Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze I

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REJESTRACJI

W ZESPOLE LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO PODGÓRZE I

W dniach 16.10 – 27.10.2017 Sekretariat Zespołu Leczenia Środowiskowego będzie nieczynny.

W sprawach pilnych proszę kontaktować się z Kierownikiem ZLŚ Panem Marianem Huplikiem pod. nr tel : 784-036-755.

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze I

Sekretariat czynny w godzinach :

poniedziałek –  piątek                         8:00 – 15:35

Godziny pracy jednostki :

poniedziałek :                                       8:00 – 19:30

wtorek :                                                 8:00 – 17:45

środa :                                                    8:00 – 19:30

czwartek :                                               8:00 – 17:35

piątek :                                                   8:00 – 19:30

Istotą leczenia środowiskowego jest prowadzenie terapii i rehabilitacji chorych w miejscu ich zamieszkania bez konieczności separacji od najbliższych jaką niesie za sobą pobyt w szpitalu. Zespół zajmuje się leczeniem psychiatrycznym i psychologicznym Pacjentów w miejscu ich zamieszkania, którzy z uwagi na nasilenie objawów chorobowych oraz wynikających stąd trudności w funkcjonowaniu codziennym nie są w stanie korzystać z pomocy innych palcówek ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego, a nie wymagają aktualnie hospitalizacji psychiatrycznej. Zespół obejmuje leczeniem psychiatrycznym i psychologicznym Pacjentów zamieszkałych na obszarze Podgórza w dzielnicach – XIII-Podgórze, XII – Bieżanów-Prokocim, XI – Podgórze Duchackie osiedla: Kurdwanów Nowy, Podlesie, Piaski Wielkie, Wola Duchacka Wschód, Wola Duchacka Zachód, IX – Łagiewniki-Borek Fałęcki.

Kwalifikacja:

 Przyjęcie do leczenia w ZLŚ następuje po wcześniejszym zgłoszeniu przez samego Pacjenta, jego rodzinę, placówki opieki zdrowotnej lub pomoc społeczną, potrzeby środowiskowego leczenia psychiatrycznego. Następuje wizyta psychiatry w miejscu zamieszkania Pacjenta, podczas której dokonuje się kwalifikacji chorego do leczenia w ZLŚ.

Terapia:

Praca Zespołu koncentruje się na trzech rodzajach oddziaływań: leczeniu domowym – wizyty lekarza, psychologa, pielęgniarki w domu chorego
leczeniu ambulatoryjnym w siedzibie Zespołu,  kontaktach z najbliższym otoczeniem Pacjentów, szczególnie ich rodzinami oraz instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

Cele terapeutyczne ośrodek realizuje poprzez następujące formy: leczenie farmakologiczne,  różne formy pomocy psychologicznej dla chorych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych,  oddziaływania psychoedukacyjne dla Pacjentów i członków ich rodzin,  budowanie systemu wparcia społecznego – z włączeniem członków rodzin, pracowników pomocy społecznej, sąsiadów i innych osób,  Klub Pacjenta – spotkania Pacjentów objętych leczeniem Zespołu, wspólne spędzenie czasu, rozwijanie własnych zainteresowań, poprawa relacji interpersonalnych, aktywizacja.

Kierownik Ośrodka:

lek. med. Marian Huplik