Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – dyżury

Zapraszamy do korzystania z konsultacji i wsparcia Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Od  1 sierpnia 2014 r. funkcję tę pełni  pełni Pani Małgorzata Kozieł.

Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

pani Małgorzata Kozieł

pracuje w dni powszednie  w godz. 8.15 – 16.15

Siedziba Rzecznika Praw Pacjenta Psychiatrycznego

znajduje się w Budynku Apteki (nr 13 ) na I piętrze

Przyjmuje w godzinach od 8.30 do 12.00 i od 15.00 do 16.15

Od  12.00 do 15.00 odwiedza  oddziały stacjonarne na terenie Szpitala

Kontakt:

664 089 561 lub (12) 652-24-545

e-mail: m.koziel@bpp.gov.pl

Z pomocy Rzecznika mogą korzystać pacjenci Szpitala oraz osoby działające w interesie pacjenta

(rodzina, przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub faktyczny).

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy:  

– Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem leczeniem, warunkami pobytu  i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego

– Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów

– Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta

– Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny

Więcej w zakładce: Pacjenci – Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego