Październik to ostatni mięsięc w którym skorzystać można z porad w ramach 6 edycji programu profilaktyki depresji „Wyprzedzić Smutek”

PROFILAKTYKA DEPRESJI – 2017 r.

KOLEJNA EDYCJA PROGRAMU – „WYPRZEDŹ SMUTEK”

 

Ostatnia szansa by skorzystać z bezpłatnej konsultacji

 Po raz szósty Województwo Małopolskie finansuje program profilaktyki depresji umożliwiając mieszkańcom bezpłatne konsultacje w ramach programu „Wyprzedzić smutek”, który prowadzi, podobnie jak w poprzednich latach Szpital Specjalistyczny. dr. Józefa Babińskiego w  Krakowie.   

 Trwa 6 edycja programu profilaktyki depresji „Wyprzedzić Smutek”. Od maja do końca października mieszkańcy Małopolski, którzy odczuwają smutek i obniżony nastrój, który nie chce samoistnie przeminąć  mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji u specjalistów.

W 12 punktach konsultacyjnych w całym Województwie Małopolski zlokalizowanych w Tarnowie, Brzesku, Nowym Sączu, Muszynie, Limanowej Rabce, Wadowicach, Andrychowie, Chełmku, Skawinie Miechowie i w Krakowie można telefonicznie umówić się na konsultacje.

Program adresowany jest do osób zdrowych co oznacza, że aby skorzystać z konsultacji, wcale nie trzeba mieć potwierdzonej depresji. Wystarczy sama chęć sprawdzenia swojego stanu psychicznego.

W trakcie specjaliści rozmawiają o różnych obszarach naszego życia i funkcjonowania, poszukując przyczyn nieustępującego smutku. Konsultanci  wykluczą chorobę lub określają stopień zagrożenia depresją i proponują środki zaradcze. W przypadku potwierdzenia choroby osoba dotknięta depresją może otrzymać skierowanie do specjalistycznej placówki – poradni zdrowia psychicznego lub ewentualnie do szpitala na leczenie.

Dotykające nas problemy życiowe, tempo w jaki żyjemy, stres w jaki często funkcjonujemy stanowią wyzwanie dla naszej odporności psychicznej. Chociaż trzeba pamiętać, że smutek w wielu sytuacjach jest naturalną reakcja naszej psychiki, może go wywołać np. utrata osoby bliskiej, utrata pracy czy kłopoty finansowe zazwyczaj towarzyszy mu przygnębienie, poczucie bezradności czy braku wartości naszych działań.  Wprawdzie przechodząc przez trudne okresy w naszym życiu, jesteśmy w stanie nadal angażować się w codzienne aktywności, jednak utrzymujący się dłużej stan przygnębienia, poczucie bezsiły, beznadziejności może zwiastować zagrożenie depresją.

Osoby zagrożone dotyka utrzymujące się poczucie beznadziejności i bezradności, niekiedy także poczucie winy lub niska ocena własnej osoby lub własnych działań. Tworzenie czarnych wizji przyszłości pogłębia jeszcze i tak obniżony nastrój. Może wówczas pojawić się lęk , natłok myśli negatywnych, którego trudno się pozbyć, a niekiedy także myśli o śmierci lub nawet myśli samobójcze. Towarzyszą temu  trudności z koncentracją, zapominanie o na rzeczach ważnych, trudności w nauce zaburzenia snu, apetytu i relacji społecznych. Izolujemy się od bliskich czy znajomych. Zasklepiając się w swoim smutku  często nawet nie myślimy o poszukiwaniu pomocy. A dzięki Programowi „Wyprzedzić smutek” jest on naprawdę blisko. Warto wówczas zapisać się na wizytę u konsultanta.

Dlatego lekarze zachęcają, do korzystania z konsultacji profilaktycznych w ramach programu „Wyprzedzić smutek”, które pomogą określić, jakie kroki należy podjąć, aby zapobiec zachorowaniu.

Porada profilaktyczna jest osobistą rozmową z konsultantem, trwa około godziny. Konsultacja kończy się przekazaniem kilku (dwóch, trzech) rad, co i jak zmienić w  swoim życiu, jak przemodelować swoje nawyki  i przyzwyczajenia, w jaki sposób postarać się naprawić czy zmienić swoje relacje z bliskimi.   Konsultanci – psychologowie i psychoterapeuci z certyfikatem – dostępni będą w punktach konsultacyjnych we wszystkich subregionach województwa w następujących ośrodkach:

w Krakowie w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5 (rejestracja tel. 12 412 09 76 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00), Osoba do kontaktu: Pani Beata Dyrdał lub Elżbieta Synowiec (nr. Infolinii lub rejestracji)

