik nr 3 do WKO

Załącznik nr 4 do WKO

Załącznik nr 5 do projektu umowy

Załącznik nr 5 do WKO projekt umowy

Załącznik nr 6 do WKO

Załącznik nr 6 do projektu umowy

Ogloszenie_o_rozstrzygnieciu_konkursu_ofert_OP-4240-12-15


Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej na Oddziale Psychiatrycznym Podgórze I.

Ogłoszenie ukazało się w Gazecie Wyborczej w dniu 7 kwietnia 2015 r.

Znak sprawy DK-0710-66/14

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego

Znak: OP-4240-9/15

Ogloszenie 9-15

Rozstrzygniecie 9-15

Konkurs na świadczenia zdrowotne udzielane w Izbie Przyjęć przez lekarza specjalistę psychiatrę,

Znak OP-4042-8/15

Ogłoszenie 8-15

Warunku Konkursu Ofert_WKO

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Zalacznik nr 1 do WKO

Załącznik nr 2 do projektu umowy

Załącznik nr 2 do WKO

Załącznik nr 3 do WKO

Załącznik nr 4 do WKO

Załącznik nr 5 do WKO_projekt umowy

Załącznik nr 5 do projektu umowy

Zalacznik nr 6 do projektu umowy

Ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu_pakiety I-VII_OP-4240-8-15

Ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu_pakiet VIII_OP-4240_8-15-2

Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane w poradni zdrowia psychicznego na rzecz mieszkańców domu pomocy społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 41

Ogloszenie 7-15,

Warunki_Konkursu_Ofert 7-15,

Zalacznik_nr_1_do umowy 7-15,

Zalacznik_nr_1_do_WKO 7-15,

Zalacznik_nr_2_do_WKO 7-15,

Zalacznik_nr_3_do umowy 7-15,

Zalacznik_nr_3_do_WKO 7-15,

Zalacznik_nr_4_do umowy 7-15,

Zalacznik_nr_4_do_WKO 7-15,

Zalacznik_nr_5_do umowy_e 7-15,

Zalacznik_nr_5_do_WKO 7-15

Zalacznik_nr_7_do umowy 7-15,

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert 7_15-1

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego.

ogłoszenie 6-15

Rozstrzygniecie_konkursu_-6_15

Ogłaszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w zakresie neurologii

Ogloszenie-OP-4240-5_15

Ogloszenie_o_uniewaznieniu_konkursu_OP-4240-5_15-1

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego

Ogloszenie o konkursie ofert OP-4240-4-15

Rozstrzygnęcie_OP-4240-4-15

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego

Ogłoszenie o konkursie OP-4240-3/15

Rozstrzygnięcie OP-4240-3-15


Ogłoszenie 0o konkursie na stanowiska pielegniarek Oddziałowych na oddziałach Oddziale Psychiatrycznym Kraków -Podgórze I oraz na Oddziale Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym I.

Ogłoszenie o konkursie


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza.

Ogłoszenie OP 4240-2/15

rozstrzygniecie (17)


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego

Ogloszenie OP-4240-1-15

rozstrzygniecie 1-15


Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza.

Ogłoszenie OP-4240-29/14

rozstrzygniecie 29-14

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez psychologa

Ogloszenie-28-14

Zmiana treści ogłoszenia 28-14v1

Rozstrzygniecie konkursu_OP-4240-28_14

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na swiadczenia zdrowotne  w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza

Ogloszenie_27_14

Rozstrzygniecie konkursu_OP-4240-27_14

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego (dwa pakiety)

Ogłoszenie 26-14

rozstrzygnięcie konkursu_26_14

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia środowiskowego (domowe) udzielane przez lekarza

Ogloszenie 25-14

rozstrzygniecie 25-14

Ogłoszenie o konkursie  ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego (dwa pakiety)

Ogloszenie 24_14

rozstrzygniecie 24-14

Ogłoszenie o  konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego.

Znak sprawy OP-4240-23/14

ogloszenie 23-14

Rozstrzygniecie 23-14

Ogłoszenie o  konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego.

Znak sprawy OP-4240-22/14

Ogloszenie 22_14

Rozstrzygniecie 22-14

Ogłaszenie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Znak sprawy OP-4240-21/14

Ogloszenie 21-14

rozstrzygniecie 21-14

Ogłoszenie o konkursie ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Znak sprawy OP-4240-20/14

Ogłoszenie i warunki konkursu

Ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu_swiadczenia pielegniarskie 20-14

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne  w zakresie leczenia środowiskowego (domowe) udzielane przez lekarza.

Znak sprawy OP-42-40-18/14

rozstrzygniecie 18-14

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Znak sprawy OP-4240-19/14

rozstrzygniecie 19-14

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenia środowiskowego (domowe) udzielane przez lekarza.

Znak sprawy OP-42-40-18/14

Konkurs 18-14

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Znak sprawy OP-4240-19/14

Konkurs 19-14

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia pielęgniarskie

Znak sprawy: OP-4240-17/14),

Ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert 17_14

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza psychiatrę posiadającego certyfikat psychoterapeuty i psychoterapeuty psychoanalitycznego

Znak sprawy: OP-4240-15/14)

Ogloszenie o rozstrzygnieciu konkursu ofert 15_14

o

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu 14-14

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza

Znak Sprawy OP-4240-16/14

rozstrzygniecie16-14

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii udzielane przez lekarza psychiatrę posiadającego certyfikat psychoterapeuty i psychoterapeuty psychoanalitycznego

Nr sprawy: OP-4240-15/14

Konkurs 15-14

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie świadczeń pielęgniarskich polegających na zapewnieniu całodobowej opieki pielęgniarskiej pacjentom Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie.

Nr sprawy: OP-4240-17/14

Ogłoszenie i warunki konkursu ofert_świadczenia pielęgniarskie

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie leczenie środowiskowe (domowe) udzielane przez lekarza

Nr sprawy: OP-4240-16/14

Ogłoszenie 16-14

Rozstrzygniecie piątego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych –

Nr sprawy: OP-235-36/14

Rozstrzygniecie op 36-14

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w poradni zdrowia psychicznego.

Znak sprawy OP-4240-13/14

Rozstrzygnięcie 13-