WOLONTARIAT

“Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi”.
Jan Paweł II

Wystarczy niewiele by zostać wolontariuszem: ochota i trochę wolnego czasu.
Korzyści za to mnóstwo, większość nie do kupienia. Bezcenna, na całe życie.
Wspólnie ustalimy zakres wolontariatu i godziny zajęć. Możesz pomagać podczas zajęć, możesz wspólnie z pacjentem wyjść na spacer czy usiąść i porozmawiać.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do odbywania wolontariatu w naszym Szpitalu!

Szczegółowe informacje uzyskać można pod nr telefonu: …..

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY WOLONTARYSTYCZNEJ