PACJENCI SZPITALA BABIŃSKIEGO I PRZEDSZKOLAKI UCZCILI 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI OKOLICZNOŚCIOWYM PRZEDSTAWIENIEM

PACJENCI SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

UCZCILI 100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

OKOLICZNOŚCIOWYM PRZEDSTAWIENIEM

W WYKONANIU DZIECI Z PRZEDSZKOLA SIÓSRTR NAZARETANEK

 

Niezwykłe przedstawienie w wykonaniu dzieci z Przedskola prowadzonego przez Siostry Nazaretanki pozosliło Pacjentom naszego Szpitala uczcić 100-lecie odzyskania przez Polske Niepodległości.  Patriotyczne piosenki i wiersze, pięknie odtańczony Polonez, wspólnie odśpiewany Hymn Państwowy  to tylko niektóre elementy okolicznościowego przedstawienia jakie przedszkolaki przygotowały z okazji stulecia odzyskania przez Polskę  Niepodległości.  W wypełnionej sali teatru nie zabrakło emocji – podziwu, wspólnej radości i wzruszenia.

 

PODSUMOWANIE 2018 ROKU W SZPITALU KLINICZNYM IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

12 WYDARZEŃ WAŻNYCH W MIAJĄCYM ROKU

DLA SZPITALA IM. DR. BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

 

Spośród bardzo wielu wydarzeń jakie miały w tym roku miejsce w kobierzyńskim Szpitalu wybraliśmy 12, jednym na każdy miesiąc. Pokazują one dobrze główne kierunki rozwoju naszej placówki. Znalazły się wśród nich między innymi: dwa nowo otwarte Centra Zdrowia Psychicznego przybliżające naszym pacjentom opiekę, zlokalizowane bowiem poza główną siedziba Szpitala – w Myslenicach i w dzielnic=y Krowodrza w Krakowie, dwie konferencje naukowe organizowane przez Szpital, zakończenie obchodów 100-lecia, zmianę nazwy Szpitala czy zakończenie remontów dwóch pawilonów dla chorych. Wszystkie one wpisują się strategiczne priorytety Szpitala, by leczyć najlepiej, tworzyć najlepsze warunku dla naszych Pacjentów, uczyć się i dzielić swoja wiedzą,  dobrze zarządzać, troszczyć się o dziedzictwo i destygmatyzować miejsce i psychiatrię.

 

Styczeń – 17 stycznia 2018 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Centrum Zdrowia Psychicznego w Myślenicach a zarazem wprowadzenie systemu tak zwanej opieki koordynowanej.  Specjalisci – lekarze i pielegniarki  ze stacjonarnego Oddziału 7A – Małopolska Południe przyjmujący Pacjentów z rejonu  Myślenic, dzięki nowej organizacji pracy będzie ordynowało i opiekowało się chorymi także w nowo otwartej placówce w samych Myślenicach. Mieszkający w tym rejonie chorzy, korzystają więc z konsultacji lekarskiej bliżej swojego miejsca zamieszkania w Poradni Zdrowie Psychicznego lub mogą liczyć na rehgularne wizyty domowe lekarzy i pielęgniarek  w ramach Zespołu Leczenia Środowiskowego albo też, jesli jest takie wskazanie,  podjąć niestacjonarne leczenie w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Myślenicach. Wszystkie trzy jednostki znajdują się w strukturze Centrum i są częściowo obsługiwane przez te same osoby, które pracują w Oddziale stacjonarnym, a więc znane już Pacjentom. To ważne dla osób  cierpiących na zaburzenia psychiczne, by w leczeniu niestacjonarnym opiekowały się nimi te same osoby, które miały sposobność poznać w czasie hospitallizacji.

Luty – 27 lutego 2018 r. przypada 2 lata od otwracia wystawy “Uważaj na głowę”. W tym czasie odwiedziło ją pond 3.000 osób między innymi studenci (pielęgniarstwa, psychologii, medycyny, socjologii, fizjoterapii, prawa), rodziny i bliscy osób  cierpiących na zaburzenia psychiczne i osoby zainteresowane. To jedyna taka wystawa nie tylko w Polsce, która pokazuje chorowanie, leczenie i zdrowienia z punktu widzenia osób, które doświadczyłykruysysu psychicznego.

