Badania do prac dyplomowych

Informacja dla osób zamierzających prowadzić

badania na potrzeby prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich)

 

W przypadku wykonywania badań na potrzeby przygotowywanych prac dyplomowych

Niezbędne dokumenty:

  1. zaświadczenie z uczelni (potwierdzające status studenta, temat pracy, krótki opis pracy, dane promotora),
  2. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie badania – dokument wypełniony i podpisany przez studenta – wniosek do pobrania,wniosek_o_przeprowadzenie_badania-1 (4)
  3. zgoda na przeprowadzenie badania – dokument wypełniony przez studenta w dwóch egzemplarzach (jeden dla szpitala, drugi dla studenta). Dodatkowo student ma obowiązek uzyskać wskazane w treści formularza zgody kierowników komórek organizacyjnych Szpitala, w których zamierza prowadzić badanie – zgoda do pobrania zgoda_na_przeprowadzenie_badania (4

Powyższe dokumenty należy złożyć w Kancelarii Szpitala (Budynek nr 28 – Willa Dyrektora). Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:05.

 Rozpoczęcie badania będzie możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Szpitala.

UWAGA: Po zakończeniu badania należy złożyć egzemplarz pracy w wersji elektronicznej na następujący adres e-mail: oebr@babinski.pl

 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z Biurem OEBR (bud. nr 14 Centrum Terapii) tel. (12) 6524 467, e-mail: oebr@babinski.pl.