Poradnia terapii w ramach środka zabezpieczającego – Poradnia psychiatrii sądowej

Poradnia terapii w ramach środka zabezpieczającego

Poradnia psychiatrii sądowej

 

Rejestracja: tel. 12 65 24 330

Pacjenci przyjmowani są w podziemiach budynku 5 C Na terenie zespołu szpitalno-parkowego zlokalizowanego przy ul. Babińskiego 29  w Krakowie

Godziny pracy poradni:

poniedziałki i wtorki od 13.00 do 14.00,

środy od 10.00 do 13.00

czwartki od 10.00 do 12.00 oraz psychologowie od 13.00 do 18.00

Poradnia Psychiatrii Sądowej Ambulatorium Sądowe zsoatłą utworzona w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie w 2017 roku w odpowiedzi na coraz częstsze orzeczenia sądów o zastosowaniu środka zabezpieczającego w warunkach leczenia ambulatoryjnego.

Oferta Poradni jest skierowana do pacjentów, którzy kierowani na leczenie ambulatoryjne przez sądy w ramach stosowania środka zabezpieczającego lub zwolnieni zostali z  oddziałów sądowych i Oddziału Rehabilitacyjnego z koniecznością kontynuacji leczenia.

Poradnia przyjmuje pacjentów ustabilizowanych, jak i pozostających w kryzysie. Wymaga to inicjatywy  ze strony  personelu ambulatorium w sprawach związanych  z kierowaniem i kontrolowaniem przebiegu leczenia, wymaga także dobrej orientacji w problemach życia prywatnego, zawodowego pacjenta dla zapewnienia właściwej pomocy w trudnych dla chorującego sytuacjach.  Praca z chorym przebywającym w środowisku ma mu pomóc w odbudowie kontaktów społecznych, stworzeniu warunków jak największej samodzielności, swobody oraz odpowiedzialności za siebie, a zwłaszcza za swoje leczenie i zdrowie.

Zasadniczymi celami działań Poradni są stabilizacja stanu psychicznego z remisją objawów choroby pacjenta, monitorowanie jego stanu psychicznego, zapobieganie nawrotom choroby, obniżanie poziomu stresu, oferowanie wsparcia przy powrocie do środowiska i adaptacji do niego, utrzymanie stałego kontaktu terapeutycznego z prowadzącym  lekarzem i psychologiem oraz -kontaktowanie się ze środowiskiem miejsca zamieszkani, rodziną i ośrodkami pomocy społecznej

Poradnia psychiatrii sądowej oferuje:

– konsultacje  diagnostyczne  psychiatry  i psychologa klinicznego,

– porady psychiatryczne i psychologiczne.

– psychoterapię indywidualną realizowaną wobec pacjentów zmotywowanych i potrzebujących specjalistycznych oddziaływań,

– udzielanie porad socjalnych i rehabilitacja zawodowa

– prowadzenie programu integracji pacjentów w ramach grupy wsparcia (osób regularnie się spotykających w grupie zamkniętej bądź otwartej)

– praca z problematyką uzależnienia w ramach grupy TAZA

personel poradni:

Kierownik PPS

Lek. med. Ewa Burzyńska-Rzucidło spec. psych. –przyjmuje we czwartki od 10.00 do 12.00 (gabinet nr 9)

 

Lek. med. Joanna Błach-Droździewicz spec. psych. – poniedziałki od 13.00 do 14.00 (gabinet nr 9)

Lek. med. Anna Markiewicz spec. psych.-  czwartki od 10 do 12.00  (gabinet nr 3)

Lek. med. Małgorzata Markulis  spec. psych.- środy od 12.00 do 13.00  (gabinet nr 9)

Lek. med. Liliana Popik spec. psych.– wtorki od 13.00 do 14.00  (gabinet nr 9)

Lek med. Joanna Ślusarczyk spec. psych.– środy od 10.00 do 12.00 (gabinet nr 9)

 

Mgr Iwona Markuszewska – psycholog – czwartki  od 13.00 do 18.00 (gabinet nr 3)

Mgr Joanna Suda-Kokosza – psycholog – środy od 11.00 do 12.30  (gabinet nr 3)

 

Renata Lasek – sekretarka medyczna  – gabinet nr 7