Administracja

ADMINISTRACJA SZPITALA

 

Biuro Dyrektora:

Kierownik: Ewa Brzeźniak

Tel. (12)6524 347, fax  (12) 2621 335 (czynny od poniedziałku do piątku od  7.30 do 15.00),

e-mail: biuro@babinski.pl

Kancelaria: Tel. (12) 6524 349

Rzecznik Prasowy: Maciej Bóbr Tel. (12)6524 469, e-mail: maciej.bobr@babinski.pl

Specjalista do spraw kontaktów z instytucjami zewnętrznymi: Sebastian Nowak, Tel. (12)6524 598,

e-mail:sebastian.nowak@babinski.pl

 

 

Zespół do spraw Informatyki

Kierownik: Rafał Skorus

Tel. (12) 6524 348 lub  (12) 6524 448, (12) 6524 495, e-mail: rafal.skorus@babinski.pl

 

 Stanowisko do spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych

Jarosław Żebrowski

Tel.  (12) 6524 353. e-mail: jaroslaw.zebrowski@babinski.pl

 

 Stanowisko pracy dopraw Audytu Wewnętrznego

Lesław Peszkowski

Tel. (12) 6524 503, e-mail: leslaw.peszkowski@babinski.pl

 

Służba BHP

Tomasz Domagała

Tel. (12) 6524 384, e-mail: tomasz.domagala@babinski.pl

 

Archiwum Zakładowe

Kierownik: Elżbieta Grotyńska

Tel. (12) 6524 373, e-mail: elzbieta.grotynska@babinski.pl

Magazyn dokumentacji medycznej: (12) 6524 352

 

 

Dział Finansowo Księgowy

Główny Ksiegowy: Julitta Liszka_Noworyta

Tel. (12) 6524 362, e-mail: julitta.noworyta@babinski.pl

Płatności: Dominika Machnicka  Tel. (12) 6524 363

Wynagrodzenia: Irena Zborowska Tel. (12) 6524 369

 

 

Dział Kadr

Kierownik: Małgorzata Folda

Tel. (12)6524 361, e-mail: malgorzata.folda@babinski.pl

Sprawy pracownicze: tel (12) 6524 358

Sprawy Socjalne:  Jadwiga Seweryn  tel (12) 6524 360

 

 

Dział Organizacji i Kontraktacji

Kierownik: Marta Byrgiel

Tel. (12)6524 339, e-mail: marta.byrgiel@babinski.pl

 

Zespół do spraw Organizacyjno-Prawnych

Kierownik: Robert Szaraniec

Tel. (12)6524 427, e-mail: robert.szaraniec@babinski.pl

Zespół do spraw prawnych:  Tel. (12) 6524 351

 

Zespół do spraw Rozliczeń i Statystyki Medycznej

Kierownik:  Monika Frankowska

Tel. (12)6524 521, e-mail: monika.frankowska@babinski.pl

lub tel. (12) 6524 350, (12) 6524 301,  (12) 6524 523

 

 

 

Dział Inwestycji i Logistyki

Kierownik:  Magdalena Józefiak

Tel. (12)6524 410, e-mail: magdalena.jozefiak@babinski.pl

 

Zespół do spraw Inwestycji i Infrastruktury

Kierownik:Jacek Adamski

Tel. (12) 6524 387

e-mail: jacek.adamski@babinski.pl

 

Zespół do spraw Logistyki

Kierownik: Izabela Krzywoń

Tel. (12)6524 356, e-mail: izabela.krzywon@babinski.pl

 

Zamówienia Publiczne

Anna Wilk

Tel.  (12) 6524 386

 

Zespół do spraw żywienia

Kieroiwnik: Marcin Grzesik

Tel. (12)6524 489, e-mail: marcin.grzesik@babinski.pl

 

Stanowisko pracy do spraw ochrony przeciwpożarowej

Ewelina Gruca

Tel. (12)6524 384, e-mail: ewelina.gruca@babinski.pl