Kariera

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie jest wiodącą jednostką w zakresie lecznictwa psychiatrycznego na terenie województwa małopolskiego.

Jako jedyny nie kliniczny szpital w Polsce realizuje kształcenie w zakresie specjalizacji z psychiatrii. Posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji oraz możliwości prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego ze względu na wysoki poziom merytoryczny udzielanych świadczeń.

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego prowadzi także we współpracy ze Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie oraz Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej (4-letnie) akredytowane przez Ministerstwo Zdrowia oraz kurs psychoterapii (4-letni) akredytowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Szpital prowadzi także Studium Psychoterapii Uzależnień – szkolenie akredytowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPRA) w ramach procesu certyfikacji do uzyskania tytułu specjalisty psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień, a w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu oraz Poradni Leczenia Uzależnień realizuje – akredytowane odrębnie przez PARPA – staże do uzyskania ww. certyfikatów.

Jeśli jesteś zainteresowany pracą w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego prosimy o zapoznanie się z AKTUALNYMI OFERTAMI PRACY oraz przesłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV oraz list motywacyjny) do Działu Kadr na adres e-mail: kadry@babinski.pl.

Jeżeli zaś chciałbyś wspomóc Nas w roli wolontariusza zapraszamy do zakładki WOLONTARIAT