Przetargi

2019

Plan postepowań o udzielenie zamówień na rok 2019

plan przetargów 2019

Data ogłoszenia 2 stycznia 2019 r.

2018

Plan Postepowań o udzielenie zamówień na  2018 rok

Plan Postepowań str. 1 zamówienia_2018 1

Plan postepowań str. 2 zamowienia 2018 _2

Data ogłoszenia 4 stycznia 2018 r.

2017

Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2017 r. zamówienia

Data ogłoszenia 2 stycznia 2017 r.

2016

Szczegółowe Informacje o przetargach

2015

Szczegółowe Informacje o przetargach

 

Zaproszenie do II przetargu  na sprzedaż zbędnych  składników  majątkowych  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej znak przetargu: OP-235-44/15

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywów – .pdf

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywów – .doc

unieważnienie OP_235_44_15


Zaproszenie do przetargu na sprzedaż aktywów wchodzących w skład mienia ruchomego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

znak sprawy  Znak: OP-235-43/15

Zaproszenie w formacie pdf. ogłoszenie_235_43_15

Zaproszenie w formacie doc. ogłoszenie_IP_235_43_15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zmiana ogłoszenia_235_43

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu unieważnienie_43_15

 


 

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż ruchomych aktywów wchodzących w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

znak sprawy  Znak: OP-235-28/15

Zaprosznie w formacie pdf ogłoszenie_V przetarg_lam ogloszenie_28_15 oraz z formacie doc ogłoszenie_V przetarg_lam

Informacja na temat rozstrzygniecia ogloszenie rozstrz_235_28_15

 

Zaproszenie do przetaru na sprzedaż rychomych aktywów wchodzacych w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakłdu Opieki Zdrowotnej 

znak sprawy OP-235-20/15

ogloszenie lampy_OP_235_20_15-1

ogłoszenie-7

unieważnienie_20

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż zbędnych składników majątkowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

znak sprawy OP-235-19/15

ogłoszenie_IIIprzetargmagazyn

ogloszenie_OP_235_19_15

unieważnienie_19

 

 

 Zaproszenie do trzeciego przetargu nieograniczonego na sprzedaż ruchomych aktywów”

znak sprawy: OP-235-17/15

 ogloszenie 235-17-15

 uniewaznienie 17-15

 

 “Zaproszenie do drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnych składników majątkowych” – znak sprawy: OP-235-16/15

ogłoszenie przetarg 16-15

 uniewaznienie przetargu 16-15

 

Zaproszenie do drugiego przetargu  na sprzedaż ruchomych aktywów wchodzących w skład mienia  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej   – lampy bakteriobójcze

Znak przetargu: OP-235-13/15

II przetarg_OP_235_13_15

ogłoszenie-6

unieważnienie_235_13_15

Zaproszenie do przetargu  na sprzedaż ruchomego aktywa trwałego wchodzacego w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Znak przetargu:     OP-235-12/15

ogłoszenie-5 przetarg

 rozstrzygniecie-3

 

Zaproszenie do przetargu  na sprzedaż zbędnych  składników  majątkowych  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

znak przetargu:     OP-235-11/15

ogloszenie_OP_235_11_15

ogłoszenie-4

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu  uniewaznienie

 

 Zaproszenie do przetargu  na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych wchodzących w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

OP-235-8/15

przetarg_OP_235_8_15-1

ogłoszenie-1

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu zawiadomienie_OP_235_8_15

ZAPROSZENIE DO PRZETARGU NA SPRZEDAŻ RUCHOMYCH AKTYWÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

OP-235-7/15    

ogloszenie_OP_235_7_15

ogłoszenie-2

unieważnienie przetargu  ogl_unieważnienie_OP_235_7_15

 

Zawiadomienie o wyniku postepowania “Trzeci pisemny przetarg na sprzedaz rucjomych aktywów trwałych wchodzacych w skład mienia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej “

zawiadomienie (1)

OP-235-44-14

2014

Przetargi:

OP-235-44-14

Zaproszenie do przetargu  na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych wchodzących w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 44-14

przetarg 44_14

 

OP-235-43/14

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych wchodzących w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 43-14

zawiadomienie

 

OP-235-38/14

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych wchodzących w skład mienia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

zawiadomienie o wyniku postepowania

zawiadomienie o wyniku postepowania_oferty dadatkowe (2)

 

ZP-31/14

Kraków: Wykonanie w oddziałach szpitalnych robót budowlano-instalacyjnych, w ramach realizacji prac dostosowawczych wynikających z nakazów Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Program Dostosowawczy) w zakresie dwóch pakietów
Numer ogłoszenia: 251628 – 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Więcej na www.bip.babinski.pl

 

ZP-30/14


Kraków: Ocieplenie stropów i ścian w budynkach szpitalnych nr: 2A, 4A, 4B, 5B, 6B, 8, 13
Numer ogłoszenia: 246954 – 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Więcej na www.bip.babinski.pl

 

ZP-28/14

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej aranżacji wnętrz i wyposażenia w meble, sprzęt i urządzenia (w tym medyczne) pomieszczeń budynku nr 2B Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie

