O G Ł O S Z E N I E Odbiór dokumentacji medycznej z lat 1982-1983 przeznaczonej na zniszczenie

   O G Ł O S Z E N I E

    Odbiór dokumentacji medycznej przeznaczonej na zniszczenie

 

Działając na podstawie art. 29 ust.2  Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r. (Dz. U. 2009 Nr 52, poz. 417 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 21 grudnia 2010r. (Dz. U. Nr 252 poz 1697 z późn. zm.)  uprzejmie informujemy, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Przeznaczona do zniszczenia dokumentacja od roku 1982 do roku 1983

Pacjenci, którzy w tych latach byli hospitalizowani po raz ostatni w naszym Szpitalu mogą odebrać osobiście oryginały historii choroby, bądź ich przedstawiciele ustawowi, a w razie śmierci pacjenta – osoby przez niego upoważnione do uzyskiwania dokumentacji w przypadku jego zgonu.

Po odbiór oryginału dokumentacji medycznej można zgłaszać się najpóźniej w terminie do 28.02.2018r. do Archiwum Zakładowego Szpitala.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zostanie zniszczona.

 

Kontakt w sprawie : Archiwum Zakładowe    tel. 12 65 24 373