Jednostki

Realizując założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, wprowadzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.12.2010 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 128), oraz celem zapewnienia wszechstronnej psychiatrycznej opieki zdrowotnej, Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie utworzył w swojej strukturze organizacyjnej Specjalistyczne Centrum Psychiatrii oraz 6 Centrów Zdrowia Psychicznego, złożonych co najmniej z: poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego oraz oddziału stacjonarnego.
Do głównych zadań Centrów Zdrowia Psychicznego należy objęcie kompleksową opieką pacjentów z określonego obszaru województwa małopolskiego według poniższego schematu:

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Śródmieście:
– Dzielnica I Stare Miasto
– Dzielnica II Grzegórzki
– Dzielnica III Prądnik Czerwony

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Krowodrza:
– Dzielnica IV Prądnik Biały
– Dzielnica V Krowodrza
– Dzielnica VI Bronowice
– Dzielnica VII Zwierzyniec

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze:
– Dzielnica VIII Dębniki
– Dzielnica IX Łagiewniki – Borek Fałęcki
– Dzielnica X – Swoszowice
– Dzielnica XI Podgórze Duchackie
– Dzielnica XII Bieżanów – Prokocim
– Dzielnica XIII Podgórze
– Skawina
– Gmina Skawina

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Nowa Huta:
– Dzielnica XIV Czyżyny
– Dzielnica XV Mistrzejowice
– Dzielnica XVI Bieńczyce
– Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie
– Dzielnica XVIII Nowa Huta

Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe:
– Wieliczka
– Powiat Wielicki
– Myślenice
– Powiat Myślenicki

Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Północ:
– Proszowice
– Miechów
– Krzeszowice
– Iwanowice
– Słomniki

Ponadto Szpital obejmuje opieką w ramach oddziałów stacjonarnych pacjentów z następujących miast i powiatów:
– Bochnia
– Tarnów
– Brzesko
– Limanowa
– Nowy Sącz
– oraz gminy powiatu krakowskiego: Czernichów, Igołomia, Jerzmanowice, Kocmyrzów, Liszki, Michałowice, Skała, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki, Mogilany, Świątniki Górne.

Ponieważ zarówno Narodowy jak i Małopolski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakłada podział terytorialny leczonych pacjentów, w związku z powyższym został on zastosowany w strukturze organizacyjnej Szpitala Babińskiego. Jednak zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, pacjent ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (art. 29) lub szpitalnych (art. 30) spośród wszystkich świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjent ma również prawo leczyć się na podstawie skierowania na terenie całego kraju.
Wobec powyższego żaden pacjent zgłaszający się do Szpitala Babińskiego nie spotka się z odmową udzielenia świadczenia z powodu tzw. “rejonizacji”.
Poniżej znajduje się wykaz oddziałów stacjonarnych oraz jednostek ambulatoryjnych działających w strukturze Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

LECZENIE SZPITALNE – ODDZIAŁY STACJONARNE

Specjalistyczne Centrum Psychiatrii – lecznictwo szpitalne (specjalistyczne oddziały stacjonarne)

 Oddział Psychiatryczny Pulmonologiczny  (OPP)

 Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu (OPS)

 Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny I (OPR-I)

 Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny II (OPR II)

 Oddział Psychogeriatryczny z Pododdziałem Diagnozowania i leczenia Otępień  (OPG I)

 Oddział Psychogeriatryczny  (OPG II)

 Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic (OLZON)

 

Centra Zdrowia Psychicznego – lecznictwo szpitalne  (ogólnopsychiatryczne oddziały stacjonarne)

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Śródmieście – lecznictwo szpitalne:

 Oddział Psychiatryczny Kraków – Śródmieście (OP-Ś)

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Krowodrza – lecznictwo szpitalne:

 Oddział Psychiatryczny Kraków – Krowodrza I (OP-K I)

 Oddział Psychiatryczny Kraków – Krowodrza II – (OP-K II)

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze – lecznictwo szpitalne:

 Oddział Psychiatryczny Kraków – Podgórze I (OP-P I)

 Oddział Psychiatryczny Kraków – Podgórze II (OP-P II)

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Nowa Huta – lecznictwo szpitalne:

 Oddział Psychiatryczny Kraków – Nowa Huta I – (OP-NH I)

 Oddział Psychiatryczny Kraków – Nowa Huta II – (OP-NH II)
Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska – Południe – lecznictwo szpitalne:

 Oddział Psychiatryczny Małopolska Południe – (OP-MP)

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia – lecznictwo szpitalne:

 Oddział Terapii Uzależnionych od Alkoholu, w tym Osób z Innym Dysfunkcjami – (OTUA)

  Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych -(OLAZA)

Ośrodek Obsługi Medycznej – lecznictwo szpitalne:

 Izba Przyjęć (IP)

 Apteka (AP)

 Pracownia RTG I (RTG I)

 Interdyscyplinarne Centrum Terapii (CTZ)

 

LECZENIE AMBULATORYJNE – ODDZIAŁY DZIENNE, PORADNIE , ZESPOŁY LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO  

Centra Zdrowia Psychicznego – lecznictwo ambulatoryjne:

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Śródmieście – lecznictwo ambulatoryjne:

 Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Podwójnych Diagnoz Kraków – Śródmieście (DOP-Ś)

 Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Śródmieście (PZP-Ś)

 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Śródmieście (ZLS-Ś)

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Krowodrza – lecznictwo ambulatoryjne:

 Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków – Krowodrza (DOP-K)

 Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Krowodrza (PZP-K)

 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Krowodrza (ZLS-K)

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze – lecznictwo ambulatoryjne:

 Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków – Podgórze (DOP-P)

 Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze (PZP-P)

 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze I (ZLS-P I)

 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze II (ZLS-P II)

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków – Nowa Huta – lecznictwo ambulatoryjne:

 Dzienny Oddział Psychiatryczny Kraków – Nowa Huta

 Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Nowa Huta

 Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska – Południe – lecznictwo ambulatoryjne:

 Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka (ZLS-W)

 

Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska – Północ – lecznictwo ambulatoryjne:

 Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Miechów (DOP-M)

 Zespół Leczenia Środowiskowego Miechów (ZLS-M)

 

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia – lecznictwo ambulatoryjne:

 Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (DOTUA)

 Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi (PA)

 

Ośrodek Neurologiczny – lecznictwo ambulatoryjne:

 Poradnia Neurologiczna (PN)

 

Ośrodek Obsługi Medycznej – lecznictwo ambulatoryjne:

 Ambulatorium Stomatologiczne (AS)

 Pracownia EKG (EKG)

 Pracownia EEG (EEG)

 Pracownia RTG II (RTG II)