ZMIANA NAZWY SZPITAL IM. JÓZEFA BABIŃSKIEGO JEST SZPITALEM KLINICZNYM

SZPITAL IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE

STAŁ SIĘ OFICJALNIE SZPITALEM KLINICZNYM

Miło mi poinformować Państwa, że  Szpital im. dr.  Józefa Babińskiego w  Krakowie zmienia nazwę ze „specjalistycznego” na „kliniczny”. Patronem Szpitala pozostaje dr. Józef Babiński, bo chociaż nie był on osobiście związany z Kobierzynem, to dziś nazwa „Szpital im. Józefa Babińskiego w Krakowie” jest znaną i mocną marką na rynku świadczeń zdrowotnych nie tylko w regionie, ale także w kraju, a nawet za granicą.

W dniu  28 maja 2018 roku Sejmik Województwa Małopolskiego, jako organ tworzący przychylił się do wniosku Szpitala i podjął decyzje o zmianie nazwy jednostki. w dniu 27 czerwca uchwała Sejmiku się uprawomocniła, a po dokonaniu stosownych zmian wpisów do KRS i rejestrze placówek medycznych  nasz Szpital nosi już oficjalnie nazwę

SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

 

Zmiana ta ponosząca prestiż Szpitala sankcjonuje wprowadzane od kilku juź lat zmiany – takie jak rozwijanie badań naukowych współpraca z krakowskimi uczelniami oraz rozwój kadry – podnoszenie kwalifikacji personelu szpitala majace wyraz w zdobywaniu przez zatrunionych tu lekarzy i psychologów stopni naukowych.

w końcy 2017 roku Szpital podpisał Porozumienie o Współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,  oraz uszczegóławiającą go Umowę. Na jej mocy studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu będą mogli odbywać zajęcia kliniczne i praktyki na oddziałach Szpitala  oraz korzystać z aparatury szpitalnej. W roku akademickim 2018/2019 będzie to 120 studentów, w kolejnych latach spodziewany się większej ich liczby, w tym również studentów z zagranicy. Zainteresowanie odbywaniem staży i praktyk w Szpitalu są również studenci innych kierunków – pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i psychologii tej Uczelni. Wczesniej z zasobów i doświadczenia pracowników Szpitala, a także jego byłych pacjentów  korzystali studenci Pielegniarstwa i socjologii oraz prawa i nauk politycznych Uniwersytetu JagiellońskiegoJ, atakże  pedagogiki specjalnej i arteterapii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie .

Szpital będzie bazą do prowadzenia zająć klinicznych oraz wspólnych badań w obszarze nauk medycznych. Już obecnie organizowane są spotkania studentów z byłymi pacjentami Szpitala, którzy opowiadają o przebiegu swojego chorowania, leczenia i o procesie zdrowienia. Studenci zwiedzają także wystawę „Uważaj na głowę” przygotowaną przez byłych pacjentów Szpitala. Powstała ona w czasie realizacji wspólnego projektu „Kobierzyn Bliżej – przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie” i jest jedyną pokazującą chorobę, leczenie i zdrowienie z punktu widzenia osób, które doświadczyły kryzysów psychicznych.

W 2017 roku Szpital utworzył Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju. Obecnie na nim spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za współpracę z Krakowską Akademią. Równolegle w ramach Ośrodka prowadzone są szkolenia specjalistyczne i specjalizacyjne, w tym duże szkolenie „Kontakt w leczeniu. Szkolenia dla personelu medycznego i niemedycznego – kontakt z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne”. Finansowane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia zakłada przeszkolenie 2500 pracowników ochrony zdrowia zarówno medycznych – (lekarze i pielęgniarki) jak i niemedycznych (m.in. pracownicy rejestracji i farmaceuci, pracownicy socjalni) z województw małopolskiego i podkarpackiego. Przeszkolono już 1600 osób i obecnie prowadzona jest rekrutacja na ostatnie wolne miejsca. Uczestnicy bardzo wysoko oceniają przygotowany przez Szpital program merytoryczny, a także praktyczną wiedzę, jaką daje im szkolenie.

Ośrodek koordynuje także badania naukowe prowadzone przez pracowników Szpitala oraz organizuje seminaria wewnętrzne i zewnętrzne (z udziałem specjalistów z innych ośrodków). Jest także organizatorem konferencji, w tym zaplanowanej na jesień tego roku, drugiej już konferencji „Psychiatria i Duchowość” (wspólnie z Katedrą Psychiatrii UJ, Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Akademią Ignatianum).

W ubiegłym roku Konferencja cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem profesjonalistów (lekarzy psychiatrów, psychologów, a także osób duchownych), tak, iż mimo ponad 120 miejsc, wielu chętnych nie mogło zostać wpisanych na listę uczestników.

Działalność edukacyjna i naukowa wpisuje się z strategię Szpitala, w szczególności w czwarty jej punkt, który brzmi  –„Uczyć się i dzielić swoją wiedzą oraz doświadczeniem”.