w Skawinie w Centrum Wspierania Rodziny, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17, rejestracja tel. 12 276 34 10 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00), Osoba do kontaktu: Pani Maria Żyła (nr rejestracji)

w Muszynie w Uzdrowisku Muszyna nad Popradem, ul. Mściwujewskiego 1, (rejestracja tel. 18 471 42 05 wew. 100, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00), Osoba do kontaktu: Pani Magdalena Kozak (tel. 606-644-032)

w Andrychowie w Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, (rejestracja tel. 539 631 052 od poniedziałku do piątku od 9.00 do 17.00), Osoba do kontaktu: Pani Renata Pióro (tel.: 692-260-444)

w Chełmku w Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmku ul. Staicha 1, tel. 797-300-433 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 13.00

w Miechowie w Zespole Leczenia Środowiskowego, ul. Szpitalna 3, (rejestracja tel. 512 319 845 od poniedziałku do piątku od 15.00 do 17.00), Osoba do kontaktu: Pani Anna Wojtas (tel. Do rejestracji)

w Brzesku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 68 (rejestracja tel. 14 662 13 92 w poniedziałki od 8.00 do 14.30, we wtorki, środy i czwartki od 8.00 do 16.30 i w piątki od 8.00 do 13.00), Osoba do kontaktu: Pani Ewa Dobranowska (tel. 691-559-935)

w Limanowej w Szpitalu Powiatowym, ul. J. Piłsudskiego 61, (rejestracja tel. 18 330 17 80 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.30), Osoba do kontaktu: Pani Ewa Zborowska (18 33-01-780)

w Nowym Sączu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Waryńskiego 1,   (rejestracja tel. 533 72 03 03 od pon. do piątku w godz. 10.00 do 16:00), Osoba do kontaktu: Pani Joanna Tokarz (tel. 18 442-02-87)

w Tarnowie w Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza, ul. Lwowska 178a, (rejestracja tel. 14 631 58 59 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.00), Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Roszkowicz (tel. Do rejestracji)

w Rabce-Zdrój w Szpitalu Miejskim, ul. Słoneczna 3, (rejestracja tel. : 18 26 85-784, Osoba do kontaktu: pani Marta Stuczko (tel. 723 698 482)

w Wadowicach w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Sienkiewicza 40, osoba do kontaktu: pani Elżbieta Zagórska (tel.: 724 487 876)

Wizyty umawiać można również pod specjalnym numerem infolinii: 668 862 680.

Projekt realizowany jest przez Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie we współpracy z ośrodkami z całej Małopolski i finansowany ze środków Województwa Małopolskiego.

 

ZAKOŃCZYŁA SIĘ REALIZACJA CZĘŚCI SZKOLENIOWEJ PROJEKTU „KONTAKT W LECZENIU” PRZESZKOLONO 2519 OSÓB Z MAŁOPOLSKI I Z PODKARPACIA  

ZAKOŃCZYŁA SIĘ REALIZACJA CZĘŚCI SZKOLENIOWEJ PROJEKTU

„KONTAKT W LECZENIU”

PRZESZKOLONO 2519 OSÓB Z MAŁOPOLSKI I Z PODKARPACIA  

 

Od września 2017 roku w Szpitalu Babińskiego trwały przygotowania, a od stycznia 2018 r. realizacja projektu szkoleniowego „KONTAKT W LECZENIU”. Były to szkolenia dla personelu medycznego i niemedycznego z dziedziny komunikacji interpersonalnej. Projekt finansowany był ze środków pozostających w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach programu „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa”. Ostatnie z cyklu szkoleń odbyło się 8 grudnia 2018 r. Łącznie wzięło w nich udział 2519 uczestników, a zajęcia odbywały się w większych miejscowościach Podkarpacia i Małopolski.

Szkolenia adresowane do osób mających kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi, przede wszystkim lekarzy (w tym  lekarzy pierwszego kontaktu), pielęgniarek (także głównie POZ), rejestratorek medycznych i farmaceutów, stał się bardzo szybko hitem także wśród przedstawicieli innych zawodów medycznych i niemedycznych, którzy w swojej  codziennej pracy mają do czynienia z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne oraz z ich rodzinami i mnie rzadko mieli problem z tym, w jaki sposób komunikować się z nimi .

W 2017 r. opracowany został autorski projekt w zakresie realizacji szkoleń z dziedziny komunikacji interpersonalnej, których celem między innymi udzielenie pomocy personelowi w zrozumieniu najważniejszych zasad związanych z komunikacją z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. Szkolący starali się również,  aby uczestnicy dokonali  analizy swoich własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze. Był to punkt wyjścia dla rozwinięcia informacji o charakterystyce stanu psychicznego osoby w chorobie,  poznania skutecznych i pozytywnych metod komunikacji, rozwinięcia kompetencji komunikacyjnych i psychologicznych uczestników, zwiększenia poziomu ich aktywności i inicjatywy oraz rozwinięcia umiejętności komunikacji asertywnej personelu, opartej na zrozumieniu  i wzajemnym szacunku.

