Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta

os. Piastów 40, 31-928 Kraków

Kontakt:

(12) 644-16-36 rejestracja e-mailowa: kliknij tutaj

Sekretariat czynny w godzinach :

poniedziałek :                                     9:00 – 14:45

wtorek  :                                               7:00 – 9:45

środa :                                                  9:00 – 11:45

czwartek :                                            7:00 – 9:45

piątek :                                                 7:00 – 11:45

 

Godziny pracy jednostki :

poniedziałek :                                   7:00 – 20:00

wtorek :                                              7:30 – 20:00

środa :                                                7:00 – 17:25

czwartek :                                          7:00 – 21:00

piątek :                                               7:00 – 17:00

 

Zespół działa na terenie Nowej Huty i ościennych miejscowości i obejmuje opieką pacjentów z rozpoznaniami  F00.0 – F06,  F20.0 – F38 wymagających opieki domowej ze względu na częste nawroty chorobowe spowodowane niesystematycznym leczeniem lub niesprawność ruchową uniemożliwiającą dotarcie do Poradni Zdrowia Publicznego. Osoby, które chcą być objęte opieką ZLŚ powinny posiadać skierowanie od lekarza psychiatry. Aktualnie opieką objętych jest 120 Pacjentów. Zespół współpracuje z MOPS-em na terenie Nowej Huty, Warsztatami Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej Jesieni 9, Zakładem Pracy Chronionej “Szansa” oraz ŚDS z os. Młodości 8.

Rolą Zespołu jest motywowanie Pacjentów do podjęcia większej aktywności społecznej. Dobrą współpracę w tym zakresie ZLŚ nawiązał z Pensjonatem “Szansa” mieszczącym się na Wzgórzach Krzesławickich, gdzie w przyjaznych warunkach pracy chronionej rehabilitowanych społecznie jest wielu naszych Pacjentów. Praca zespołu jest superwizowana.

 

Kierownik zespołu:

lek. med. Agnieszka Różańska – specjalista psychiatra

Staż, wolontariat

Zespół posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży specjalizacyjnych lekarskich i psychologicznych.