Oddziały stacjonarne

SPECJALISTYCZNE CENTRUM PSYCHIATRII

Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (OPSW)

Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu (OPSP)

Oddział Psychiatryczny – Rehabilitacyjny I (OPR I)

Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II (OPRII)

Oddział Psychogeriatryczny  I (OPG I)

Oddział Psychogeriatryczny II (OPG II)

Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi (ORU)

Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON)

 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRAKÓW-KROWODRZA – LECZNICTWO SZPITALNE

Oddział Psychiatryczny Kraków – Krowodrza I (OP-K )

 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRAKÓW-ŚRÓDMIEŚCIE – LECZNICTWO SZPITALNE

Oddział Psychiatryczny Kraków – Śródmieście  (OP-Ś )

 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRAKÓW-PODGÓRZE – LECZNICTWO SZPITALNE

Oddział Psychiatryczny Kraków – Podgórze I (OP-P I)

Psychiatryczny Kraków – Podgórze II (OP-P II)

 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRAKÓW-NOWA HUTA – LECZNICTWO SZPITALNE

Oddział Psychiatryczny Kraków Nowa Huta (OP-NH)

 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO MAŁOPOLSKA POŁUDNIE – LECZNICTWO SZPITALNE

Oddział Psychiatryczny Małopolska – Południe (OP-MP)

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA – LECZNICTWO SZPITALNE

Oddział Terapii Uzależnienionych od Alkoholu, w tym Osób z innymi dysfunkcjami (OTUA)

Oddział Leczenia Zespołów Abstynencyjnych I (OLZA)