W projekcie chodziło więc również o to, by ograniczyć zakres wykluczenia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, zwłaszcza w sytuacjach kiedy muszą one korzystać z profesjonalnego wsparcia.  W wyniku szkoleń pracownicy poznali  ich potrzeby i nauczyli się odpowiednio z nimi komunikować.  Projekt spotkał się z bardzo pozytywną reakcją, odpowiadał bowiem, jak można się domyślać na skrywane często potrzeby, Świadczą o tym wyniki ewaluacji, a także dziesiątki podziękowań.

Oprócz wymiaru edukacyjnego, w szczególny sposób zjednoczył on pracowników medycznych oraz niemedycznych z Małopolski i Podkarpacia oraz wiele organizacji i instytucji z tych okolic. Mamy nadzieję, że organizowane przez Szpital Babińskiego szkolenia w 2018r. przełożą się nie tylko na zwiększenie się kompetencji komunikacyjnych uczestników szkoleń, ale także na zmniejszenie się  liczby skarg pacjentów, zwłaszcza dotyczących komunikacji z pacjentem/klientem w kryzysie, pod wpływem silnego stresu. W ich wyniku zmniejszą się tez istniejące bariery w komunikowaniu się personelu medycznego i niemedycznego z osobami  cierpiącym na zaburzenia psychiczne, na co istotny wpływ ma np. tzw. „pierwsze wrażenie” podczas rozmowy pacjenta/klienta z personelem medycznym/niemedycznym.

Wyposażyliśmy także  uczestników w większą wiedzę o możliwych ścieżkach postępowania z pacjentami z zaburzeniami psychicznymi – w tym zmniejszenie barier pomiędzy obszarem pomocy społecznej a jednostkami służby zdrowia.

Cennym efektem projektu jest również strona www.kontaktwleczeniu.pl, na której można znaleźć wiele ciekawych materiałów dydaktycznych, w tym filmy edukacyjne.

Jak stwierdził kierownik Projektu dr n. med. Łukasz Cichocki „Jesteśmy przekonani, że udało się przyłożyć cegiełkę do budowania świata, w którym jest trochę więcej zrozumienia i życzliwości dla drugiego człowieka” .

               

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

TRWA ROK JUBILAUSZU STULECIA – W JESIENI 1917 ROKU ZAKŁAD DLA UMYSŁOWO I NERWOWO CHORYCH W KOBIERZYNIE, DZISIAJ  SZPITAL SPECJALISTRYCZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO PRZYJĄŁ PIERWSZYCH PACJENTÓW

 

zdjęca_stare_nowe_Szpital

 Spacer Aksjologiczny po zabytkowy zespole szpitalno-parkowym w Kobierzyenie 29 lipca 2017 r. godz. 17.00

czytaj więcej 

 

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTÓW

leczonych w Poradni Neurologicznej Szpitala Babińskiego w Krakowie

Czytaj więcej 

_DSC9894

 NABÓR NA: 4-letni Kurs Psychoterapii edycja 2017/2018

czytaj więcej 

DSCN0817

 Zapraszamy do udziału w „Zerówce” Kursu Psychoterapii.

Kurs rusza już od września. czytaj więcej 

DSC_1098

Startuje 6 edycja programu profilaktyki depresji „Wyprzedzić Smutek”

czytaj więcej 

depresja

Zmiany w opłatach za udostępnianie dokumentacji medycznej

(od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.) czytaj wiecej

DSC02448 (1)

Nowe zasady i godziny odwiedzin Pacjentów

oddziałów stacjonarnych Szpitala czytaj więcej

slide2

 

Wzór Skierowania do szpitala

WZÓR-skierowanie-do-szpitala-psychiatrycznego (3)

Letni spacer z cyklu „Kobierzyn Cztery Pory Roku”

24 czerwca 2017 r. godz. 15.00 czytaj wiecej

KOBIERZYN cztery pory roku LOGO

 

Festiwal Sztuki “Sami z Siebie” i  75. Rocznica Eksterminacji Pacjentów

Zakładu w Kobierzynie czytaj więcej 

 festiwalsztuki

ARTETERAPIA W SZPITALU BABIŃSKIEGO

ARTETERAPIA W SZPITALU BABIŃSKIEGO

Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie był jednym z pierwszych, który przed 50 laty wprowadził  arteterapię jako standardową metodę w leczeniu i rehabilitacji. Działania twórcze malarstwo i rysunek, a następnie również inne formy terapii przez sztukę, takie jak działania w grupach teatralnych, ruchowych i muzycznych  (taniec) czy literackich wspomagały i wspomagają.

