Zespół Leczenia Środowiskowego Skawina

Zespół Leczenia Środowiskowego Skawina

Pracuje przy Centrum Wspierania Rodziny

32-050 Skawina, ul. Ks. J. Popiełuszki 17,  tel. 12 256 31 66 rejestracja e-mailowa: kliknij tutaj 

Godziny pracy jednostki :

poniedziałek :                                   8:00 – 15:35

wtorek :                                             8:00 – 17:25

środa :                                                8:00 – 17:00

czwartek :                                          8:00 – 17:30

piątek :                                               8:00 – 15:35

 

Pracujemy w strukturze Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obejmujemy leczenie, rehabilitację i oparcie społeczne osobom dorosłym zamieszkującym Gminę Skawina.

Zespół zajmuje się pomocą dla osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na doświadczone objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niewystarczające oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają aktualnie całodobowej hospitalizacji. Szczególne wskazani do leczenia środowiskowego mają osoby o długotrwałym i poważnym przebiegu schorzeń z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy z innymi sposobami leczenia i wsparcia.
Celem działań terapeutów jest prowadzenie dostosowanego do potrzeb leczenia (terapia prowadząca), w tym także aktywne monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji życiowej Pacjentów, motywowanie ich do leczenia i szybkie reagowanie w sytuacjach pogorszenia, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia i podjętym trudzie zdrowienia. Szczególny nacisk kładzie się na rozwój umiejętności życiowych Pacjentów, wzmacnianie radzenia sobie z doświadczeniem choroby oraz na poprawienie umiejętności społecznych, a równocześnie poprzez stałą współpracę z ich rodzinami oraz innymi opiekunami dążenie do wzmacniania sieci wsparcia społecznego leczonych Pacjentów.

Zgłoszenia
Pacjent może się zgłosić sam z prośbą o objęcie opieką, zgłoszenia może dokonać także lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego czy z oddziału szpitalnego, rodzina oraz pracownicy opieki społecznej. Psychiatryczne leczenie środowiskowe odbywa się za zgodą Pacjenta.

Kwalifikacja
Do leczenia w Zespole mogą być zakwalifikowani pełnoletni Pacjenci, mieszkający na terenie gminy z rozpoznaniem psychozy, chorób afektywnych, zaburzeń psychotycznych i afektywnych na podłożu organicznym w szczególności:
• z ciężkim i nawrotowym przebiegiem chorowania, z licznymi hospitalizacjami, którym nie zapobiega dotychczasowe leczenie ambulatoryjne,
• którzy wymagają ciągłego motywowania do leczenia i wspierania w podjętym wysiłku zdrowienia,
• z którymi dotychczas nie udało się uzyskać trwałej, efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni,
• którzy mają względne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej ale ze względów terapeutycznych wskazane jest dla nich pozostawanie w środowisku domowym,
• którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym a w dalszym ciągu wymagają intensywnych i aktywnych oddziaływań socjo i psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych niemożliwych do zaoferowania w opiece ambulatoryjnej.

Dla Pacjentów niezakwalifikowanych do leczenia w ZLŚ oferujemy pomoc w innych placówkach.
Przeciwskazaniami do leczenia w Zespole ZLŚ są m.in.
• aktualne bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej (zagrozenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia),
• niezdolność do samodzielnego funkcjonowania przy jednoczesnym braku mininalnego wsparcia społecznego umożliwiajęcego bezpieczne leczenie,
• stan somatyczny Pacjenta wymagający leczenia w szpitalu ogólnym,
• brak świadomej zgody na leczenie.

Oferta
Terapeuci Zespołu realizują leczenie środowiskowe zależnie od stanu psychicznego i potrzeb Pacjenta w tym wizyty planowe jak i wizyty kryzysowe.
Aktualnie oferujemy:
• zindywidualizowane leczenie farmakologiczne
• pomoc psychologiczną i leczenie psychoterapeutyczne
• postępowanie rehabilitacyjne
• oddziaływania psychoedukacyjne dla Pacjentów, ich rodzin i bliskich
• organizację sieci oparcia społecznego w środowisku chorego z włączeniem członków pomocnych osób (za zgodą pacjenta), MGOPS, ŚDS
• współpracę z lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej
• współpracę z oddziałami rejonowymi Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w razie konieczności hospitalizacji naszych podopiecznych lub korzystania przez nich z oferty oddziałów rehabilitacyjnych.

W ofercie Zespołu planujemy także:
• grupę wsparcia dla rodzin Pacjentów
• grupę psychoterapeutyczną
• klub Pacjenta

Kierownik Zespołu: 

lek. med. Zuzanna Karłowicz – specjalista psychiatra

Zespół:

dr.n. med.  Aneta Rewer – specjalista psychiatra

JoannaTarnawska  – psycholog

MagdalenaJaśko  – psycholog kliniczny

Bernarda Kuźniar – pielęgniarka

Większość prac wykonujemy w środowisku naszych Pacjentów, w siedzibie placówki pełnimy dyżur w miarę możliwości w czwartki w godz. 8.00-10.00.
Na kwalifikacje celem objęcia leczeniem prosimy się zgłaszać w czwartki o godz 9:00 lub po wcześniejszym indywidualnym ustaleniu terminu.