NOWA OFERTA PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRAKÓW PODGÓRZE – KONSULTACJE Z ZAKRESU SEKSUOLOGII I TERAPII PAR

NOWA OFERTA PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO KRAKÓW-PODGÓRZE

 KONSULTACJE Z ZAKRESU SEKSUOLOGII I TERAPII PAR

Jedyna w Małopolsce możliwość skorzystania z tego rodzaju bezpłatnej specjalistycznej konsultacji

 

Zlokalizowana w budynku 7 B Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze poszerzyła swoja ofertę. Od 6 października przyjmuje tu pani Magdalena Krzak psycholog i seksuolog kliniczny, która specjalizuje się miedzy innymi w terapii zaburzeń  życia seksualnego – dysfunkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn oraz w terapii par – konsultacje z zakresu seksuologii i terapii małżeńskiej. Zgłaszać się można do niej również w przypadku  doświadczenia bólu emocjonalnego, zaburzeń lękowych, histerii, zaburzeń w relacjach międzyludzkich oraz przypadkach przeżytej traumy, kryzysów w związkach, kryzysów emocjonalnych i życiowych oraz zaburzeń tożsamości płciowej  i trudności w zakresie oceny i akceptacji orientacji seksualnej.

Pani Magdalena Krzak jest psychologiem, seksuologiem klinicznym i biegłym sądowym w zakresie seksuologii. Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Studia Podyplomowe Seksuologii w Warszawie. Od 2009 roku posiada Certyfikat Seksuologa Klinicznego nadany przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Odbyła szkolenia z zakresu psychoterapii osób dorosłych oraz par, prowadzonych między innymi przez Polski Instytut Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Pracuje jako biegły sądowy, a doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradniach Seksuologicznych w Warszawie i Krakowie, gdzie prowadziła indywidualną oraz partnerską terapię zaburzeń seksualnych oraz terapię grupową sprawców przestępstw seksualnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Krakowskiego Towarzystwa Medycznego. Podlega regularnym superwizjom i szkoleniom z zakresu seksuologii, prowadzonym przez certyfikowanego Superwizora Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych.

Pani Magdalena Krzak przyjmuje w poradni w poniedziałki pd 8.00 do 15. 30, we środy w godzinach od 8.00 do 11.45  oraz we czwartki w godzinach od 8.00 do 15.35, po uprzedniej rejestracji pod nr tel. 12 -65-24-570.

 

Oddział Psychiatryczny – Małopolska Południe

Kontakt:

Ordynator: (12)6524 291

Sekretariat: (12)6524 220

Pielęgniarka oddziałowa: (12)6524 219

Pacjenci: (12)6524 315

Oddział  mieści  się w budynku VII A i dysponuje 45 łóżkami. Jest oddziałem ogólnopsychiatrycznym, opieką obejmuje Pacjentów głównie z powiatów wielickiego i myślenickiego. O przyjęciu decyduje lekarz dyżurny Izby przyjęć według regulacji ogólnych obowiązujących w Szpitalu. Oddział ma charakter koedukacyjny – leczeniem są objęte zarówno kobiety jak i mężczyźni z rozpoznaniem psychozy z kręgu schizofrenii, z zaburzeniami afektywnymi, zaburzeniami osobowości, adaptacyjnymi.

Terapia

Terapia prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, a sam proces leczenia odbywa się dwutorowo: poprzez oddziaływanie farmakologiczne oraz psychoterapeutyczne.

W ofercie terapeutycznej Oddziału znajdują się:

Programy terapeutyczne o charakterze diagnostycznym i/lub terapeutycznym dostosowane do potrzeb i możliwości Pacjenta.

Programy terapeutyczne dostosowane i przeznaczone dla wyszczególnionych grup Pacjentów:

1. Pacjenci z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii i zaburzeń nastroju, których terapia opiera się głównie na pracy wglądowej.

2. Pacjenci z rozpoznaniem psychoz z kręgu schizofrenii i zaburzeń nastroju, których terapia zawiera elementy terapii wspierającej i behawioralno-poznawczej.

3. Pacjenci wymagający aktywizacji oraz pracy w zakresie poprawy funkcjonowania procesów poznawczych i umiejętności społecznych.

Pacjenci leczący się w oddziale mają możliwość korzystania z następujących form terapii:

społeczność terapeutyczna, psychoterapia indywidualna i grupowa, psychoedukacja, trening poznawczy, trening umiejętności społecznych, trening farmakologiczny, kolaż, psychorysunek, muzykoterapia, relaksacja, zajęcia integracyjne, trening kulinarny, mandala. Poza wyszczególnionymi formami zajęć terapeutycznych wszyscy Pacjenci oddziału mają możliwość korzystania z pracowni terapii zajęciowej.

Bardzo ważnym elementem pracy Oddziału jest współpraca z Rodzinami, która odbywa się poprzez konsultacje z elementami psychoedukacji oraz w nurcie systemowej terapii rodzin.