Jako pierwsza tego rodzaju aktywności wprowadziła dr Noemi Madejska w końcu lat 60-tych XX wieku. Umożliwiała ona niekiedy znanym i cenionym  twórcom profesjonalnym kontynuowanie twórczej aktywności przerwanej chorobą, jeszcze w czasie hospitalizacji, co pozwalało im na odzyskiwanie wiary we własne siły i możliwości twórcze. Stopniowo działania plastyczne – możliwość rysowania czy malowania stała się dostępna także dla tych pacjentów, którzy wcześniej nie mieli kontaktów ze sztuką, dając im możliwość samorealizacji w tym nowym dla nich obszarze.

Od początku lat 70-tych w kolejnych oddziałach zaczęły powstawać pracowanie terapii zajęciowej. I chociaż obecnie możliwość uczestnictwa w zajęciach jest standardem w procesie leczenia, a zwłaszcza rehabilitacji, to wówczas ich znaczenie dla powodzenia i przyspieszenia procesu terapeutycznego z trudem przebijało się do świadomości decydentów. Tym większym osiągnięciem było utworzenie 1979 roku funkcjonującego poza Szpitalem dziennego oddziału rehabilitacyjnego, który mieścił się w centrum Krakowa, przy ul. Limanowskiego. Obejmował on opieką osoby opuszczające Szpital, znajdujące się nierzadko w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, która nie pozwalała na kontynuowanie i rozwijanie rozbudzonych pasji twórczych. Obok wsparcia lekarskiego i pielęgniarskiego, dawał możliwość kontynuowania działań na polu sztuki, stając się jednocześnie dla wielu miejscem „oswojonym i bezpiecznym”, pozwalającym na utrzymywanie społecznych relacji, co jest niezmiernie ważne dla osób dotkniętych chorobą zwłaszcza w okresie remisji. Było to miejsce, gdzie zawsze byli mile widziani, ale też skłaniani do aktywności. Funkcjonowanie oddziału w środowisku miejskim, w oddalenie od Szpitala i bez związanego z nim stygmatu, w czasach, gdy nie istniały takie instytucje pomocy społecznej jak np. środowiskowe domy samopomocy, było niezwykle istotne w procesie ich readaptacji społecznej. Jako członkowie założonego tam Klubu Twórców Nieprofesjonalnych mogli uczestniczyć w zajęciach, będąc w pierwszym rzędzie twórcami, a nie pacjentami, a pozostająca do ich dyspozycji  opieka medyczna sprzyjała utrzymywaniu dłuższych okresów remisji choroby. Wielu z nich uczestniczyło także w zajęciach plastycznych prowadzonych w  miejskich domach kultury, gdzie przychodzili już nie jako osoby naznaczone chorobą, ale jako zwyczajni, chociaż niezwykli, artyści amatorzy. Odzyskanie budynku przez prawnych właścicieli spowodowało, że oddział i zmuszony był przenieść się do pomieszczeń na terenie Szpitala.

Lata 90-te XX wieku i początek obecnego stulecia to znaczący rozwój arteterapii w Szpitalu związany między innymi ze współpraca międzynarodową. Dzięki wsparciu partnerów z Holandii udało się wyposażyć pracowanie ceramiczna w specjalny piec do wypalania prac pacjentów. W latach 2002-2003 Szpital uczestniczył w międzynarodowym projekcie Psychiatra i Sztuka. Przestrzenie życia  finansowanym z europejskiego programu Kultura 2000. Każdy z sześciu partnerów (odpowiednio z Niemiec, Belgii, Katalonii i Austrii oraz Italii)  realizował równego rodzaju działania artystyczne z udziałem pacjentów. Podsumowanie i wspólne wystawy oraz konferencje odbyły się w Krakowie. Ze środków projektu sfinansowano plener malarski i uruchomiono pracownie komputerową dla pacjentów. Zaowocował on również powołaniem Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka, które organizuje między innymi konferencje naukowo-szkoleniowe i wystawy.

Te międzynarodowe doświadczenia pozwoliły na przełomie pierwszej i drugiej dekady obecnego wieku uruchomić program wsparcia szkoleniowego dla lwowskiego Szpitala w Kulparkowie, a także organizować szkolenia z zakresu arteterapii  finansowane z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace pacjentów szpitala eksponowane były także zagranicą miedzy innymi w Niemczech, a ostatnio w Luksemburgu.

Ostatnim ważnym wydarzeniem było uruchomienie w wyremontowanym pawilonie XIV (danej siedzibie Dyrekcji Szpitala) dostępnych dla pacjentów wszystkich oddziałów pracowni terapeutycznych nastawionych na działania artystyczne oraz pomieszczenie w nim biblioteki szpitalnej.  Użytkowany obecnie przez Stowarzyszenie Teatralne Hothaus teatr pozwala na udział pacjentów w zajęciach teatralnych prowadzonych przez profesjonalistów.

