ZAKOŃCZYŁA SIĘ REALIZACJA CZĘŚCI SZKOLENIOWEJ PROJEKTU „KONTAKT W LECZENIU” PRZESZKOLONO 2519 OSÓB Z MAŁOPOLSKI I Z PODKARPACIA  

ZAKOŃCZYŁA SIĘ REALIZACJA CZĘŚCI SZKOLENIOWEJ PROJEKTU

„KONTAKT W LECZENIU”

PRZESZKOLONO 2519 OSÓB Z MAŁOPOLSKI I Z PODKARPACIA  

 

Od września 2017 roku w Szpitalu Babińskiego trwały przygotowania, a od stycznia 2018 r. realizacja projektu szkoleniowego „KONTAKT W LECZENIU”. Były to szkolenia dla personelu medycznego i niemedycznego z dziedziny komunikacji interpersonalnej. Projekt finansowany był ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach programu „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa”. Ostatnie z cyklu szkoleń odbyło się 8 grudnia 2018 r. Łącznie wzięło w nich udział 2519 uczestników, a zajęcia odbywały się w większych miejscowościach Podkarpacia i Małopolski.

Szkolenia adresowane do osób mających kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim lekarzy (w tym  lekarzy pierwszego kontaktu), pielęgniarek (także głównie POZ), rejestratorek medycznych i farmaceutów, stał się bardzo szybko hitem także wśród przedstawicieli innych zawodów medycznych i niemedycznych, którzy w swojej  codziennej pracy mają do czynienia z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz z ich rodzinami i mnie rzadko mieli problem z tym, w jaki sposób komunikować się z nimi .

W 2017 r. opracowany został autorski projekt w zakresie realizacji szkoleń z dziedziny komunikacji interpersonalnej, których celem między innymi udzielenie pomocy personelowi w zrozumieniu najważniejszych zasad związanych z komunikacją z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. Szkolący starali się również,  aby uczestnicy dokonali  analizy swoich własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze. Był to punkt wyjścia dla rozwinięcia informacji o charakterystyce stanu psychicznego osoby w chorobie,  poznania skutecznych i pozytywnych metod komunikacji, rozwinięcia kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych uczestników, zwiększenia poziomu ich aktywności i inicjatywy oraz rozwinięcia umiejętności komunikacji asertywnej personelu, opartej na zrozumieniu  i wzajemnym szacunku.

W projekcie chodziło więc również o to, by ograniczyć zakres wykluczenia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, zwłaszcza w sytuacjach kiedy muszą one korzystać z profesjonalnego wsparcia.  W wyniku szkoleń pracownicy poznali  ich potrzeby i nauczyli się odpowiednio z nimi komunikować.  Projekt spotkał się z bardzo pozytywną reakcją, odpowiadał bowiem, jak można się domyślać na skrywane często potrzeby, Świadczą o tym wyniki ewaluacji, a także dziesiątki podziękowań.

Oprócz wymiaru edukacyjnego, w szczególny sposób zjednoczył on pracowników medycznych oraz niemedycznych z Małopolski i Podkarpacia oraz wiele organizacji i instytucji z tych okolic. Mamy nadzieję, że organizowane przez Szpital Babińskiego szkolenia w 2018r. przełożą się nie tylko na zwiększenie się kompetencji komunikacyjnych uczestników szkoleń, ale także na zmniejszenie się  liczby skarg pacjentów, zwłaszcza dotyczących komunikacji z pacjentem/klientem w kryzysie, pod wpływem silnego stresu. W ich wyniku zmniejszą się tez istniejące bariery w komunikowaniu się personelu medycznego i niemedycznego z osobami  cierpiącym na zaburzenia psychiczne, na co istotny wpływ ma np. tzw. „pierwsze wrażenie” podczas rozmowy pacjenta/klienta z personelem medycznym/niemedycznym.

Wyposażyliśmy także  uczestników w większą wiedzę o możliwych ścieżkach postępowania z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi – w tym zmniejszenie barier pomiędzy obszarem pomocy społecznej a jednostkami służby zdrowia.

Cennym efektem projektu jest również strona www.kontaktwleczeniu.pl, na której można znaleźć wiele ciekawych materiałów dydaktycznych, w tym filmy edukacyjne.

Jak stwierdził kierownik Projektu dr n. med. Łukasz Cichocki „Jesteśmy przekonani, że udało się przyłożyć cegiełkę do budowania świata, w którym jest trochę więcej zrozumienia i życzliwości dla drugiego człowieka” .