Marzec – 8 marca 2018 r.  w Galerii „Centrum” otwarto kolejną wystawę prac pacjentów – tym razem pokazywane byłu prace pani Sylwii Mensfeld, która w tegorocznym Ogólnopolskim Konkursie im. Teofila Ociepki otrzymała wyróżnienie. Galeria “Centrum” prezentuje prace pacjentów Szpitala zarówno pochodzące z liczącej około 4000 eksponatów kolekcji szpitalnej jak i te powstające współcześnie w pracowniach terapii.

Kwiecień –  15 kwietnia zakończył się remont Oddziału Psychiatrii  Sądowej – przeprowadzony bez jego zamykania i konieczności przenoszenia przebywających tam Pacjentów. Prace o wartości 1.100.000 zł, znacząco poprawiły warunki, niekiedy liczonych w latach, hospitalizacji.

Maj – 18 i 19 maja 2018 r. odbyła się  konferencja kończąca obchody jubileusz stulecia Szpitala oraz tradycyjnym piknik rodzinny. Prezentacje warsztaty dla dzieci i dorosłych, koncerty, oprowadzania – wszystko to pokazuje, że Szpital psychiatryczny w Kobierzynie nie jest miejscem posępnym i strasznym. Otwartym jako zabytek i park dla pragnących zwiedzać i wypocząć wśród stuletnich drzew – i to nie w roli pacjentów.

Czerwiec – od 26 czerwca 2018 r. dzięki rozwijanej współpracy z Krakowską Akademią i jej Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego zmienił nazwę  na Szpital Kliniczny. To nie tylko prestiż ale i zobowiązanie, by w zakresie psychiatrii służyć studentom medycyny, jako miejsce specjalistycznej edukacji, praktyk. To także mozliwość prowadzenia wspólnych badań z kadrą naukową Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Lipiec – w połowie lipca zakończono remont kolejnego zabytkowego pawilonu chorych (IV A)  poprawiając warunki pobytu i leczenia oraz przywracając budynkowi formę zewnętrzną. Wartośc prac to około 1.000.000 zł.

Sierpień – z inicjatywy działającej przy Szpitalu Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca rozpoczęto program profilaktyczny dla pacjentów związany z uwrażliwieniem ich na szkodliwy wpływ alkoholu na przebieg leczenia i trzymania dobrego stanu zdrowia.

Wrzesień – 8 września 2018 r. odbyła się kolejna – piętnasta już konferencja naukowa organizowana przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Babińskiego zatytułowana „Psychoza i ciało”.

Październik –  10 października 2018 r. w  Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego Szpital Babińskiego uruchomił kolejne Centrum Zdrowia Psychicznego tym razem dla krakowskiej dzielnicy Krowodrza. Zlokalizowane przy ul. Mehoffera 10 oferuje świadczenia Poradni Zdrowia psychicznego, dwóch Zespołów Leczenia Środowiskowego (wizyty domowe) oraz Dziennego Oddziału Psychiatrycznego.

Listopad – 16 i 17 listopada wspólnie z Akademia Ingatianum, Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II, Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ i Kralkowską Akademią im. A. Frycza Modrzewskiego Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego m Babińskiego zorganizował drugą już Ogólnopolska Konferencję „Psychiatria i Duchowość”. To dyskusja Środowiska psychiatrów i psychologów klinicznych oraz duchownych i teologów pokazująca różne punkty widzenia i różne spojrzenia na zaburzenia i choroby psychiczne.

Grudzień –  8 grudnia 2018 r.  Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie zakończył wielki projekt szkoleniowy – Kontakt w leczeniu – adresowany do pracowników medycznych (lekarzy pielęgniarek, farmaceutów i niemedycznych w tym rejestratorek, pracowników socjalnych, a nawet policjantów – z zakresu komunikacji interpersonalnej z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne i ich bliskimi. Łącznie przeszkolono imponującą liczbę 2519 osób z Małopolski i Podkarpacia. Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu Zdrowia finansowany był przez Ministerstwo Zdrowia.

Nawet tylko te wybrane wydarzenia pokazują, że Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego jest placówką, która rozwija się i podejmuje nowe wyzwania dla dobra Pacjentów i ich bliskich, udowadniając jednocześnie, że Szpital może działać bliżej pacjentów, z myślą o ich wygodzie i komforcie leczenia, ze podejmuje różne wyzwania i zmienia oblicze psychiatrii.

„Praca z kobiecością” – rozpoczął się projekt Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca i Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

Projekt „Praca z kobiecością”

prowadzony przez Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca i Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim erealizowany będzie przy wsparciu terapeutów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ze Szpitalu Babińskiego w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie.

Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca wzięła udział w ogłoszonym przez  Województwao Małopolskie konkursie w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i otrzymała dotację na realizację projektu “Praca nad kobiecością”.