Gromadzone od 50 lat prace pacjentów są obecnie inwentaryzowane. Ta wyjątkowa kolekcja obrazów, rysunków, rzeźb, ceramiki i rękodzieła będzie prezentowana na wystawach stałych i czasowych.

Obecnie w szpitalu działa 6 pracowni plastycznych, grupy teatralne, muzykoterapeutyczne i klub poetycki.

Opr. Maciej Bóbr

Depresji można zapobiec ! Zapraszamy na bezpłatne porady

                                                                              Serdecznie zapraszamy na

PD BEZPŁATNE PORADY PROFILAKTYCZNE

w ramach Małopolskiego Programu Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych
w Obszarze Zdrowia Psychicznego

                                                                              “Wyprzedzić smutek”

Od połowy maja – po raz czwarty z rzędu – startuje program “Wyprzedzić smutek” czyli możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji, przez  mieszkańców Małopolski, którzy podejrzewają u siebie depresję. Program realizowany jest przez Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie. Program “Wyprzedzić smutek” jest jednym z sześciu programów profilaktycznych realizowanych w Małopolsce i finansowanych przez samorząd województwa.

Wystarczy podejrzenie

Żeby skorzystać z konsultacji, wcale nie trzeba mieć potwierdzonej depresji. Wystarczy chęć sprawdzenia swojego stanu psychicznego – podczas takiej wizyty specjaliści wykluczą chorobę lub określą stopień zagrożenia depresją i doradzą środki zaradcze a w przypadku potwierdzenia choroby pacjent może otrzymać skierowanie na leczenie. Trudne wydarzenia życiowe, szybkie tempo życia i wysoki poziom stresu wystawiają naszą odporność psychiczną na próbę Zazwyczaj spowodowane powyższymi czynnikami przygnębienie mija po jakimś czasie, szczególnie gdy zmieni się sytuacja, która je wywołała, np. utrata osoby bliskiej, utrata pracy czy kłopoty finansowe. Przeważnie takiemu przygnębieniu nie towarzyszy poczucie bezradności czy braku wartości tego, co robimy. Zazwyczaj przechodząc przez trudny okres, jesteśmy w stanie nadal angażować się w codzienne aktywności. Jednak utrzymujący się dłużej stan przygnębienia, smutku, poczucie bezsiły, beznadziejności może zwiastować zagrożenie depresją.

Wyprzedzić smutek

Osoby zagrożone może trapić utrzymujące się poczucie beznadziejności i bezradność, poczucie winy lub bezwartościowości. Negatywnie oceniają one efekty swoich działań i zdarza się, że zamartwiają się czarnymi wizjami swojej przyszłości. Mogą odczuwać lęk, natłok negatywnych myśli, które trudno im zatrzymać. Mogą także pojawiać się myśli o śmierci lub samobójstwie. Łatwo zapomina się wówczas o różnych rzeczach, pojawiają się trudności z przyswajaniem nowego materiału, skupieniem uwagi, jest za to poczucie przeciążenia koniecznością podejmowania decyzji. Zdarzają się zaburzenia snu, np. trudności z zasypianiem, budzenie się za wcześnie albo też spanie nadmiernie długo. Innymi objawami mogącymi zwiastować depresję są zaburzenia apetytu, np. jest on nadmierny lub przeciwnie – zmniejszony. Znamienne jest izolowanie się od znajomych i przyjaciół.

Osoby z objawami depresji czasem długo szukają pomocy. Dlatego lekarze zachęcają, by korzystać z konsultacji profilaktycznych w ramach programu “Wyprzedzić smutek”, które pomogą określić, jakie kroki należy podjąć, aby przeciwdziałać zachorowaniu. Porada profilaktyczna jest osobistą rozmową z konsultantem, trwa około godziny.

Z bezpłatnych konsultacji będzie można skorzystać od połowy maja do końca października 2015 r. W tym okresie przewidziano w ramach programu 600 konsultacji. Konsultanci – psychologowie i psychoterapeuci z certyfikatem – dostępni będą w punktach konsultacyjnych we wszystkich subregionach województwa w następujących ośrodkach:

  • Krakowie w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ul. Olszańskiej 5
    (rejestracja tel. 12 412 09 76 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00)

Skawinie w Centrum Wspierania Rodziny, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 17

(rejestracja tel. 12 276 34 10 od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00)

– Muszynie w Uzdrowisku Muszyna nad Popradem, ul. Mściwujewskiego 1

(rejestracja tel. 18 471 42 05 wew. 100, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00)

 – Wysowej Zdroju w Uzdrowisku Wysowa nad Parkiem, Wysowa Zdrój 95

(rejestracja tel. 018 353 23 36, od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00)

