Misja

Misją Szpitala jest zapewnienie profesjonalnej opieki medycznej wszystkim Pacjentom oraz zaspokojenie Ich potrzeb i oczekiwań poprzez udzielanie świadczeń na najwyższym poziomie.

Jesteśmy największą w Małopolsce placówką specjalizującą się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych od alkoholu. W siedemnastu oddziałach stacjonarnych, sześciu oddziałach opieki dziennej, dziewieciu zespołach leczenia środowiskowego i szesciu poradniach udzielamy świadczeń stacjonarnych (około 8.500 rocznie) oraz abulatoryjnych i dziennych (około 85.000 rocznie).

Od stu lat służymy mieszkańców regionu oferując opiekę medyczną na najwyższym poziomie, stosując najnowoczesniejsze metody leczenia i  kompleksowe świadczenia zdrowotne.