Oddział Psychiatryczny Kraków – Krowodrza

Kontakt:

Sekretariat: (12) 65 24 283

Kierownik oddziału:  (12) 65 24 280

Pielęgniarka oddziałowa: (12) 6524 282

Pacjenci: (12) 65 24 309

Oddział znajduje się w budynku VI A,  jest oddziałem stacjonarnym, ogólnopsychiatrycznym i dysponuje 42 miejscami. Przyjmuje mężczyzn z rejonu Krakowa – Krowodrzy.

Terapia w oddziale prowadzona jest w oparciu o społeczność terapeutyczną, a sam proces leczenia odbywa się dwutorowo – poprzez starannie dobrane nowoczesne leki, terapię zajęciową i ruchową oraz psychoedukację i psychoterapię.

W ofercie terapeutycznej oddziału znajdują się: programy terapeutyczne o charakterze diagnostycznym i/lub terapeutycznym dostosowane do potrzeb i możliwości Pacjentów. Programy terapeutyczne są adresowane do poszczególnych grup z uwagi na rozpoznanie i przyjęty sposób leczenia.

O przyjęciu do oddziału decyduje lekarz Izby Przyjęć. Oddział współpracuje z Zespołami Leczenia Środowiskowego oraz z innymi instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. Kładziemy nacisk na profilaktykę nawrotu choroby  i kontynuację leczenia pozaszpitalnego.

Odwiedziny bliskich Pacjentek hospitalizowanych w Oddziale są możliwe codziennie w godzinach 10.00 – 18.00.

Kierownik oddziału: dr n. med.  Krzysztof Walczewski – specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Małgorzata Skowronek