– Andrychowie w Poradni Zdrowia Psychicznego, ul. J. Dąbrowskiego 19

( rejestracja tel. 608 186 436 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00)

Miechowie w Zespole Leczenia Środowiskowego, ul. Szpitalna 3

(rejestracja tel. 512 319 845 od poniedziałku do piątku od 15.00 do 18.00)

Brzesku w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej, ul. Kościuszki 68 (rejestracja tel. 14 662 13 92 w poniedziałki od 8.00 do 14.30, we wtorki, środy i czwartki od 8.00 do 16.30 i w piątki od 8.00 do 13.00)

Suchej Beskidzkiej w Zespole Opieki Zdrowotnej (Poradnia Psychologii Klinicznej), ul. Szpitalna 22

(rejestracja tel. 512 870 544 w poniedziałki od 14.30.00 do 16.30 i w czwartki od 15.00 do 17.00 oraz 512 902 136 w środy od 16.00 do 18.00 i w piątki od 15.00 do 17.00)

Limanowej w Szpitalu Powiatowym, ul. J. Piłsudskiego 61

(rejestracja tel. 18 330 17 80 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.30)

Nowym Sączu w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień, ul. Waryńskiego 1

(rejestracja tel. 694 793 170 – od 1 lipca 2015 r.)

Tarnowie w Szpitalu Wojewódzkim św. Łukasza, ul. Lwowska 178a

(rejestracja tel. 14 631 58 59 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.00)

Wizyty umawiać można również pod specjalnym numerem infolinii: 668 862 680.

 

Porady udzielane są przez odpowiednio przeszkolonych konsultantów Programu posiadających wykształcenie i doświadczenie w psychologii, psychoterapii: psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy socjalni, terapeuci, oraz doświadczone pielegniarki psychiatryczne.

 

Więcej o programie na stronach:

www.profilaktykawmalopolsce.pl

www.profilaktykadepresji.malopolska.pl

 

Program realizowany jest przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie na zlecenia Województwa Małopolskiego.

    WOJ-MALOPOL LOGO KWADRAT cmyk               Program zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa  Małopolskiego

Dyrektor Szpitala Babińskiego pan Stanisław Kracik powołany w skład Rady Kierowników Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych

 

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego

Dyrektor Stanisław Kracik powołany został

w skład Rady Kierowników Wojewódzkich Podmiotów Leczniczych.

 

 Rada jest organem doradczym Zarządu Województwa i wypowiadać się może między innymi w kwestiach związanych z jakością i dostępnością świadczeń medycznych, projektów ustaw i rozporządzeń oraz pożądanych zmian legislacyjnych, programów zdrowotnych i programów promocji zdrowia , programów inwestycyjnych oraz podziału środków finansowych  przyznawanych przez Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, a także formułowaniem stanowisk wobec działań MOW NFZ. Przedmiotem spotkań Rady  są również  wymiana doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych w WPL, wymiana informacji pomiędzy WPL, w szczególności w zakresie potrzeb kadrowych oraz  prezentowanie wyników finansowych pomiotów.

 

Akt Powołania

DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU FUNDACJI RADIA „ZET” SZPITAL POZYSKAŁ NOWOCZESNY DEFIBRYLATOR

DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU FUNDACJI RADIA „ZET”

SZPITAL KLINICZNY IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

POZYSKAŁ NOWOCZESNY DEFIBRYLATOR

Od piątku w Izbie Przyjęć Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie znajduje się nowoczesny, wielofunkcyjny, umożliwiający jednocześnie pomiar wielu parametrów związanych z funkcjonowaniem układu krążenia, przenośny defibrylator pozyskany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Radia ZET. Urządzenie (PRIMEDIC Defobrylator DefiMonitor XD100) o wartości ponad 16.000 zł, niezbędne w przypadku koniecznej interwencji związanej z zaburzeniami pracy serca, można być stosowane tam gdzie zachodzi taka konieczność, a więc na wszystkich oddziałach stacjonarnych Szpitala. Wprawdzie Szpital Babińskiego w Krakowie jest placówka zajmującą się leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych oraz uzależnień, jednak kłopoty zdrowotne związane z praca układu krążenia mogą przytrafić się każdemu hospitalizowanemu pacjentowi, szczególnie na oddziałach psychogeriatrycznych. Trafiają tu bowiem osoby powyżej 60-tego roku życia zmagające się nie tylko z chorobami czy zaburzeniami psychicznymi ale także z innymi schorzeniami somatycznymi, w tym z problemami kardiologicznymi.