Projekt jest realizowany przez terapeutów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ze Szpitalu Babińskiego w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie w ramach współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Adresatkami są kobiety bezdomne, skrajnie ubogie, znajdujące się w sytuacji kryzysowej, z problemami uzależnienia lub współuzależnienia, a także ofiary przemocy. Praca z beneficjentkami projektu polega na oddziaływaniach psychoterapeutycznych, których celem jest pomoc w wyjściu z bezdomności i realizowaniu się w poszczególnych rolach życiowych oraz nabyciu umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami poprzez m.in. wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w okresie od 29.08.2016 do 30.11.2016 r.

Więcej informacji na stronie Fundacji: http://fundacjadeca.org/news/2016-09-09/projekt-praca-nad-kobiecoscia-ruszyl

 

Przypominamy, że od 1 lipca 2017 r. przestała działać poradnia neurologiczna zlokalizowana w Szpitalu Babińskiego.

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie informuje, że od dnia 1 lipca 2017 r. nie posiada kontraktu z NFZ  i nie będzie udzielać świadczeń w Poradni Neurologicznej.

Osoby, które chca uzyskać kopię dokumentacji medycznej musza złożyć wniosek o jej udostępnienie w Kancelarii Szpitala (budynek nr 28). ( Zasady udostępniania dokumentacji medycznej ) Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku od 7:30 – 14:50.

Opłata za 1 stronę kserokopii: 0,30 zł.

 

Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów  Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap

Rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów 

Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie – II etap

 

Umowa zawarta została pomiędzy:

Zarządem Województwa Małopolskiego, reprezentowanym przez Wicemarszałka – Pana Wojciecha Kozaka i członka Zarządu – Pana Grzegorza Lipca;

a

Szpitalem Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie, reprezentowanym przez Dyrektora Pana Stanisława Kracika.

 

Działania w ramach przedmiotowego projektu polegać będą na modernizacji i przebudowie trzech obiektów szpitalnych: budynku nr 1, budynku nr 40 i budynku nr 5A. W ramach projektu podjęte zostaną działania w zakresie reorganizacji, w celu maksymalizacji wykorzystania posiadanej infrastruktury oraz dostosowanie jej do istniejących deficytów. Budynki nr: 1, 40 i 5A dostosowane zostaną dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Przyjęte w projekcie rozwiązania są zgodne z najlepszą praktyka w danej dziedzinie, uwzględniają zalecenia konserwatorskie i wymogi techniczne dla budynków wykonujących działalność leczniczą oraz są optymalne w stosunku do założonych cen.

Planowany termin zakończenia realizacji projektu – 17.06.2021r.

Całkowita wartość projektu – 29 994 329,52 zł, w tym:

– kwota dofinansowania z RPO WM wynosi – 11 256 871,80 zł (współfinansowanie z UE – 9 757 443,08 zł i z budżetu państwa – 1 499 428,72 zł),

– kwota wkładu własnego Szpitala wynosi – 18 737 457,72 zł.

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 12. Osi priorytetowej Infrastruktura społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – dyżury

Zapraszamy do korzystania z konsultacji i wsparcia Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Od  1 sierpnia 2014 r. funkcję tę pełni  pełni Pani Małgorzata Kozieł.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

pani Małgorzata Kozieł

pracuje w dni powszednie  w godz. 8.15 – 16.15

Siedziba Rzecznika Praw Pacjenta Psychiatrycznego

znajduje się w Budynku Apteki (nr 13 ) na I piętrze

Przyjmuje w godzinach od 8.30 do 12.00 i od 15.00 do 16.15

Od  12.00 do 15.00 odwiedza  oddziały stacjonarne na terenie Szpitala

Kontakt:

664 089 561 lub (12) 652-24-545

e-mail: m.koziel@bpp.gov.pl

Z pomocy Rzecznika mogą korzystać pacjenci Szpitala oraz osoby działające w interesie pacjenta

(rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny).

