„Praca z kobiecością” – rozpoczął się projekt Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca i Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

Projekt „Praca z kobiecością”

prowadzony przez Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca i Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim erealizowany będzie przy wsparciu terapeutów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ze Szpitalu Babińskiego w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie.

Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca wzięła udział w ogłoszonym przez  Województwao Małopolskie konkursie w dziedzinie profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom i otrzymała dotację na realizację projektu “Praca nad kobiecością”.

Projekt jest realizowany przez terapeutów Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia ze Szpitalu Babińskiego w Przytulisku Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet przy ul. Malborskiej w Krakowie w ramach współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Adresatkami są kobiety bezdomne, skrajnie ubogie, znajdujące się w sytuacji kryzysowej, z problemami uzależnienia lub współuzależnienia, a także ofiary przemocy. Praca z beneficjentkami projektu polega na oddziaływaniach psychoterapeutycznych, których celem jest pomoc w wyjściu z bezdomności i realizowaniu się w poszczególnych rolach życiowych oraz nabyciu umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami poprzez m.in. wzmocnienie poczucia własnej wartości i skuteczności.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w okresie od 29.08.2016 do 30.11.2016 r.

Więcej informacji na stronie Fundacji: http://fundacjadeca.org/news/2016-09-09/projekt-praca-nad-kobiecoscia-ruszyl