Szpital pozyskał defibrylator dzięki wytrwałym staraniom pani Wandy Szymoniak Pielęgniarki Koordynującej Izby Przyjęć, która odpowiada za prace zespołu ratowników medycznych interweniujących w nagłych przypadkach we wszystkich oddziałach Szpitala. Jej poszukiwania sponsora zakupu nowego, ułatwiającego prace aparatu przyniosły efekt – na rozesłane do różnych instytucji i organizacji zapytanie o możliwość wsparcia finansowego pozytywnie odpowiedziała Fundacja Radia ZET.
Dzięki pozyskanemu dzięki wsparciu Fundacji Radia ZET urządzeniu pacjenci Szpitala będą mogli czuć się jeszcze bezpieczniej.

Dzień 23 czerwca… Wydarzenia organizowane przez studentów socjologii i pracy socjalnej w 74. rocznicę zagłady Pacjentów Zakładu dla Umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie

Dzień 23 czerwca…

 

Wydarzenia organizowane przez studentów socjologii i pracy socjalnej w 74. rocznicę zagłady Pacjentów Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie

 

Ten dzień przywodzi na myśl zagładę pacjentów Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie pod Krakowem. W tym roku będziemy obchodzić go w sposób szczególny. Jak? Pójdziemy na spacer. Tak mało, a tak wiele.

To doskonała okazja, by po prostu przyjść i zobaczyć szpital psychiatryczny bez niesłusznych wyobrażeń, bezpodstawnych obaw i nieuzasadnionego oporu.

Krakowski „Kobierzyn” zyskuje nowy wymiar i znaczenie, które powinien mieć od dawna. Jako zabytek, miejsce pamięci, ale też nowoczesna placówka lecznicza. Kiedyś był najnowocześniejszym zakładem psychiatrycznym w Europie – dlaczego dziś miałby być zapomniany i odosobniony, skoro otwiera się nie tylko na osoby chore, ale i wszystkich, których zainteresuje historia tego miejsca oraz współczesna psychiatria?

To niezwykła szansa, by poznać go na nowo. Po prostu tam pójdźmy. Wybierzemy się na wędrówkę, w którą wpisana jest opowieść o zagładzie i eugenice.

Będziemy chodzić ścieżkami historii sprzed siedemdziesięciu czterech lat. Zatrzymamy się przy punktach, które pamiętają te wydarzenia. Czy spotkamy ludzi, którzy brali w nich udział? Czy będą z nami Ci, którzy podzielą się swoim doświadczeniem chorowania i zdrowienia? Czy znajdziemy w sobie gotowość do dzielenia się własnymi wrażeniami? Czy otworzymy się na siebie?

Choroba nie powinna rodzić samotności pozbawionej nadziei i wsparcia, a szpital, choć kryje w sobie liczne tajemnice, nie jest nieodgadnioną zagadką. Otwiera się dla nas. W przenośni i dosłownie. I my więc nie zamykajmy się w niesłusznych wyobrażeniach. Zmieńmy nasz sposób postrzegania szpitala, psychiatrii i osób dotkniętych chorobą i kryzysem.

Zróbmy to dla tych, których będziemy wspominać, ale i dla siebie samych.

Mamy na to szansę już 23 czerwca…

 

Harmonogram wydarzenia:

14:00 – 16:30 – ekspozycja „Uważaj na głowę” otwarta dla zwiedzających

17:00-19:00 – spacer rozpoczęty refleksją na temat eugeniki

19:00 – spotkanie dla wytrwałych

Dziewiąty Międzynarodowy Bieg Kraków – Skotniki z okazji 94. urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II

4 maja 2014 roku gościliśmy na terenie Szpitala uczestników 9 Międzynarodowego Biegu Kraków – Skotniki z okazji 94. Urodzin Świętego Papieża Jana Pawła II.

ups

Około pięciuset profesjonalistów i amatorów ruszyło z linii startu ustanowionej nieopodal ronda szpitalnego. Piętnastokilometrowa trasa zapoczątkowana na  terenie  Szpitala, wiodła poprzez Podgórki Tynieckie do Opactwa Benedyktyńskiego w Tyńcu i z powrotem do stadionu Pogoni Skotniki, gdzie znajdowała się meta. Tam rozgrywano biegi na różnych dystansach adresowane do przedszkolaków, oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Można było także wziąć udział w marszobiegu wiodącym przez uliczki Skotnik na dystansie 2,5 kilometra.

Organizatorzy szacują, że w majowym święcie biegowym wzięło udział ponad tysiąc uczestników, wśród których znalazły się nawet całe rodziny.

Patronat honorowy nad biegiem przyjął dyrektor Szpitala Babińskiego – Pan Stanisław Kracik. W Kaplicy Szpitalnej została odprawiona msza przez księdza rektora Jana Klimka w intencji uczestników biegu.

