Zespół Leczenia Środowiskowego w Myślenicach

Zespół Leczenia Środowiskowego Myślenice

Znajduje się w budynku przy ul. Drogowców 5 w Myślenicach

tel.  12 312-71-74 lub 12 312-71-47  rejestracja e-mailowa: kliknij tutaj

Godziny pracy

wtorek 15:30 – 18:30
środa 8:00 – 17:29
czwartek 8:00 – 20:29
piątek 8:00 – 17:29

 

PracujemyZespół Leczenia Środowiskowego w Myśleniach znajduje się w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe  Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obejmujem leczeniem, rehabilitacją i oparciem społecznym osoby dorosłe zamieszkującym Powiat Myślenicki.

Zespół zajmuje się pomocą dla osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niewystarczającym oparciu społecznym nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają aktualnie całodobowej hospitalizacji. Leczenie środowiskowe jest szczególne wskazane dla osób z długotrwałym i poważnym przebiegiem schorzeń oraz z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy.

Celem działań lekarzy i terapeuty oraz pielęgniarki jest prowadzenie dostosowanego do potrzeb leczenia (terapia prowadząca), w tym także aktywne monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji życiowej Pacjentów, motywowanie ich do leczenia i szybkie reagowanie w sytuacjach pogorszenia, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia i podejmowanych wysiłkach w kierunku zdrowienia. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności życiowych Pacjentów, wzmacnianie radzenia sobie z doświadczeniem choroby oraz na poprawienie umiejętności społecznych, a równocześnie poprzez stałą współpracę z ich rodzinami lub/i opiekunami dążenie do wzmacniania sieci wsparcia społecznego leczonych Pacjentów.

Zgłoszenia

Pacjent może się zgłosić sam z prośbą o objęcie opieką, zgłoszenia może dokonać także lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego czy z oddziału szpitalnego, rodzina oraz pracownicy opieki społecznej. Psychiatryczne leczenie środowiskowe odbywa się za zgodą Pacjenta.

Kwalifikacja

Do leczenia w Zespole mogą być zakwalifikowani pełnoletni Pacjenci, mieszkający na terenie Powiatu Myślenickiego z rozpoznaniem psychozy, chorób afektywnych, zaburzeń psychotycznych i afektywnych na podłożu organicznym w szczególności:

 • z ciężkim i nawrotowym przebiegiem chorowania, z licznymi hospitalizacjami, którym nie zapobiega dotychczasowe leczenie ambulatoryjne,
 • którzy wymagają ciągłego motywowania do leczenia i wspierania w podjętym wysiłku zdrowienia,
 • z którymi dotychczas nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni,
 • którzy mają wprawdzie wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej, ale ze względów terapeutycznych bardziej odpowiednie jest dla nich pozostawanie w środowisku domowym,
 • którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, a w dalszym ciągu wymagają intensywnych i aktywnych oddziaływań socjo- i psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych niemożliwych do zaoferowania w opiece ambulatoryjnej.

Dla Pacjentów niezakwalifikowanych do leczenia w ZLŚ oferujemy pomoc w innych placówkach.

Przeciwskazaniami do leczenia w Zespole ZLŚ są m.in.

 • aktualne bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej (zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia),
 • niezdolność do samodzielnego funkcjonowania przy jednoczesnym braku mininalnego wsparcia społecznego umożliwiajęcego bezpieczne leczenie,
 • stan somatyczny Pacjenta wymagający leczenia w szpitalu ogólnym,
 • brak świadomej zgody na leczenie.

Zespół nie zajmuje się osobami z rozpoznaniem uzależnienia alkoholowego, lekowego, upośledzenia umysłowego, bądź z zaawansowanym procesem otępiennym.

Oferta

Lekarze i terapeuta oraz pielęgniarka Zespołu realizują leczenie środowiskowe zależnie od stanu psychicznego i potrzeb Pacjenta w tym wizyty planowe jak i wizyty kryzysowe.

Aktualnie oferujemy:

 • zindywidualizowane leczenie farmakologiczne
 • pomoc psychologiczną i leczenie psychoterapeutyczne
 • postępowanie rehabilitacyjne
 • oddziaływania psychoedukacyjne dla Pacjentów, ich rodzin i bliskich
 • organizację sieci oparcia społecznego w środowisku chorego z włączeniem członków pomocnych osób (za zgodą pacjenta), MOPS, GOPS-y ŚDS
 • współpracę z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • współpracę z oddziałami rejonowymi Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w razie konieczności hospitalizacji lub korzystania z oferty oddziałów rehabilitacyjnych.

W ofercie Zespołu planujemy także:

 • grupę wsparcia dla rodzin Pacjentów
 • grupę psychoterapeutyczną
 • klub Pacjenta

Pracownicy Zespołu

Lek. med. Tomasz Rewer – specjalista psychiatrii, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Lek med. Olga Demusz-Fordońska – specjalista psychiatrii, w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty

Monika Bargiel-Dyga          psycholog kliniczny, posiada  certyfikat psychoterapeuty

Lucyna Sarna           pielęgniarka

Większość prac wykonujemy w środowisku naszych Pacjentów, w siedzibie placówki pełnimy dyżur w godzinach podanych powyżej.

Na kwalifikacje celem objęcia leczeniem prosimy się zgłaszać po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu.