Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn

 

Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn jest inicjatywą, która ma za zadanie społeczną i zawodową integrację osób chorych psychicznie. Działalność ta polega na prowadzeniu wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków. Zadaniem Spółdzielni nie jest osiąganie zysku samo w sobie, lecz jest jedynie środkiem do realizacji jej celów wyższych, statutowych, a przede wszystkim zapewnienia jej członkom/pracownikom powrotu do aktywnego życia społecznego i zawodowego.

 

Spółdzielnia założona została przez dwie osoby prawne aktywnie działające w tym obszarze tj. istniejącą przy Szpitalu Fundację im. T.Deca oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, która jest m.in. założycielem spółki socjalnej Laboratorium Cogito sp. z o.o. zatrudniającej osoby chory psychicznie.

 

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest utrzymanie porządku w budynkach mieszkalnych oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Najkorzystniejsza oferta dla klienta to zapewnienie kompleksowej usługi, tj. utrzymania porządku wewnątrz budynków i wokół nich (zamiatanie, zbieranie śmieci, przygotowanie pojemników ze śmieciami do wywozu, odśnieżanie, utrzymanie zimą ciągów komunikacyjnych) wraz z usługą konserwacji terenów zielonych (usuwanie śmieci, zamiatanie, usuwanie pokrywy śnieżnej z alejek, koszenie trawy, przycinanie żywopłotów, tworzenie i pielęgnacja rabat kwiatowych, zabezpieczanie roślin na okres zimowy).

 

W pierwszym okresie działalności naturalnym miejscem rozpoczęcia działalności jest obszar Szpitala im dr. J.Babińskiego, a zwłaszcza tereny osiedla mieszkaniowego. Bazując na zebranych doświadczeniach i prowadząc dalszy rozwój planowane jest poszerzanie strefy aktywności Spółdzielni.

 

 Zarząd Spółdzielni tworzą:

 Pani Marta Młynarczyk – Prezes Zarządu

Pani Agnieszka Lewonowska-Banach – Wiceprezez Zarządu

Pani Maria Ćwięka – Członek Zarządu

Pan Gerard Banach – Członek Zarządu

Pan Sebastian Nowak – Członek Zarządu

 

 Podstawowe dane:

 Nazwa: Spółdzielnia Socjalna Kobierzyn

Adres: ul. Babińskiego 29/19/1, 30-393 KRAKÓW

KRS: 0000486104

NIP: 6762470173

REGON: 122982945

 

 Więcej informacji nt. działalności spółdzielni socjalnych znajdziecie Państwo na stronach portalu www.ekonomiaspołeczna.pl

 

 

Osoby chętne do współpracy zapraszamy do kontaktu !!!