Zarówno pracownicy jak i pacjenci licznie kibicowali biegaczom. Miło nam wspomnieć, że jedną ze zwyciężczyń biegu została pracownica Szpitala – Pani Danuta Machno, która zajęła piąte miejsce w swojej kategorii wiekowej z wynikiem 1 godzina 22 minuty i 45 sekund. Gratulujemy!!!

ups
ups

ups
ups
ups
ups
ups
ups
ups
ups
ups

źródło: http://www.bieg.skotniki.com/galeria.html

 

Festiwal twórczości bezpretensjonalnej “Sami z siebie”

 

FESTIWAL „SAMI Z SIEBIE”

PRZEGLĄD SZTUKI BEZPRETENSJONALNEJ

  Festiwal „Sami z Siebie przegląd sztuki bezpretensjonalnej” to cykl wydarzeń o charakterze artystycznym, promujących zarówno działania w zakresie, filmu i teatru, sztuki plastycznych i rękodzieła, arteterapii i  psychiatrii. Formuła festiwalu zakłada oprócz pokazów filmowych, przeglądu spektakli teatralnych również, warsztaty. To również spotkanie sztuki uprawianej przez profesjonalistów z tą tworzoną przez pacjentów w ramach arteterapii. Takie spotkanie to szczególnego rodzaju dialog uznanych i nieznanych. Kreacje twórców osobnych, którzy nie posiadając profesjonalnego artystycznego wykształcenia, nierzadko obojętni wobec konwencji, stylów i mód, mają bowiem własne, indywidualne – osobne stylistyki  – nie mniej ciekawe i wartościowe. Celem festiwalu jest z jednej strony promowanie sztuki i kultury w szerokim znaczeniu, a także kształtowanie odbiorcy świadomego, aktywnego, otwartego na odmienność i różnorodność świata, na przełamywanie kulturowych i społecznych stereotypów. Festiwal realizowany jest od 2013 roku. Z uwagi na swoją otwartą i wyjątkową formułę  ma szanse stać się wydarzeniem artystycznym nie tylko bez pretensji ale i bez precedensu. W ramach festiwalu będzie można zobaczyć:

  • Spektakle prapremierowe będące płaszczyzną do dyskursu o otaczającej rzeczywistości, które  poprzez włączenie Pacjentów Szpitala w działania twórcze mają oddziaływanie terapeutyczne.
  • Przegląd  spektakli powstałych w sezonie 2013/2014 w ramach arteterapii i w Teatrze Hothaus.
  • Twórczość  artystyczną  osób zagrożonych wykluczeniem przez swoją chorobę.
  • Szpital jako miejsce przyjazne, otwarte na drugiego człowieka.

Ponadto w ramach Festiwalu prezentowane będą najciekawsze prace literackie stworzone przez Pacjentów oraz  film fabularny zrealizowany z ich udziałem. 22 i 29 czerwca zaplanowane zostały wycieczki z przewodnikiem po kompleksie parkowo – szpitalnym organizowane w ramach cyklu Cztery Pory Roku, który przygotowywany jest raz na kwartał wraz ze Stowarzyszeniem Podgórze PL. Wyjątkowe miejsce w ramach Festiwalu miało upamiętnienie 72. rocznicy eksterminacji pacjentów szpitala 23 i 24 czerwca 1942 roku.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA      KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA      KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

W ramach festiwalu odbywać się będą w również warsztaty dla mieszkańców Krakowa, prowadzone przez terapeutów Szpitala.   W poniedziałek 23 czerwca w galerii Centrum Aktywizacji Twórczej i Zawodowej z udziałem Dyrektora Stanisław Kracika  miał miejsce wernisaż wystawy prac Pacjentów Oddziału Sądowego 2A i 3A , która przygotowała pani Dobromiła Olewicz-Cieślak – Arte terapeuta Oddziału.

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA       KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA     KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

Festiwal to  próba demitologizacji czy destygmatyzacji miejsca, postrzeganego jako zamknięte i niedostępne, a  nawet przerażające. Otwarcie Szpitala dla publiczności, jako miejsca ważnego dla kultury, tworzy  nową przestrzeń publiczną, służącą nie tylko tym, którzy tu czasowo przebywają  lub odwiedzają go okazjonalnie, a wszystkim mieszkańcom Krakowa.  Jest to ważne szczególnie dla mieszkających na okolicznych osiedlach, warto bowiem przypomnieć, że w tej części Krakowa nie ma teatru, ani żadnego większego ośrodka działań twórczych.

Organizatorami Festiwalu byli Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa babińskiego, zwłaszcza grupa terapeutów zajęciowych i arteterapeutów oraz Fundacja Teatralna Hothaus, dzięki której goście mogli zobaczyć wiele wspaniałych przedstawień teatralnych .

Program Festiwalu: SAMI Z SIEBIE harmonogram