Kobierzyn czy Babiński?

W Gazecie Wyborczej ukazał się dziś, tj. 17 stycznia  2014 r.  obszerny artykuł dotyczący naszego Szpitala.

“Wawel polskiej psychiatrii”, bo pod takim tytułem ukazała się publikacja, opisuje genezę powstania Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego   w Krakowie oraz podkreśla szczególny charakter tego miasta – ogrodu.

Materiał jest bogato ilustrowany historycznymi zdjęciami.

 Widokw1917

Zachęcamy do przeczytania, oglądania (LINK) i odwiedzenia nas.

Doskonałą okazją do tego są odbywające się co kwartał na terenie zespołu szpitalno – parkowego, w którym mieści się Szpital, spacery z przewodnikiem. Będziemy o nich informować na naszej stronie internetowej.