Odwiedziny

ODWIEDZINY

 

Jednym z podstawowych uprawnień Pacjentów jest prawo do odwiedzin oraz opieki pielęgnacyjnej osób bliskich. W Szpitalu Klinicznym  im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie odwiedziny, za zgodą Pacjenta, odbywają sie w oddziałach szpitalnych we wszystkie dni tygodnia.

Ramowe godziny odwiedzin to:

w dni powszednie od 12.30 do 19.00

w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy od 10.00 do 18.30

Ordynatorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w  poszczególnych oddziałach mogą wprowadzić tu dodatkowe ograniczenia godzinowe, mieszczące się w ramach godzin wskazanych powyżej.

Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać osoby hospitalizowane tylko pod opieką osób dorosłych po uzgodnieniu  z Ordynatorem lub Kierownikiem Oddziału.

Odwiedzanie Pacjentów odbywa się za ich dorozumianą zgodą. Zgodnie z wolą pacjenta i na jego żądanie prawo do jego odwiedzania może być ograniczone lub całkowicie zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

Odwiedzających Gości prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi pory składania wizyt oraz o przestrzeganie zaleceń personelu medycznego, tak aby nie zakłócać pracy oddziału, a przede wszystkim spokoju pozostałych chorych.

Szczegółowe informacje na temat odwiedzin znajdą Państwo  tutaj  9-2