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:  

– Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu  i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego

– Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów

– Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta

– Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Więcej w zakładce: Pacjenci – Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego

Szpital Babińskiego realizuje wyjątkowy projekt szkoleniowy “Kontakt z pacjentem cierpiacym na zaburzenia psychiczne i jego rodzina” finansowany przez Ministerstwo Zdrowia

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa  Babińskiego SPZOZ w Krakowie rozpoczął realizację projektu szkoleniowego adresowanego do przedstawicieli personelu  medycznego i niemedycznego z Małopolski i Podkarpacia. Szkolenia dotyczą “Kontaktu z pacjentem cierpiącym na zaburzenia psychiczne i jego rodziną.”  To zadanie publiczne finansowane jest ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Zadanie publiczne Nr NPZ.CO3-2017: “Szkolenia dla personelu medycznego oraz niemedycznego kontakt z pacjentem cierpiącym na zaburzenie psychiczne oraz jego rodziną”

Zadanie adresowane jest do zatrudnionych w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych i aptekach to jest  lekarzy, pielęgniarkek i pielęgniarzy,  pracowników rejestracji, sekretarek medycznych oraz farmaceutów mających kontakt z pacjentami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz rodzinami tych pacjentów z  województw małopolskiego oraz  podkarpackiego.

Projekt zakłada przeszkolenie w roku 2018 ok. 2520 osób (180 szkoleń, w grupach liczących od 10 do 14 osób).

Serdecznie zapraszamy pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia do wzięcia udziału w szkoleniach.

Rekrutacja do Projektu ruszy już w listopadzie 2017r.

Szczegóły znajdują się na dedykowanej stronie Projektu www.kontaktwleczeniu.pl. Infolinia Projektu 504-947-744.

 

„Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020”

                                                                                                                                                                                       

Szpital Babińskiego w Krakowie pilnie poszukuje lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii, którzy podejmą się roli wykładowców w projekcie szkoleniowym “Kontakt w leczeniu”

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie 

pilnie poszukuje lekarzy specjalistów psychiatrów,

którzy poprowadziliby szkolenia w ramach projektu “Kontakt w leczeniu”

 

W związku z realizacją projektu w ramach Narodowego Programu Zdrowia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego i niemedycznego  poszukujemy pilnie lekarzy specjalistów psychiatrii do prowadzenia szkoleń z nauki efektywnej komunikacji z pacjentami chorującymi psychicznie. Informacja o projekcie na www.kontaktwleczeniu.pl

 

Szkolenia prowadzone w ramach projektu “Kontakt w leczeniu”  adresowane  są przede wszystkim do lekarzy wszystkich specjalności, szczególnie do lekarzy POZ, do pielęgniarek, do pracowników rejestracji rozmaitych placówek medycznych, farmaceutów i innych grup zawodowych.

Szkolenia te składają się z mini-wykładów dotyczących głównych zagadnień z psychiatrii oraz w dużej mierze opierają się na warsztatach z efektywnej komunikacji (scenki z symulowanym pacjentem).

Autorski program opracowany został przez lekarzy i psychologów ze Szpitala Babińskiego w Krakowie i zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. Szkolenia finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia i realizowane są jako zajęcia jednodniowe (8 h.) lub dwudniowe (16 h.), od poniedziałku do soboty, w różnych miejscach na terenie województwa małopolskiego oraz województwa podkarpackiego. W odniesieniu do kompetencji lub uprawnień lekarza specjalisty psychiatrii:

  • wykonawca powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wykonawca powinien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza,
  • wykonawca powinien posiadać tytuł lekarza specjalisty psychiatry,
  • wykonawca powinien posiadać staż pracy w zawodzie lekarza wynoszący co najmniej 3 lata oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
  • Oferujemy konkurencyjne stawki wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń. 

Osoby zainteresowane ich prowadzeniem prosimy o kontakt z

panią Katarzyną Wroną tel.: 606 448 163 lub z panią Ewą Kwaśny tel.: 602 126 173.

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie nagrodzony w Konkursie HIPOKRATES MAŁOPOLSKI zajelismy II miejsce w kategorii Szpitali, a p. Małgorzata Dudek pracuyjąca w ZLŚw Wieliczce została Najlepszą Pielęgniarka w powiecie wielickim

Miło nam poinformować, że w organizowanym przez

Gazetę Krakowska i Dziennik Polski Konkursie “Hipokrates Małopolski”

gdzie w wyniku zgłoszeń czytelników wyłaniani są najlepsi specjaliści i instytucje

w różnych kategoriach medycznych w Małopolsce

nasz Szpital zajął II miejsce w kategorii Najlepszy Szpital,

natomiast w kategorii Najlepsza Pielągniarka

pani Małgorzata Dudek,

pracująca w oddziale IV A oraz w Zespole Leczenia  Środowiskowego w Wieliczce

zajęła pierwsze miejsce w powiecie Wielickim.

Więcej na ten temat będzie można przyczytać w specjalnym dodatku do Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej

w najbliższy weekend (16-18 listopada 2018 r.)