Szpital Babińskiego w Krakowie pilnie poszukuje lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii, którzy podejmą się roli wykładowców w projekcie szkoleniowym “Kontakt w leczeniu”

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie 

pilnie poszukuje lekarzy specjalistów psychiatrów,

którzy poprowadziliby szkolenia w ramach projektu “Kontakt w leczeniu”

 

W związku z realizacją projektu w ramach Narodowego Programu Zdrowia polegającego na przeprowadzeniu szkoleń dla personelu medycznego i niemedycznego  poszukujemy pilnie lekarzy specjalistów psychiatrii do prowadzenia szkoleń z nauki efektywnej komunikacji z pacjentami chorującymi psychicznie. Informacja o projekcie na www.kontaktwleczeniu.pl

 

Szkolenia prowadzone w ramach projektu “Kontakt w leczeniu”  adresowane  są przede wszystkim do lekarzy wszystkich specjalności, szczególnie do lekarzy POZ, do pielęgniarek, do pracowników rejestracji rozmaitych placówek medycznych, farmaceutów i innych grup zawodowych.

Szkolenia te składają się z mini-wykładów dotyczących głównych zagadnień z psychiatrii oraz w dużej mierze opierają się na warsztatach z efektywnej komunikacji (scenki z symulowanym pacjentem).

Autorski program opracowany został przez lekarzy i psychologów ze Szpitala Babińskiego w Krakowie i zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia. Szkolenia finansowane są ze środków Ministerstwa Zdrowia i realizowane są jako zajęcia jednodniowe (8 h.) lub dwudniowe (16 h.), od poniedziałku do soboty, w różnych miejscach na terenie województwa małopolskiego oraz województwa podkarpackiego. W odniesieniu do kompetencji lub uprawnień lekarza specjalisty psychiatrii:

  • wykonawca powinien posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
  • wykonawca powinien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza,
  • wykonawca powinien posiadać tytuł lekarza specjalisty psychiatry,
  • wykonawca powinien posiadać staż pracy w zawodzie lekarza wynoszący co najmniej 3 lata oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
  • Oferujemy konkurencyjne stawki wynagrodzenia za prowadzenie szkoleń. 

Osoby zainteresowane ich prowadzeniem prosimy o kontakt z

panią Katarzyną Wroną tel.: 606 448 163 lub z panią Ewą Kwaśny tel.: 602 126 173.