Interdyscyplinarne Centrum Terapii Zajęciowej dla Pacjentów

INTERDYSCYPLINARNE CETRUM TERAPII ZAJĘCIOWEJ DLA PACJENTÓW

 

Kontakt – tel. (12) 65-24-466

Interdyscyplinarne Centrym Terapii Zajęciowej dla Pacjentów zostało ono utworzone na mocy decyzji Dyrektora Szpitala pana Stanisława Kracika, który w 2012 roku postanowił przeznaczyć budynek nr 14 (Administracji, a wczesniej także Izby Przyjęć) dla Pacjentów,  przenosząc siedzibę komórek administracyjnych do Willi Dyrektora i częściowo do budynku Apteki.

W 2013 roku rozpoczęto remont i adaptację wnętrz

Ten  etap remontu zamknął się kwotą 3.150.000 zł. Na II etap, obejmujący  izolację fundamentów, wymianę pokrycia dachu oraz rekonstrukcję tynków elewacji zewnętrznej wydano 786.500 zł, (z dotacji Województwa Małopolskiego oraz środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa – 45 % nakładów).

W lipcu 2014 oficjalnie oddano do użytku budynek Centrum. (film z otwarcia).

W ramach prac adaptacyjnych przygotowano i wyposażono pomieszczenia dla Biblioteka Szpitalna oraz pracowni: muzykoterapii, Pracownia Florystyki, umiejętności społecznych,Pracownia sztuki użytkowej, komputerowej i Pracownia Kulinarna. W tej ostatniej działa Klub „za bramą”  zatrudniający byłych pacjentów oraz szkolący obecnych. Są w nim  serwowane dania barowe przygotowywane w ramach działań terapeutycznych. We wszystkich pracowniach odbywają się treningi umiejętności, które mogą okazać się przydatne pacjentom po zakończeniu leczenia i opuszczeniu Szpitala.

Na korytarzu Centrum urządzona została niewielka  galeria, w której eksponowane są prace pacjentów Szpitala wykonane w pracowniach działających w poszczególnych oddziałach. (wystawy).

Pracownie Centrum dostępne będą dla wszystkich pacjentów Szpitala, którzy zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i wskazaniami terapeutycznymi, indywidualnie lub w zorganizowanych grupach mogą uczestniczyć w oferowanych przez Centrum Terapii zajęciach, spotkaniach Klubu WIR, kursach komputerowych, biblioterapii, zajęciach florystycznych, rękodzielniczych czy kulinarnych, a także tanecznych i ceramicznych.

Remontowi i adaptacji Budynku Nr XIV i przekształceniu go w Centrum Terapii towarzyszyły prace związane z rekonstrukcją centralnego ronda na którym zbiegają się drogi prowadzące od wjazdu oraz do poszczególnych części zabytkowego  zespołu szpitalno-parkowego (oddziały szpitalne, folwark) i na którym przecinają się wyznaczone przed stu laty osie widokowe. Rekonstrukcję sfinansowała Spółka Małopolskie Parki Przemysłowe, zarządzająca  terenem zespołu i zajmująca się jego rewitalizacją. Koszt rekonstrukcji to 300.000 zł. Dzięki kompleksowym pracom ten fragment Szpitala odzyska historyczny wygląd i stanie się wizytówką placówki, tak jak dawniej witającej klimatem gościnnego polskiego dworku (taką bowiem formę architektoniczną nadano dawnemu budynkowi administracji), a ukwiecony klomb na rondzie nada całemu założeniu oryginalny uzdrowiskowy charakter. Prace rekonstrukcyjne częściowo wykonali pracownicy Spółdzielni Socjalnej Kobierzyn.

W strukturze Centrum działa także Zespół Wsparcia Duchowego, które oferuje poradnictwo dotyczące sfery duchowej dla pacjentów Szpitala i ich rodzin, a także zajęcia relaksacyjne oraz wsparcie  grup chętnych pacjentów do udziału w Mszach Św. celebrowanych w szpitalnym Kosciele. W soboty Terapeutki pracujace w Zespole wsparcia   oferują w Kaplicy Szpitala dwuczęściowe zajęcia, oddzielone od siebie krótką przerwą (w godzinach 10:45-12:00). Pierwsza część to zajęcia relaksacyjne otwarte dla wszystkich pacjentów bez względu na wyznanie, oparte na zmodyfikowanej metodzie wypracowanej przez dr Herberta Bensona i jego zespół w Benson-Henry Institute for Mind Body Medicine at Massachusetts General Hospital w Bostonie, USA.  W czasie trwania sobotnich zajęć  pacjenci mogą umówić się z jedną z terapeutek na rozmowę indywidualną. Spotkania indywidualne mają miejsce w pokoju kancelarii Kaplicy Szpitala.