Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Krowodrza

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Krowodrza

ul. Mehoffera 10

Kontakt:

(12) 65 24 603  lub rejestracja e-mailowa: kliknij tutaj 

Sekretariat czynny w godzinach :

poniedziałek, wtorek, czwartek :       7:30 – 15:05

środa  :                                                     7:30 – 16:35

piątek :                                                     7:30 – 13:35

 

Godziny pracy jednostki :

poniedziałek :                                        7:00 – 20:30

wtorek :                                                   7:00 – 20:30

środa :                                                      7:30 – 20:30

czwartek :                                                7:00 – 20:30

piątek :                                                    7:00 – 16:00

Obszarem działania Zespołu jest dzielnica Krakowa – Krowodrza. Zespół zajmuje się Pacjentami dorosłymi, tj. od 18. roku życia, z rozpoznanymi następującymi zaburzeniami psychicznymi: Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i urojeniowe (wg klasyfikacji ICD-10 F20 do F29). Zaburzenia depresyjne, maniakalne, afektywne dwubiegunowe i inne zaburzenia afektywne (F30 do F39). Zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym (F00 do F09).

Kwalifikacja:

Zgłoszenie do leczenia jest możliwe przez samego Pacjenta, jego rodzinę, oddział szpitalny, pomoc społeczną lub inne instytucje i osoby zainteresowane osobiście, telefonicznie (12)4306 248) lub pisemnie listem poleconym. Po zgłoszeniu odbywa się wizyta konsultacyjno-diagnostyczna lekarza psychiatry podczas której dokonuje się kwalifikacja Pacjenta do leczenia w Zespole bądź skierowanie do innej właściwej formy leczenia lub rehabilitacji. Każdy z Pacjentów ma opracowywany przez Zespół indywidualny program terapii.

Terapia:

Zespół kieruje się w swojej pracy zasadą optymalnego leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych. Cele terapeutyczne ośrodek realizuje poprzez następujące formy:

terapia prowadząca – wizyty terapeutów lub lekarzy w miejscu zamieszkania Pacjenta i różne formy terapeutyczne w siedzibie ośrodka, zindywidualizowana farmakoterapia, różne formy psychoterapii indywidualnej, grupowej i terapii rodzin, oddziaływania psychoedukacyjne dla Pacjentów i członków ich rodzin, budowanie systemu oparcia społecznego – z włączeniem członków rodzin, pracowników pomocy społecznej, sąsiadów i innych osób, klub rodzin Pacjentów – spotkania rodzin Pacjentów objętych leczeniem Zespołu – udzielanie wsparcia i psychoedukacja, ambulatorium – możliwość zgłaszania się pacjentów na konsultacje w siedzibie ośrodka – nastawione na Pacjentów uprzednio objętych leczeniem środowiskowym.

Kierownik Zespołu:

lek. med. Teresa Gargas – specjalista psychiatra, biegły sądowy,

 

Współpraca

Pracownicy Zespołu są otwarci na współpracę i współpracują w praktyce ze stacjonarnymi oddziałami psychiatrycznymi, oddziałami dziennymi i rehabilitacyjnymi, rejonowymi filiami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także osobami zainteresowanymi szkoleniem w zakresie leczenia środowiskowego oraz pomocą chorym psychicznie.

Zespół posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie staży specjalizacyjnych dla lekarzy.