NARODY I WYRÓŻNIENIA DLA PRAC DYPLOMOWYCH ZWIAZANYCH ZE  SZPITALEM KLINICZNYM DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

NARODY I WYRÓŻNIENIA DLA PRAC DYPLOMOWYCH

ZWIAZANYCH ZE  SZPITALEM KLINICZNYM DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO W KRAKOWIE

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego wspiera osoby przygotowujące prace dyplomowe na bazie uzyskanych tu informacji. Uczyć się i dzielić swoją wiedza i doświadczeniem to jeden z priorytetów strategii Szpitala.  Stosowana w takich przypadkach procedura – zgoda na prowadzenie badań przez osobę przygotowująca pracę – gwarantuje jednocześnie  przekazanie Szpitalowi przez jej autorkę lub autora kopii pracy. Najwięcej takich  prac przygotowywanych jest  przez studentów pielęgniarstwa, terapii zajęciowej czy arte-terapii , choć zdarzają się i prace z innych dziedzin.

Miło nam poinformować o dwóch pracach dyplomowych,  które ostatnio zostały nagrodzone. Pierwsza to wyróżniona Nagrodą Miasta Krakowa praca magisterska pani Karoliny Kopryni „Rewaloryzacja Miasta-Ogrodu – Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie” na kierunku architektura krajobrazu. Przygotowana została pod kierunkiem pana prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Myczkowskiego oraz pani dr inż. arch. Anny Staniewskiej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Druga, to praca pani Aldony Głowackiej zatytułowana  „Problematyka i zasady żywienia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach psychiatrycznych”, która przygotowana została pod kierunkiem pana prof. dr hab. Mikołaja Spodaryka na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego. Uznana ona została za najlepszy dyplom na kierunku dietetyka zgłoszona do nagrody. Warto zaznaczyć, że obie prace mają swój  praktyczny wymiar.

Przygotowana z wielką starannością praca pani Karoliny Kopryni zawiera wielostronne analizy obszaru i otoczenia zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego, a także uwarunkowania koncepcji rewaloryzacji. Koncepcja ta nawiązuje do Projektu urządzania parku i sadu przy krajowym zakładzie dla umysłowo i nerwowo chorych w Kobierzynie zachowanego planu zespołu szpitalno-parkowego z 1909 r.. Praca zawiera także konkretne projekty urządzenia ogródków przy poszczególnych pawilonach dla chorych. Jest ona ważna punktu widzenia Szpitala w kilku aspektach. Priorytetem wspominanej już strategii Szpitala jest także troska o powierzone Szpitalowi dziedzictwo. Stąd zwłaszcza część zwierająca analizę otoczenia i uwarunkowań stanowi ważny element pozwalający na opracowanie docelowego planu rewitalizacji. Ponadto Szpital realizując swoje zadania w zakresie leczenia i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi kładzie duży nacisk na działania rehabilitacyjne. W 2015 roku powołane zostało Interdyscyplinarne Centrum Terapii, w którego strukturze znajdują się różne pracownie terapeutyczne (np. rękodzieła, garncarska, muzykoterapii czy choreoterapii) w tym hortiterapii (terapii przez ogrodnictwo). Przygotowane w ramach pracy dyplomowej plany ogródków przy oddziałach – opracowane na podstawie danych historycznych, stanowić będą podstawę do realizacji działań terapeutycznych prowadzonych przez pacjentów. Praca zawiera również istotne z punktu widzenia historycznego opracowania porównawcze i analizy historyczne ważne dla badań nad dziejami zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Kobierzynie.  Warto wspomnieć, że staranność z jaka  przygotowana została praca pani Karoliny Kopryni i zawarte tam analizy spotkały się z zainteresowaniem i uznaniem członków działającego przy Szpitalu  Zespołu do spraw Rewitalizacji, w którego skład wchodzą autorytety w zakresie ochrony zabytków, między innymi panowie prof. dr Władysław Zalewski Zaleski,  dr Zbigniew Beiersdorf i Mikołaj Kornecki.

Z kolei praca pani Aldony Głowackiej analizując specyfikę żywienia pacjentów szpitali psychiatrycznych pokazuje między innymi jaką rolę w procesie wychodzenia z kryzysów psychicznych może pełnić może odpowiednia dieta.

Podejście do pacjentów szpitali psychiatrycznych musi być holistyczne, bardzo często zdarza się bowiem, że niezależnie od zaburzeń psychicznych cierpią oni na inne schorzenia wymagające specjalistycznej diety. Szpital w ramach środków przekazywanych przez NFZ finansuje leczenie podstawowe leczenie schorzeń somatycznych albo na miejscy (przez zatrudnionego tu internistę)  albo w ramach umów z innymi placówkami ochrony zdrowia. Szpitale, nie tylko psychiatryczne, powinny respektować przekonania osób chorych. Rozumiejąc to w Szpitalu Klinicznym im. dr. Józefa Babińskiego przygotowywane są na życzenie pacjentów  np. posiłki wegetariańskie. Opisane tu działania wpisują się inny z priorytetów przyjętej strategii, jakim jest zapewnienie pacjentom najlepszych warunków pobytu. Być może także prowadzone dwa razy do roku badania satysfakcji wypadają zawsze pozytywnie – odpowiedzi  bardzo dobrze lub dobrze na pytanie o ocenę warunków pobytu. W przypadku ocen związanych z wyżywieniem wskaźnik ten oscyluje wokół 80 %.