UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTÓW LECZONYCH W PORADNI NEUROLOGICZNEJ SZPITALA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTÓW

LECZONYCH W PORADNI NEUROLOGICZNEJ SZPITALA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

 

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie informuje, że od dnia 1 lipca 2017 r. nie posiada kontraktu z NFZ  i nie będzie udzielać świadczeń w Poradni Neurologicznej.

Osoby, które chca uzyskać kopię dokumentacji medycznej musza złożyć wniosek o jej udostępnienie w Kancelarii Szpitala (budynek nr 28). ( Zasady udostępniania dokumentacji medycznej ) Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku od 7:30 – 14:50.

Opłata za 1 stronę kserokopii: 0,30 zł.