ARTETERAPIA W SZPITALU BABIŃSKIEGO

ARTETERAPIA W SZPITALU BABIŃSKIEGO

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie był jednym z pierwszych, który przed 50 laty wprowadził  arteterapię jako standardową metodę w leczeniu i rehabilitacji. Działania twórcze malarstwo i rysunek, a następnie również inne formy terapii przez sztukę, takie jak działania w grupach teatralnych, ruchowych i muzycznych  (taniec) czy literackich wspomagały i wspomagają.

Jako pierwsza tego rodzaju aktywności wprowadziła dr Noemi Madejska w końcu lat 60-tych XX wieku. Umożliwiała ona niekiedy znanym i cenionym  twórcom profesjonalnym kontynuowanie twórczej aktywności przerwanej chorobą, jeszcze w czasie hospitalizacji, co pozwalało im na odzyskiwanie wiary we własne siły i możliwości twórcze. Stopniowo działania plastyczne – możliwość rysowania czy malowania stała się dostępna także dla tych pacjentów, którzy wcześniej nie mieli kontaktów ze sztuką, dając im możliwość samorealizacji w tym nowym dla nich obszarze.

Od początku lat 70-tych w kolejnych oddziałach zaczęły powstawać pracowanie terapii zajęciowej. I chociaż obecnie możliwość uczestnictwa w zajęciach jest standardem w procesie leczenia, a zwłaszcza rehabilitacji, to wówczas ich znaczenie dla powodzenia i przyspieszenia procesu terapeutycznego z trudem przebijało się do świadomości decydentów. Tym większym osiągnięciem było utworzenie 1979 roku funkcjonującego poza Szpitalem dziennego oddziału rehabilitacyjnego, który mieścił się w centrum Krakowa, przy ul. Limanowskiego. Obejmował on opieką osoby opuszczające Szpital, znajdujące się nierzadko w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, która nie pozwalała na kontynuowanie i rozwijanie rozbudzonych pasji twórczych. Obok wsparcia lekarskiego i pielęgniarskiego, dawał możliwość kontynuowania działań na polu sztuki, stając się jednocześnie dla wielu miejscem „oswojonym i bezpiecznym”, pozwalającym na utrzymywanie społecznych relacji, co jest niezmiernie ważne dla osób dotkniętych chorobą zwłaszcza w okresie remisji. Było to miejsce, gdzie zawsze byli mile widziani, ale też skłaniani do aktywności. Funkcjonowanie oddziału w środowisku miejskim, w oddalenie od Szpitala i bez związanego z nim stygmatu, w czasach, gdy nie istniały takie instytucje pomocy społecznej jak np. środowiskowe domy samopomocy, było niezwykle istotne w procesie ich readaptacji społecznej. Jako członkowie założonego tam Klubu Twórców Nieprofesjonalnych mogli uczestniczyć w zajęciach, będąc w pierwszym rzędzie twórcami, a nie pacjentami, a pozostająca do ich dyspozycji  opieka medyczna sprzyjała utrzymywaniu dłuższych okresów remisji choroby. Wielu z nich uczestniczyło także w zajęciach plastycznych prowadzonych w  miejskich domach kultury, gdzie przychodzili już nie jako osoby naznaczone chorobą, ale jako zwyczajni, chociaż niezwykli, artyści amatorzy. Odzyskanie budynku przez prawnych właścicieli spowodowało, że oddział i zmuszony był przenieść się do pomieszczeń na terenie Szpitala.

Lata 90-te XX wieku i początek obecnego stulecia to znaczący rozwój arteterapii w Szpitalu związany między innymi ze współpraca międzynarodową. Dzięki wsparciu partnerów z Holandii udało się wyposażyć pracowanie ceramiczna w specjalny piec do wypalania prac pacjentów. W latach 2002-2003 Szpital uczestniczył w międzynarodowym projekcie Psychiatra i Sztuka. Przestrzenie życia  finansowanym z europejskiego programu Kultura 2000. Każdy z sześciu partnerów (odpowiednio z Niemiec, Belgii, Katalonii i Austrii oraz Italii)  realizował równego rodzaju działania artystyczne z udziałem pacjentów. Podsumowanie i wspólne wystawy oraz konferencje odbyły się w Krakowie. Ze środków projektu sfinansowano plener malarski i uruchomiono pracownie komputerową dla pacjentów. Zaowocował on również powołaniem Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka, które organizuje między innymi konferencje naukowo-szkoleniowe i wystawy.

Te międzynarodowe doświadczenia pozwoliły na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku uruchomić program wsparcia szkoleniowego dla lwowskiego Szpitala w Kulparkowie, a także organizować szkolenia z zakresu arteterapii  finansowane z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace pacjentów szpitala eksponowane były także zagranicą miedzy innymi w Niemczech, a ostatnio w Luksemburgu.

Ostatnim ważnym wydarzeniem było uruchomienie w wyremontowanym pawilonie XIV (danej siedzibie Dyrekcji Szpitala) dostępnych dla pacjentów wszystkich oddziałów pracowni terapeutycznych nastawionych na działania artystyczne oraz pomieszczenie w nim biblioteki szpitalnej.  Użytkowany obecnie przez Stowarzyszenie Teatralne Hothaus teatr pozwala na udział pacjentów w zajęciach teatralnych prowadzonych przez profesjonalistów.

Gromadzone od 50 lat prace pacjentów są obecnie inwentaryzowane. Ta wyjątkowa kolekcja obrazów, rysunków, rzeźb, ceramiki i rękodzieła będzie prezentowana na wystawach stałych i czasowych.

Obecnie w szpitalu działa 6 pracowni plastycznych, grupy teatralne, muzykoterapeutyczne i klub poetycki.

Opr. Maciej Bóbr

Kobierzyn czy Babiński?

W Gazecie Wyborczej ukazał się dziś, tj. 17 stycznia  2014 r.  obszerny artykuł dotyczący naszego Szpitala.

“Wawel polskiej psychiatrii”, bo pod takim tytułem ukazała się publikacja, opisuje genezę powstania Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego   w Krakowie oraz podkreśla szczególny charakter tego miasta – ogrodu.

Materiał jest bogato ilustrowany historycznymi zdjęciami.

 Widokw1917

Zachęcamy do przeczytania, oglądania (LINK) i odwiedzenia nas.

Doskonałą okazją do tego są odbywające się co kwartał na terenie zespołu szpitalno – parkowego, w którym mieści się Szpital, spacery z przewodnikiem. Będziemy o nich informować na naszej stronie internetowej.

Ogłoszenie konkursu otwartego na nabór Partnera/ów do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie konkursu otwartego na nabór Partnera/ów do wspólnej realizacji projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, Poddziałanie 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT.

Szczegóły znajdują się tutaj.

Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn

 

Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn jest inicjatywą, która ma za zadanie społeczną i zawodową integrację osób chorych psychicznie. Działalność ta polega na prowadzeniu wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Zadaniem Spółdzielni nie jest osiąganie zysku samo w sobie, lecz jest jedynie środkiem do realizacji jej celów wyższych, statutowych, a przede wszystkim zapewnienia jej członkom/pracownikom powrotu do aktywnego życia społecznego i zawodowego.

 

Spółdzielnia założona została przez dwie osoby prawne aktywnie działające w tym obszarze tj. istniejącą przy Szpitalu Fundację im. T.Deca oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, która jest m.in. założycielem spółki socjalnej Laboratorium Cogito sp. z o.o. zatrudniającej osoby chory psychicznie.

 

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest utrzymanie porządku w budynkach mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Najkorzystniejsza oferta dla klienta to zapewnienie kompleksowej usługi, tj. utrzymania porządku wewnątrz budynków i wokół nich (zamiatanie, zbieranie śmieci, przygotowanie pojemników ze śmieciami do wywozu, odśnieżanie, utrzymanie zimą ciągów komunikacyjnych) wraz z usługą konserwacji terenów zielonych (usuwanie śmieci, zamiatanie, usuwanie pokrywy śnieżnej z alejek, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, tworzenie i pielęgnacja rabat kwiatowych, zabezpieczanie roślin na okres zimowy).

 

W pierwszym okresie działalności naturalnym miejscem rozpoczęcia działalności jest obszar Szpitala im dr. J.Babińskiego, a zwłaszcza tereny osiedla mieszkaniowego. Bazując na zebranych doświadczeniach i prowadząc dalszy rozwój planowane jest poszerzanie strefy aktywności Spółdzielni.

 

 Zarząd Spółdzielni tworzą:

 Pani Marta Młynarczyk – Prezes Zarządu

Pani Agnieszka Lewonowska-Banach – Wiceprezez Zarządu

Pani Maria Ćwięka – Członek Zarządu

Pan Gerard Banach – Członek Zarządu

Pan Sebastian Nowak – Członek Zarządu

 

 Podstawowe dane:

 Nazwa: Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn

Adres: ul. Babińskiego 29/19/1, 30-393 KRAKÓW

KRS: 0000486104

NIP: 6762470173

REGON: 122982945

 

 Więcej informacji nt. działalności spółdzielni socjalnych znajdziecie Państwo na stronach portalu www.ekonomiaspołeczna.pl

 

 

Osoby chętne do współpracy zapraszamy do kontaktu !!!

 

Przygotowania do setnej rocznicy przyjęcia pierwszych pacjentów do Krajowego Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie w 1917 roku – Jubileuszu 100-lecia Szpitala

Przygotowania do

setnej rocznicy przyjęcia pierwszych pacjentów do

Krajowego Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie

w 1917 roku

 Jubileuszu 100-lecia Szpitala

W 2017 roku Szpital obchodzić będzie Jubileusz stulecia – przypadajacą wówczas setną rocznicę przyjęcia pierwszych pacjentów do Krajowego Zakładu do Umysłowo I nerwowo Chorych w  Kobierzynie. Wprawdzie pierwsze prace projektowe rozpoczęto już w 1903 roku, a w 1907 roku Sejm Krajowy Królestwa Galicji  i Lodomerii zatwierdził budowę, która rozpoczęła się w 1909 roku, została ona ukończona dopiero w 1914 roku. Z uwagi jednak  na bliskość fortyfikacji Twierdzy Kraków i możliwych działaniach wojennych Zakładu w kobierzynie wówczas nie otwarto. Stało się to dopiero późną jesienią 1917 roku.