Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

Działając na podstawie art. 29 ust.2 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 252 poz 1697 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Przeznaczona do zniszczenia dokumentacja od 1980 do 1981
Pacjenci, którzy w tych latach byli hospitalizowani po raz ostatni w naszym Szpitalu mogą odebrać osobiście oryginały historii choroby, bądź ich przedstawiciele ustawowi, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnione do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu.
Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 15.09.2017 r. do Archiwum Zakładowego Szpitala.
Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

Kontakt w sprawie : Archiwum Zakładowe tel. 12 65 24 373