Numer ogłoszenia: 144593 – 2014; data zamieszczenia: 04.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Więcej na www.bip.babinski.pl

 

ZP-27/14

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń dla zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu budynku szpitalnego nr 4A dla potrzeb Oddziału Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Stopniu Zabezpieczenia Numer ogłoszenia: 139685 – 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-26/14

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa podziemnego zbiornika wody pitnej o pojemności do 100 m3 wraz z instalacją zasilającą: wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie, zlokalizowanego na terenie Zespołu Szpitalno-Parkowego w Krakowie-Kobierzynie, przy ul. dr. J. Babińskiego 29

Numer ogłoszenia: 139583 – 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-25/14

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na LED-owe w budynkach szpitalnych nr: 2A, 3A, 4A, 4B, 5B, 5C, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 13, 28, 31A, 102, 105
Numer ogłoszenia: 136733 – 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

usługi więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-24/14

Wymiana instalacji c.o. (rurociągi, grzejniki, armatura) w budynkach szpitalnych nr: 2A, 4A, 4B, 5B, 6A, 6B, 8,13, 105
Numer ogłoszenia: 136107 – 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

usługi więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-23/14

Ocieplenie stropów i ścian w budynkach szpitalnych nr: 2A, 4A, 4B, 5B, 6B, 8, 13
Numer ogłoszenia: 135753 – 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

usługi więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-22/14

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
Numer ogłoszenia: 134849 – 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

usługi więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-21/14
Montaż wysokoparametrowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych oraz zasobników/stabilizatorów temperatury dla c.w.u. w budynkach szpitalnych nr: 1 (1,1A,1B), 2A, 3A, 4A, 4B, 5A, 5B+105, 5C, 6A, 6B, 7A, 7B, 8, 13, 28
Numer ogłoszenia: 131465 – 2014; data zamieszczenia: 18.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

usługi więcej www.bip.babinski.pl

 

OP-235-36/14

zaproszenie do przetargu  na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych” – znak sprawy OP-235-36/14

dokumentacja przetargowa – zaproszenie do przetargu OP-235-36-14

 

ZP-20/14

Przetarg nieograniczony Kraków: Superwizje dla zespołów terapeutycznych placówek leczenia uzależnień z województwa małopolskiego Numer ogłoszenia: 188754 – 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

więcej na stronie www.bip.babinski.pl

 

ZP-19/14

Kraków: Remont konserwatorski elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu oraz izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku nr 13 Numer ogłoszenia: 115261 – 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane,

więcej www.bip.babinski.pl

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu OP-235-31/14 uniewaznienie[3]

 

ZP-18/14

Kraków: Superwizje dla zespołów terapeutycznych placówek leczenia uzależnień z województwa małopolskiego Numer ogłoszenia: 164424-2014; data zamieszczenia: 15.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU –

usługi więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-17/14

Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta Polska-Kraków: Produkty farmaceutyczne Zamówienie publiczne: 2014/S 092-161249; data zamieszczenia: 14/05/2014 Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy www.bip.babinski.pl

 

Znak: OP-235-31/14

Zaproszenie do przetargu na sprzedaż ruchomych aktywów trwałych

zaproszenie do przetargu OP_ 235_31_14

 

ZP-16/14

Kraków: Superwizje grupowe i indywidualne Numer ogłoszenia: 150770-2014; data zamieszczenia: 06.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-15/14

Kraków: Remont konserwatorski elewacji budynku nr 6A Numer ogłoszenia: 85817 – 2014; data zamieszczenia: 18.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-14/14 Kraków: Superwizje dla zespołów terapeutycznych placówek leczenia uzależnień z województwa małopolskiego Numer ogłoszenia: 82515 – 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014

 

więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-13/14

Kraków: Sukcesywna dostawa leków w zakresie trzech pakietów Numer ogłoszenia: 111164 – 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-12/14

Kraków: Sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego w zakresie dziesięciu pakietów Numer ogłoszenia: 118940 – 2014; data zamieszczenia: 08.04.2014

wiecej www.bip.babinski.pl

 

ZP-10/14

Kraków: Remont konserwatorski dachu i elewacji wraz z izolacją fundamentów budynku nr 14 Numer ogłoszenia: 54411 – 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

więcej www.bip.babinski.pl  

 

ZP-9/14

Kraków: Sukcesywna dostawa środków czystości w zakresie siedmiu pakietów Numer ogłoszenia: 49347 – 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014

więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-8/14

Kraków: Kompleksowe ubezpieczenie Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie Numer ogłoszenia: 51703 – 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014

więcej www.bip.babinski.pl

 

ZP-7/14

Kraków: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, zgód i pozwoleń dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy urządzeń dźwigowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wewnątrz w budynkach szpitalnych nr: 2A, 4A, 5B, 7A, 7B, 8 Numer ogłoszenia: 36441 – 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014

wiecej www.bip.babinski.pl

 

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych z lat poprzednich znajdują się na stronie www.bip.babinski.pl