Odwiedziny odbywają się codziennie od godziny 8.00 do 19.00

Ambulatorium działające przy oddziale udziela świadczeń w ramach kontraktu z NFZ. Termin wizyty należy ustalić telefonicznie – (12)6524 220

 

Ordynator Oddziału:

lek. med. Tomasz Rewer – specjalista psychiatra

 

Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Małgorzata Murzyn

 

Zespół Leczenia Śtrodowiskowego w Myślenicach

Zespół Leczenia Środowiskowego Myślenice

Znajduje się w budynku przy ul. Drogowców 5 w Myślenicach

tel.  (12) 272 -56- 70  rejestracja e-mailowa: kliknij tutaj

Godziny pracy

wtorek 15:30 – 18:30
środa 8:00 – 17:29
czwartek 8:00 – 20:29
piątek 8:00 – 17:29

 

Pracujemy w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe  Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obejmujemy leczeniem, rehabilitacją i oparciem społecznym osoby dorosłe zamieszkującym Powiat Myślenicki.

Zespół zajmuje się pomocą dla osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na doświadczone objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niewystarczające oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają aktualnie całodobowej hospitalizacji. Leczenie środowiskowe jest szczególne wskazane dla osób z długotrwałym i poważnym przebiegiem schorzeń oraz z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy.

Celem działań lekarzy i terapeuty oraz pielęgniarki jest prowadzenie dostosowanego do potrzeb leczenia (terapia prowadząca), w tym także aktywne monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji życiowej Pacjentów, motywowanie ich do leczenia i szybkie reagowanie w sytuacjach pogorszenia, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia i podejmowanych wysiłkach w kierunku zdrowienia. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności życiowych Pacjentów, wzmacnianie radzenia sobie z doświadczeniem choroby oraz na poprawienie umiejętności społecznych, a równocześnie poprzez stałą współpracę z ich rodzinami lub/i opiekunami dążenie do wzmacniania sieci wsparcia społecznego leczonych Pacjentów.

Zgłoszenia

Pacjent może się zgłosić sam z prośbą o objęcie opieką, zgłoszenia może dokonać także lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego czy z oddziału szpitalnego, rodzina oraz pracownicy opieki społecznej. Psychiatryczne leczenie środowiskowe odbywa się za zgodą Pacjenta.

Kwalifikacja

Do leczenia w Zespole mogą być zakwalifikowani pełnoletni Pacjenci, mieszkający na terenie Powiatu Myślenickiego z rozpoznaniem psychozy, chorób afektywnych, zaburzeń psychotycznych i afektywnych na podłożu organicznym w szczególności:

 • z ciężkim i nawrotowym przebiegiem chorowania, z licznymi hospitalizacjami, którym nie zapobiega dotychczasowe leczenie ambulatoryjne,
 • którzy wymagają ciągłego motywowania do leczenia i wspierania w podjętym wysiłku zdrowienia,
 • z którymi dotychczas nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni,
 • którzy mają względne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej, ale ze względów terapeutycznych wskazane jest dla nich pozostawanie w środowisku domowym,
 • którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, a w dalszym ciągu wymagają intensywnych i aktywnych oddziaływań socjo- i psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych niemożliwych do zaoferowania w opiece ambulatoryjnej.

Dla Pacjentów niezakwalifikowanych do leczenia w ZLŚ oferujemy pomoc w innych placówkach.

Przeciwskazaniami do leczenia w Zespole ZLŚ są m.in.

 • aktualne bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej (zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia),
 • niezdolność do samodzielnego funkcjonowania przy jednoczesnym braku mininalnego wsparcia społecznego umożliwiajęcego bezpieczne leczenie,
 • stan somatyczny Pacjenta wymagający leczenia w szpitalu ogólnym,
 • brak świadomej zgody na leczenie.

Zespół nie zajmuje się osobami z rozpoznaniem uzależnienia alkoholowego, lekowego, upośledzenia umysłowego, bądź z zaawansowanym procesem otępiennym.

Oferta

Lekarze i terapeuta oraz pielęgniarka Zespołu realizują leczenie środowiskowe zależnie od stanu psychicznego i potrzeb Pacjenta w tym wizyty planowe jak i wizyty kryzysowe.

Aktualnie oferujemy:

 • zindywidualizowane leczenie farmakologiczne
 • pomoc psychologiczną i leczenie psychoterapeutyczne
 • postępowanie rehabilitacyjne
 • oddziaływania psychoedukacyjne dla Pacjentów, ich rodzin i bliskich
 • organizację sieci oparcia społecznego w środowisku chorego z włączeniem członków pomocnych osób (za zgodą pacjenta), MOPS, GOPS-y ŚDS
 • współpracę z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • współpracę z oddziałami rejonowymi Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w razie konieczności hospitalizacji lub korzystania z oferty oddziałów rehabilitacyjnych.

W ofercie Zespołu planujemy także:

 • grupę wsparcia dla rodzin Pacjentów
 • grupę psychoterapeutyczną
 • klub Pacjenta

Pracownicy Zespołu

Lek. med. Tomasz Rewer – specjalista psychiatrii, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Lek med. Olga Demusz-Fordońska – specjalista psychiatrii, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Monika Bargiel-Dyga          psycholog kliniczny, posiada  certyfikat psychoterapeuty

Lucyna Sarna           pielęgniarka

Większość prac wykonujemy w środowisku naszych Pacjentów, w siedzibie placówki pełnimy dyżur w godzinach podanych powyżej.

Na kwalifikacje celem objęcia leczeniem prosimy się zgłaszać po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu.