Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Śródmieście

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Śródmieście

Kraków, Mehoffera 10

Kontakt:

(12) 65 24 601 w godz. 8.00 – 16.30, mail: kliknij tutaj

 

Sekretariat czynny w godzinach :

poniedziałek, czwartek, piątek          8:00 – 15:35

wtorek, środa :                                     11:00 – 18:35

 

Godziny pracy jednostki :

poniedziałek :                                         7:00 – 18:35

wtorek :                                                   7:00 – 17:45

środa :                                                      8:00 – 17:35

czwartek :                                               8:00 – 16:35

piątek :                                                    8:00 – 17:35

 

Zespół obejmuje leczeniem, rehabilitacją i oparciem społecznym dorosłe osoby chorujące psychicznie zamieszkujące tę dzielnicę i zajmuje się leczeniem osób cierpiących na zaburzenia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na doświadczane objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niedostateczne oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają aktualnie całodobowej hospitalizacji. Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o długotrwałym i poważnym przebiegu schorzeń, z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy z innymi sposobami leczenia i wsparcia.

Podstawową zasadą leczenia środowiskowego jest umożliwienie Pacjentom kontynuacji terapii i rehabilitacji w miejscu ich zamieszkania, bez separacji z najbliższymi, a także bez konieczności przerwania pracy czy nauki jaką niesie ze sobą pobyt w szpitalu lub oddziale dziennym.
Celem działań terapeutów zespołu jest systematyczne i aktywne monitorowanie stanu zdrowia i sytuacji życiowej Pacjentów, motywowanie ich do współpracy i szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, systematyczne wspieranie ich funkcjonowania w różnych obszarach życia. Szczególny nacisk kładziemy na rozwój umiejętności życiowych Pacjentów, wzmacnianie ich radzenia sobie z chorobą oraz na poprawianie umiejętności społecznych – z drugiej strony, poprzez stałą współpracę z ich rodzinami oraz innymi opiekunami dążymy do wzmacniania całej sieci oparcia społecznego osób pozostających w leczeniu (tzw. terapia prowadząca).

 

Kwalifikacja następuje po zgłoszeniu przez samego Pacjenta, jego rodzinę, instytucje opieki zdrowotnej lub pomoc społeczną potrzeby leczenia środowiskowego, w miejscu zamieszkania Pacjenta odbywa się wizyta psychiatry, podczas której dokonujemy kwalifikacji Pacjenta do leczenia przez Zespół Leczenia Środowiskowego bądź kierowany jest on do innej, właściwej formy leczenia czy rehabilitacji.

Terapia:

Zespół kieruje się zasadą optymalnego łączenia leczenia farmakologicznego oraz oddziaływań psychoterapeutycznych i psychospołecznych.

Cele terapeutyczne zespół realizuje poprzez następujące formy oddziaływań: terapia prowadząca – terapeuta podstawowy wraz z lekarzem i innymi członkami zespołu – wizyty w miejscu zamieszkania Pacjenta i różne formy terapeutyczne w jego siedzibie,  zindywidualizowana farmakoterapia (z ułatwieniem dostępu do odpowiednich leków),  różne formy psychoterapii indywidualnej i grupowej,  oddziaływania psychoedukacyjne dla Pacjentów i członków ich rodzin,  grupy wsparcia psychospołecznego – współpracujące z grupą samopomocy i organizujące szeroki wachlarz dodatkowych aktywności dla Pacjentów ( teatr, kino, filharmonia, wystawy, wycieczki i in.),  budowanie systemu oparcia społecznego – z włączeniem członków rodzin, pracowników pomocy społecznej, sąsiadów i innych pomocnych osób

Ambulatorium:

W ramach ośrodka funkcjonuje mała poradnia zdrowia psychicznego nastawiona na konsultacje dla części pacjentów objętych uprzednio leczeniem środowiskowym.

Kierownik Ośrodka:

lek med. Jacek Matkowski – specjalista psychiatra, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii SNP PTP

Staż, wolontariat

Ośrodek przyjmuje stażystów w ramach przewidzianych programem specjalizacyjnym i innymi zasadami stażu. Staże mogą odbywać lekarze, psychologowie, pielęgniarki i pracownicy socjalni w ramach specjalizacji oraz staży absolwenckich. Stażyści, przy wsparciu pracowników, uczestniczą w codziennej pracy zespołu, szkoleniach wewnętrznych i interwizjach oraz moga korzystać z materiałów szkoleniowych i biblioteki.

Współpraca

Zespół Leczenia Środowiskowego współpracuje z rejonowymi oddziałami stacjonarnymi Szpitala Babińskiego, oddziałami rehabilitacyjnymi, dziennymi, oddziałem psychogeriatrycznym, a także z filiami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z obszaru Dzielnicy Śródmieście oraz z innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi udzielającymi pomocy osobom chorującym psychicznie.