Oddział Psychiatryczny – Małopolska Południe

Kontakt:

Ordynator: (12)6524 291

Sekretariat: (12)6524 220

Pielęgniarka oddziałowa: (12)6524 219

Pacjenci: (12)6524 315

Oddział  mieści  się w budynku VII A i dysponuje 45 łóżkami. Jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym, opieką obejmuje Pacjentów głównie z powiatów wielickiego i myślenickiego. O przyjęciu decyduje lekarz dyżurny Izby przyjęć według regulacji ogólnych obowiązujących w Szpitalu. Oddział ma charakter koedukacyjny – leczeniem są objęte zarówno kobiety jak i mężczyźni z rozpoznaniem psychozy z kręgu schizofrenii, z zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami osobowości, adaptacyjnymi.

Terapia

Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, a sam proces leczenia odbywa się dwutorowo: poprzez oddziaływanie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne.

W ofercie terapeutycznej Oddziału znajdują się:

Programy terapeutyczne o charakterze diagnostycznym i/lub terapeutycznym dostosowane do potrzeb i możliwości Pacjenta.

Programy terapeutyczne dostosowane i przeznaczone dla wyszczególnionych grup Pacjentów:

1. Pacjenci z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii i zaburzeń nastroju, których terapia opiera się głównie na pracy wglądowej.

2. Pacjenci z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii i zaburzeń nastroju, których terapia zawiera elementy terapii wspierającej i behawioralno-poznawczej.

3. Pacjenci wymagający aktywizacji oraz pracy w zakresie poprawy funkcjonowania procesów poznawczych i umiejętności społecznych.

Pacjenci leczący się w oddziale mają możliwość korzystania z następujących form terapii:

społeczność terapeutyczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoedukacja, trening poznawczy, trening umiejętności społecznych, trening farmakologiczny, kolaż, psychorysunek, muzykoterapia, relaksacja, zajęcia integracyjne, trening kulinarny, mandala. Poza wyszczególnionymi formami zajęć terapeutycznych wszyscy Pacjenci oddziału mają możliwość korzystania z pracowni terapii zajęciowej.

Bardzo ważnym elementem pracy Oddziału jest współpraca z Rodzinami, która odbywa się poprzez konsultacje z elementami psychoedukacji oraz w nurcie systemowej terapii rodzin.

Odwiedziny odbywają się codziennie od godziny 8.00 do 19.00

Ambulatorium działające przy oddziale udziela świadczeń w ramach kontraktu z NFZ. Termin wizyty należy ustalić telefonicznie – (12)6524 220

 

Ordynator Oddziału:

lek. med. Tomasz Rewer – specjalista psychiatra

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Małgorzata Murzyn