Sukces projektu Szpitala “Terapia uzależnień behawioralnych wśród mieszkańców Krakowa oraz powiatu wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i gminy Skawina”

Uzależnienia od hazardu, komputera, sieci, zakupów czy pracy stają się coraz bardziej powszechne. Co powoduje, że coraz więcej osób cierpi na uzależnienia behawioralne? Czy możemy się jakoś przed nimi ustrzec? Jak sobie radzić z uzależnieniem ?

wykrzyknik-z-ludkiem

Dane Raportu CBOS z 2012 r. ponad 50 tysięcy Polaków jest uzależnionych od hazardu a prawie 200 tysięcy narażonych na ryzyko uzależnienia. Uzależnienie od hazardu, jak i inne uzależnienia behawioralne bardzo często stanowią współuzależnienie z innymi, a osoby uzależnione zdają sobie sprawę z tego dopiero podczas prowadzonej już terapii. W związku z tym istnieje pilna potrzeba edukacji i zapewnienia osobom uzależnionym oraz ich rodzinom i bliskim dostępu do opieki i terapii oraz formą wsparcia.

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego uzyskał wsparcie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i od marca br. rozpoczyna realizację projektu:

 Terapia uzależnień behawioralnych wśród mieszkańców Krakowa
oraz powiatu wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i gminy Skawina.

Projekt ma na celu zaprzestanie zachowań występujących w poszczególnych uzależnieniach behawioralnych lub redukcja szkód choroby wśród 40 osób patologicznie uzależnionych od hazardu i innych uzależnień behawioralnych poprzez realizację 16 tygodniowej intensywnej terapii i spotkań oraz budowę systemu oparcia społecznego i wzmocnienie roli rodziny y bliskich w terapii osób uzależnionych.

Kto może skorzystać z projektu?

ludzik

  • 40 uzależnionych behawioralnych, w tym patologicznie uzależnionych od hazardu z terenu Krakowa, powiatu wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i gminy SkawinaAdresatami projektu jest:
  • 40 osób z rodzin i bliskich osób uzależnionych

Co zrobić by wziąć udział w projekcie?

Każda osoba chcąca wziąć udział w projekcie musi wypełnić i złożyć do Biura Projektu KWESTIONARIUSZ REKRUTACYJNY zawierający informacje teleadresowe oraz część autodiagnozy. Po jego sprawdzeniu zostanie skierowana na konsultacje psychologiczne, które pozwolą określić konieczność bądź brak konieczności udziału w projekcie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydującym będzie również kolejność zgłoszeń kandydatów.

Rodzina zaś i bliscy osób uzależnionych kwalifikowani będą do udziału w projekcie na podstawie kolejności zgłoszeń tj. przedłożenia wypełnionego KWESTIONARIUSZA REKRUTACYJNEGO RODZINY, BLISKICH OSOBY UZALEŻNIONEJ do Biura Projektu.

Kwestionariusze dostępne będą od kwietnia 2014 r. w przychodniach zdrowia psychicznego, zakładach leczenia środowiskowego na terenie Krakowa, powiatu wielickiego, myślenickiego, miechowskiego, gminy Skawina a także w Biurze Projektu przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie – Willa Dyrektora, pokój 1 na I piętrze oraz w zakładce internetowej projektu.

Z czego można skorzystać ?

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z bezpłatnych zajęć grupowych:

  • Rozwoju osobistegoimages
  • Grupy wsparcia
  • Zapobiegania nawrotom

A także indywidualnych zajęć interwencji kryzysowych oraz poradnictwa prawnego i finansowego.

Dla rodzin i bliskich przewidziano zaś psychoedukacyjne zajęcia grupowe z elementami grupy wsparcia.

Projekt realizowany będzie do grudnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o realizacji projektu uzyskać można w

BIURZE PROJEKTU

Willa Dyrektora
I piętro pok. 1
ul. Babińskiego 29
30-393 Kraków
tel. 12 652 45 98

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia