Przygotowania do setnej rocznicy przyjęcia pierwszych pacjentów do Krajowego Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie w 1917 roku – Jubileuszu 100-lecia Szpitala

Przygotowania do

setnej rocznicy przyjęcia pierwszych pacjentów do

Krajowego Zakładu dla Umysłowo i Nerwowo Chorych w Kobierzynie

w 1917 roku

 Jubileuszu 100-lecia Szpitala

W 2017 roku Szpital obchodzić będzie Jubileusz stulecia – przypadajacą wówczas setną rocznicę przyjęcia pierwszych pacjentów do Krajowego Zakładu do Umysłowo I nerwowo Chorych w  Kobierzynie. Wprawdzie pierwsze prace projektowe rozpoczęto już w 1903 roku, a w 1907 roku Sejm Krajowy Królestwa Galicji  i Lodomerii zatwierdził budowę, która rozpoczęła się w 1909 roku, została ona ukończona dopiero w 1914 roku. Z uwagi jednak  na bliskość fortyfikacji Twierdzy Kraków i możliwych działaniach wojennych Zakładu w kobierzynie wówczas nie otwarto. Stało się to dopiero późną jesienią 1917 roku.