Studium Psychoterapii Uzależnień

Studium Psychoterapii Uzależnień

 

Studium Psychoterapii Uzależnień jest pierwszym etapem szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania pomocy psychologicznej oraz nowoczesnych metod diagnozowania i terapii uzależnienia i współuzależnienia akredytowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

SPU to pierwszy krok w procesie certyfikacji terapeutów uzależnień.

Studium Psychoterapii Uzależnień obejmuje 650 godzin zajęć warsztatowo – teoretycznych zaplanowanych do zrealizowania podczas dziewiętnastu zjazdów rozłożonych na cztery semestry.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