Ogłoszenie konkursu otwartego na nabór Partnera/ów do wspólnej realizacji projektu

Ogłoszenie konkursu otwartego na nabór Partnera/ów do wspólnej realizacji projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE, Poddziałanie 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT.

Szczegóły znajdują się tutaj.